a

Anunț angajare

12.10.2017


Grupul de Acțiune Locală Alba Iulia Incluzivă (GAL Alba Iulia Incluzivă), înființat în cadrul proiectului „Alba Iulia - Comunitate locală responsabilă”, cod proiect 105088, contract de finanțare nr. POCU/85/5/1/105088, angajează personal pentru următoarele posturi:

 

- 1 post de coordonator GAL, pe perioadă determinată până în 31 decembrie 2023, cu un program de lucru de 4 ore/zi

- 1 post de facilitator comunitar, pe perioadă determinată până în 31 decembrie 2023, cu un program de lucru de 4 ore/zi

- 1 post de facilitator comunitar, pe perioadă determinată până în 31 decembrie 2023, cu un program de lucru de 4 ore/zi.


Anunțul împreună cu celelalte documente relevante pot fi consultate in cele ce urmeaza:

Anunt angajare

Cerere inscriere

Fisa de proiect

Noul model CV (RO)

Erata anunt angajare

Print Friendly and PDF