a

Locuri de muncă

20.06.2017
Concurs în data de 11 iulie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale de execuţie vacante, în data de 11 iulie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public de asistență medicală
Dispensarul studențesc al Universității "1 Decembrie 1918" Alba Iulia:

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - medic specialist/primar principal.

 

Direcția Creșe:

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - medic specialist/primar principal.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

07.06.2017
Concurs în data de 11 iulie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii publice de execuție vacante, în data de 11 iulie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția tehnică, dezvoltare
Serviciul administrare drumuri și utilități publice
Biroul întreținere și reparații drumuri și siguranța circulației:


- 1 post funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - Inspector, clasa I, gradul profesional superior - studii superioare
- 1 post funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - Consilier, clasa I, gradul profesional superior - studii superioare
- 1 post funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - Inspector, clasa I, gradul profesional principal - studii superioare.

 

Compartiment energetic:


- 1 post funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - Inspector, clasa I, gradul profesional principal - studii superioare.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

06.06.2017
Concurs în data de 27 iunie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcții contractuale de execuţie vacante, în data de 27 iunie 2017 ora 10.00, proba practică, organizată la "Adăpostul public al câinilor fără stăpîn", Str. Rogozului, nr. 40, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării probei de interviu se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba practică, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, după cum urmează:

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public "Administrarea patrimoniului local"
Serviciul administrarea activităților domeniului public:

- 3 posturi funcţii contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată - muncitor necalificat, cod COR 962201 - studii generale.

Concursul va consta într-o probă practică și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 27 iunie 2017

31.05.2017
Concurs în data de 4 iulie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii publice de execuție vacante, în data de 4 iulie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția tehnică, dezvoltare
Serviciul investiții și lucrări publice:


- 2 posturi funcţii publice de execuție, pe perioadă nedeterminată - Consilier, clasa I, gradul profesional superior - studii superioare.

 

Serviciul investiții și lucrări publice
Compartiment urmărirea execuției lucrărilor publice:


- 2 posturi funcţii publice de execuție, pe perioadă nedeterminată - Consilier, clasa I, gradul profesional superior - studii superioare.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

26.05.2017
Concurs în data de 27 iunie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuție vacantă, în data de 27 iunie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Serviciul public "Serviciul comunitar pentru cadastru și agricultură"
Compartiment cadastru:


- un post funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - Consilier, clasa I, gradul profesional superior - studii superioare.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

25.05.2017
Concurs în data de 5 iulie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuţie vacantă, în data de 5 iulie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

 

Consiliul Local al municipiului Alba Iulia
Serviciul voluntar pentru situații de urgență
Compartiment prevenire:

- un post, funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - Consilier, clasa I, gradul profesional debutant - studii superioare.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

23.05.2017
Concurs în data de 20 iunie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcții contractuale de execuţie vacante, în data de 20 iunie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării probei de interviu se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, Nr. 5A, după cum urmează:

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public "Administrarea patrimoniului local"
Serviciul administrarea domeniului public și privat
Compartiment încasări domeniul public și privat:

- 3 posturi funcţii contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată - casier, cod COR 523003 - studii medii.

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 20 iunie 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 20 iunie 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatul contestației pentru concursul din 20 iunie 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei interviu pentru concursul din 20 iunie 2017

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 20 iunie 2017

19.05.2017
Concurs în data de 15 iunie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcție contractuală de execuţie vacantă, în data de 15 iunie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia, proba practică se va desfășura în data de 19 iunie 2017 ora 10.00, la Compartiment bazin olimpic din Alba Iulia, str. Republicii nr. 3. Data, ora şi locul organizării probei de interviu se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba practică, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, după cum urmează:

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public "Administrarea patrimoniului local"
Serviciul întreținerea domeniului public
Biroul întreținerea domeniului public:

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - muncitor electrician, treapta I, cod COR 741307 - studii generale.

Concursul va consta într-o probă scrisă, practică și interviu.


Serviciul baze sportive și agrement
Compartiment bazin olimpic:

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - muncitor fochist, treapta III, cod COR 818208 - studii generale.

Concursul va consta într-o probă scrisă, practică și interviu.

 

Serviciul voluntar pentru situații de urgență:

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - muncitor electrician, treapta III, cod COR 741307 - studii generale.

Concursul va consta într-o probă scrisă, practică și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 15 iunie 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 15 iunie 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 15 iunie 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei interviu pentru concursul din 15 iunie 2017

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 15 iunie 2017

15.05.2017
Concurs în data de 30 mai 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuţie temporar vacantă, în data de 30 mai 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public de asistență medicală:

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă determinată, până la revenirea titularului postului - asistent medical principal, cod COR 222101.

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 30 mai 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 30 mai 2017

21.04.2017
Concurs în data de 25 mai 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de promovare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuție vacantă, în data de 25 mai 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Birou evidență patrimoniu, sitem informatic geografic:


- un post funcţie publică de conducere, pe perioadă nedeterminată - Șef birou, gradul II.Mai multe detalii regăsiţi anexat.


VEZI ARHIVA 2007-2011