a

Achiziţii publice

10.09.2018
Achiziție de servicii de consultanță si reprezentare juridică pentru persoanele aflate în grupul țintă din cele cinci comunități marginalizate prevăzute în proiectul ”ALBA IULIA 360” COD SMIS 2014+: 101639
Deschide Închide
05.09.2018
Servicii de elaborare a documentaţiei tehnico- economice faza Studiu de fezabilitate privind obiectivul de investiții: “CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE SOCIALE, CARTIER GHEORGHE ȘINCAI, 5 TRONSOANE TIP B2, B3, B4 – MUNICIPIUL ALBA IULIA”
Deschide Închide
05.09.2018
Servicii de elaborare a documentaţiei tehnico- economice faza Studiu de fezabilitate privind obiectivul de investiții: “CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE SOCIALE, CARTIER GHEORGHE ȘINCAI, 2 TRONSOANE (TIP B1 și Z3) – MUNICIPIUL ALBA IULIA”.
Deschide Închide
28.08.2018
Lucrări privind executia de măsuri pentru implementare cerințe ISU pentru Grădinița cu program normal Bărăbanț din municipiul Alba Iulia, str. Mureșului, nr. 136
Deschide Închide
03.08.2018
Achizitie servicii de audit energetic și obținere certificat performanță in cadrul proiectului LOCARBO
Deschide Închide
10.07.2018
Servicii de cadastru având ca obiect –Realizarea lucrărilor sistematice de cadastru –pe 7 sectoare cadastrale situate în extravilanul localității Alba Iulia în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară
Deschide Închide
09.07.2018
Achizitie servicii organizare eveniment cultural - Cantec de Suflet
Deschide Închide
09.07.2018
Achizitia servicii de organizare de evenimente sportive Adventure Airsoft Contest 2018
Deschide Închide
19.06.2018
Achizitie servicii de transport national, transport aerian, transport international si asigurare de tip travel pentru 6 persoane in cadrul proiectului Erasmus + Share to Grow
Deschide Închide
Invitatie_servicii_transport_Share_to_grow_6_pers.pdf

Clarificari:
1. Se doreste achizitionarea serviciilor pentru sase( 6) persoane. În caietul de sarcini, la ”Obiectul contractului” apare 1 persoană din cauza unei erori materiale.
2. Din motive care țin de exigențele coordonatorului italian de proiect, NU este posibilă achiziționarea biletelor de avion pentru alte date decât 5 iulie 2018, respectiv 12 iulie 2018.