a

Achiziţii publice

23.05.2018
Servicii de efectuare tratamente fitosanitare pentru combaterea bolilor și dăunătorilor identificați în urma analizelor, pentru arborii și arbuștii aflați în spațiile verzi aparținătoare domeniului public al municipiul Alba Iulia
Deschide Închide
21.05.2018
Achizitia serviciilor de dezinsecție și deratizare pentru obiectivele, clădirile și suprafețele de pe domeniul public al municipiului Alba Iulia.
Deschide Închide
18.05.2018
Servicii de transport național, transport aerian, transport internațional și asigurare de tip travel în cadrul proiectului Erasmus+  “Share to Grow”
Deschide Închide
18.05.2018
Servicii de transport național, transport aerian, transport internațional, asigurare tip travel pentru 6 persoane în cadrul proiectului - ” A sustainable environment for the development of the rural areas” - K1, finanțat prin programul european Erasmus+
Deschide Închide
18.05.2018
Achizitie servicii de transfer national, transfer international, transport aerian si asigurare tip travel in cadrul proiectului EPICURO
Deschide Închide
17.05.2018
Achizitie servicii organizare competitie sportiva Bastion Session
Deschide Închide
17.05.2018
Achizitie lucrari de reparații curente ansamble de joacă din Parcul Regina Maria - Municipiului Alba Iulia
Deschide Închide
16.05.2018
Achiziție de materiale de curățenie pentru întreținerea grupurilor sanitare și hala agroalimentară
Deschide Închide
16.05.2018
Achiziția de materiale consumabile, în cadrul proiectului ”Alba Iulia ISO Smart ”Cod SIPOCA 116/COD MY SMIS 109584.
Deschide Închide
Documentatie_atribuire_materiale_consumabile.pdf

In modelul de contract se va introduce la pct.9 - Obligațiile principale ale furnizorului următorul articol:
9.4 – Furnizorul are obligația de a prezenta toate informațiile/documentele solicitate de către persoanele autorizate și/sau al autorităților naționale cu atribuții de verificare, control și audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curții Europene de Conturi, al reprezentanților serviciului specializat al Comisiei Europene -Oficiul European pentru Lupta Antifraudă-OLAF, precum și al reprezentanților Departamentului pentru Luptă Antifraudă -DLAF, în limitele competențelor ce le revin, în cazul în care aceștia efectuează verificări/controale/audit la fața locului și solicită declarații, documente, informații în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr.80/27.03.2018/COD SIPOCA 116/COD MYSMIS 109854 și în legătură cu acest contract de furnizare produse.