a

Locuri de muncă

22.08.2017
Concurs în data de 13 septembrie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție vacantă, în data de 13 septembrie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Centrul național de informare și promovarea turistică Municipiul Alba Iulia:

 

- 1 post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - consilier (agent turism), gradul profesional debutant - studii superioare.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

18.08.2017
Concurs în data de 19 septembrie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcție publică de conducere vacantă, în data de 19 septembrie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public "Administrarea patrimoniului local"
Serviciul baze sportive și agrement:

- un post funcţie publică de conducere, pe perioadă nedeterminată - Șef serviciu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

17.08.2017
Concurs în data de 20 septembrie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de conducere vacantă, în data de 20 septembrie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Biroul evidență patrimoniu, sistem informatic geografic:


- un post funcţie publică de conducere, pe perioadă nedeterminată - Șef serviciu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

16.08.2017
Concurs în data de 14 septembrie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de conducere vacantă, în data de 14 septembrie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția juridică, administrație publică locală
Serviciul administrație publică locală juridic, contencios:


- un post funcţie publică de conducere, pe perioadă nedeterminată - Șef serviciu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

14.08.2017
Concurs în data de 5 septembrie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcție contractuală de execuție vacantă, în data de 5 septembrie 2017 ora 10.00, proba practică, organizată la Compartiment Bazin Olimpic, Str. Republicii, nr. 3, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba practică după cum urmează:

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public "Administrarea patrimoniului local"
Serviciul baze sportive și agrement
Compartiment bazin olimpic:

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - îngrijitor clădiri, Cod COR 515301 - studii generale.

Concursul va consta în probă practică și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

10.08.2017
Concurs în data de 12 septembrie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuție vacantă, în data de 12 septembrie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția cheltuieli
Serviciul financiar, salarizare contabilitate:


- un post funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - Consilier, clasa I, gradul profesional superior - studii superioare.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

04.08.2017
Concurs în data de 25 septembrie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcție contractuală de execuţie vacantă, în data de 25 septembrie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public "Administrarea patrimoniului local"
Serviciul administrarea activităților domeniului public:

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - șofer, cod COR 832201 cu atribuții de tranchilizare, capturare și transport câini - studii medii.

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

04.08.2017
Concurs în data de 5 septembrie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuție vacantă, în data de 5 septembrie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Direcția de asistență socială
Compartiment venit minim garantat:


- un post funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - Inspector, clasa I, gradul profesional asistent - studii superioare.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

02.08.2017
Concurs în data de 5 septembrie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii publice de execuție vacante, în data de 5 septembrie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția tehnică, dezvoltare
Serviciul administrare drumuri și utilități publice
Biroul întreținere și reparații drumuri și siguranța circulației:


- un post funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - Inspector, clasa I, gradul profesional superior - studii superioare
- un post funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - Consilier, clasa I, gradul profesional superior - studii superioare.

 

Compartiment energetic:


- un post funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - Inspector, clasa I, gradul profesional principal - studii superioare.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

10.07.2017
Concurs în data de 1 august 2017
Deschide Închide

Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Lalelelor nr.60, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi, funcţii contractuale de execuție vacante, în data de 1 august 2017, ora 10.00, proba scrisă, iar la ora 12.00 proba practică, organizată la Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Lalelelor nr.60, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia
Compartimentul administrativ, începând cu ora 10.00, proba scrisă pentru:

- 1 post de muncitor calificat – zugrav, tr. I, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată

- 1 post de șofer, tr. I - 1 post cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.

 

Compartimentul asistenţă medicală al Serviciului contabilitate şi asistenţă beneficiari, începând cu ora 12.00, proba practică pentru:

- 2 posturi de infirmieră – normă întreagă, pe perioadă nedeterminată din cadrul Compartimentului asistenţă medicală al Serviciului contabilitate şi asistenţă beneficiari;

 

Concursul constă din:

- probă scrisă şi interviu pentru posturile de muncitor calificat – zugrav, tr. I și de șofer, tr. I;

- probă practică şi interviu pentru posturile de infirmieră.Mai multe detalii regăsiţi anexat

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 1 august 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise/ practice pentru concursul din 1 august 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 1 august 2017

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 1 august 2017


VEZI ARHIVA 2007-2011