a

Consultare publică

01.08.2016
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Alba Iulia
Deschide Închide
12.04.2016
Proiect de Hotarare privind privind aprobarea procedurii de acordare a esalonarilor la plata
Deschide Închide
24.11.2015
CONSULTARE PUBLICĂ PRIVIND regulementul-cadru Al SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE IN MUNICIPIUL ALBA IULIA
Deschide Închide
24.11.2015
Consultare publică privind Strategia locală cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare din Municipiul Alba Iulia pentru perioada 2015-2025
Deschide Închide
22.10.2015
Consultare publică privind Lista de servicii sociale - 2015
Deschide Închide
24.09.2015
PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA NIVELURILOR PENTRU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE, TAXE SPECIALE ȘI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL 2016
Deschide Închide
27.07.2015
PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SISTEMULUI DE PARCARE CU PLATĂ ÎN ZONA CENTRALĂ- STR. TUDOR VLADIMIRESCU
Deschide Închide
05.06.2015
PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ACTULUI ADITIONAL LA CONTRACTUL PRIVIND DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE, DESZAPEZIRE SI COMBATERE POLEI IN MUNICIPIUL ALBA IULIA
Deschide Închide
03.06.2015
ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL – ZONA PROTEJATA CETATEA ALBA IULIA
Deschide Închide