a

Consultare publică

02.07.2018
Primăria municipiului Alba Iulia – Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat, în spiritul transparenței decizionale, informează persoanele interesate cu privire la elaborarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice cu plată din municipiul Alba Iulia.
Deschide Închide
28.06.2018
Primăria municipiului Alba Iulia informează publicul interesat cu privire la elaborarea de către Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia–Transport Local a unui proiect privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de delegare de gestiune a serviciului de transport public local de calatori prin curse regulate (regulamentul de transport persoane) pentru perioada 2018 – 2024
Deschide Închide
25.06.2018
Primaria Municipiului Alba Iulia, Prezinta Spre Informare Si Consultare Publica, Documentatia Privind Planul Urbanistic Zonal ’’ZONA Urbană De Interes Major În Municipiul Alba Iulia Cuprinsă Între Podul Peste Calea Ferată (PARTOȘ) Și Colegiul Tehnic Alexandru Domșa’’
Deschide Închide
21.06.2018
Primăria Municipiului Alba Iulia, prezintă spre informare și consultare publică, proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului de funcţionare şi utilizare a Bazinului Olimpic din municipiul Alba Iulia
Deschide Închide
05.06.2018
Primaria Municipiului Alba Iulia, prezinta spre informare si consultare publica, documentatia privind ,, ELABORARE PUZ – CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL LIDL’’
Deschide Închide
21.05.2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 92/2006 privind regulile pentru amplasarea locuințelor colective în Municipiul Alba Iulia
Deschide Închide
04.05.2018
Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea HCL nr. 368/2005 privind stabilirea sancțiunilor pentru faptele care constituie contravenții în domeniul bunei gospodăriri a municipiului Alba Iulia
Deschide Închide
10.04.2018
INFORMARE cu privire la elaborarea documentației PLAN URBANISTIC ZONAL ”EXTINDERE CIMITIR MUNICIPAL ȘI REGLEMENTARE ZONĂ SERVICII”, ALBA IULIA
Deschide Închide
12.03.2018
Primaria Municipiului Alba Iulia, prezinta spre informare si consultare publica, documentatia privind Planul Urbanistic Zonal ’’ RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ, SANȚ EXTERIOR - LATURA DE NORD A CETĂȚII ALBA CAROLINA, SPAȚII PUBLICE AMENAJATE PENTRU AGREMENT ȘI PETRECEREA TIMPULUI LIBER, ALBA IULIA’’
Deschide Închide