a

Primăria municipiului Alba Iulia - consultare publica proiect privind aprobarea Regulamentului privind activitățile de ridicare autovehicule staționate neregulamentar pe raza municipiului Alba Iulia

14.03.2017


ANUNȚ

 

            Primăria municipiului Alba Iulia – Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat, în spiritul transparenței decizionale, informează persoanele interesate cu privire la elaborarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului privind activitățile de ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor staționate neregulamentar pe raza municipiului Alba Iulia.

            Etapa de consultare a populației se desfășoară în perioada 14.03.2017 – 14.04.2017, perioadă în care așteptăm observațiile și sugestiile dumneavoastră cu privire la acest proiect de hotărâre, observații și sugestii pe care vă rugăm să le depuneți în scris, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia de pe str.Calea Moților, nr.5A, Camera 8 – Registratura Primăriei.

            Anexăm prezentului anunț proiectul de hotărâre în forma propusă.

            Proiectul poate fi consultat/ descarcat aici !!!

 

 

SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT

BIROU ELABORARE CONTRACTE ȘI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

Primăria Municipiului Alba Iulia, Str. Calea Moţilor Nr. 5A, Alba Iulia, Judeţul Alba, 510134

Tel: +40 (0) 258   819 462, Fax: +40 (0) 258  812 545

                                                                                                                                                                                          Internet: www.apulum.ro, E-mail: office@apulum.ro      


Print Friendly and PDF