a

Consultare publică

22.10.2015
Consultare publică privind Lista de servicii sociale - 2015
Deschide Închide
24.09.2015
PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA NIVELURILOR PENTRU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE, TAXE SPECIALE ȘI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL 2016
Deschide Închide
27.07.2015
PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SISTEMULUI DE PARCARE CU PLATĂ ÎN ZONA CENTRALĂ- STR. TUDOR VLADIMIRESCU
Deschide Închide
05.06.2015
PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ACTULUI ADITIONAL LA CONTRACTUL PRIVIND DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE, DESZAPEZIRE SI COMBATERE POLEI IN MUNICIPIUL ALBA IULIA
Deschide Închide
03.06.2015
ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL – ZONA PROTEJATA CETATEA ALBA IULIA
Deschide Închide
20.03.2015
REABILITARE SI EXTINDERE CAMIN DE BATRANI STRADA TURNATORIEI NR.14A ALBA IULIA
Deschide Închide
24.02.2015
PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA PROGRAMULUI DE TRANSPORT ŞI MODIFICAREA TARIFELOR ÎN MUNICIPIUL ALBA IULIA
Deschide Închide
21.01.2015
PLANUL URBANISTIC DE DETALIU „CONSTRUIRE BAZA SPORTIVA SI DE AGREMENT ZONA BAZIN OLIMPIC” ALBA IULIA
Deschide Închide
16.01.2015
ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL – ZONA PROTEJATA CETATEA ALBA IULIA
Deschide Închide