a

Locuri de muncă

02.11.2017
Procedură privind testarea abilităților și competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației în cadrul concursurilor organizate de către Primăria municipiului Alba Iulia
Deschide Închide
27.10.2017
Formular înscriere concurs - funcționari publici, conform H.G. 761/2017
Deschide Închide
08.10.2018
Concurs în data de 30 octombrie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale de execuţie vacante, în data de 30 octombrie 2018 ora 10.00, proba practică, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Direcția Creșe
- 3 posturi, funcţii contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată - educator puericultor, Cod COR 531101.

Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat - profilul Pedagogic, specializarea:
1 - Educator puericultor
2 - Educatoare*
3 - Educatoare - Invățător*
4 - Invățător - Educatoare*
5 - Educator - Invățător*
6 - Invățător - Educator*

Vechimea necesară: -

*In condițiile în care pe parcursul studiilor candidații au efectuat cursuri de puericultură sau de educație timpurie ori au efectuat cursuri de puericultură sau de educație timpurie în cadrul Proiectelor derulate de Ministerul Educației Naționale cu terți.

 

- 3 posturi, funcţii contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată - educator puericultor, Cod COR 531101.

Studii postliceale absolvite cu diplomă sau certificat de absolvire - profilul Pedagogic, specializarea:
1- Educator puericultor
2- Educatoare*
3- Educatoare - Invățător*
4- Învățător - Educatoare*
Vechimea necesară: -

*In condițiile în care pe parcursul studiilor candidații au efectuat cursuri de puericultură sau de educație timpurie ori au efectuat cursuri de puericultură sau de educație timpurie în cadrul Proiectelor derulate de Ministerul Educației Naționale cu terți.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

01.10.2018
Concurs în data de 23 octombrie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale de execuţie vacante, în data de 23 octombrie 2018 ora 10.00, proba practică, organizată la Creșa 2 Ampoi, Str. Livezii, nr. 47, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba practică la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, nr. 5A, et. 2 , după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Direcția Creșe
- 3 posturi, funcţii contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată - Îngrijitor copii, Cod COR 531101.

 

Concursul va consta într-o probă practică și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 23 octombrie 2018

01.10.2018
Concurs în data de 17 octombrie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale de execuţie temporar vacante până la revenirea titularilor posturilor, în data de 17 octombrie 2018 ora 11.00, proba practică, organizată la Creșa 2 Ampoi, Str. Livezii, nr. 47, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba practică la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, nr. 5A, et. 2 , după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Direcția Creșe

Creșa 1 Ampoi:

- 1 post, funcţie contractuală de execuție, pe perioadă determinată până la revenirea titularului postului - Asistent medical, Cod COR 222101.

 

Creșa 2 Ampoi:

- 1 post, funcţie contractuală de execuție, pe perioadă determinată până la revenirea titularului postului - Îngrijitor copii, Cod COR 531101.

Concursul va consta într-o probă practică și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 17 octombrie 2018

24.09.2018
Examen de promovare grad (FP) în data de 25 octombrie 2018
Deschide Închide

Direcția de Asistență Socială, organizează  examen de promovare, în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public, în data de 25 octombrie 2018 ora 10.00, proba scrisă, organizată la sediul Direcției de Asistență Socială, str. Bucovinei, nr. 3 iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:Mai multe detalii regăsiţi anexat.

20.09.2018
Concurs în data de 22 octombrie 2018
Deschide Închide

Direcția de Asistență Socială cu sediul Alba Iulia, Strada Bucovinei Nr. 3, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuţie, pe perioadă nedeterminată, în data de 22 octombrie 2018 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Direcția de Asistență Socială
Serviciul Financiar, Administrativ Achiziții Publice
Compartiment contabilitate, salarizare, achiziții publice:

 

- un post, funcţie publică de execuţie, pe perioadă nedeterminată - Consilier, clasa I, gradul profesional principal.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 22 octombrie 2018

05.09.2018
Concurs în data de 9 octombrie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuție vacantă, în data de 9 octombrie 2018 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția venituri
Compartiment impozite și taxe locale:


- un post funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - Referent, clasa III, gradul profesional superior - studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 9 octombrie 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei suplimentare eliminatorii pentru concursul din 9 octombrie 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 9 octombrie 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 9 octombrie 2018

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 9 octombrie 2018

27.08.2018
Examen de promovare (PC) în data de 11 septembrie 2018
Deschide Închide

Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Lalelelor nr.60, organizează examen de promovare în grade/ trepte profesionale imediat superioare celor deţinute de personalul contractual, în data de 11 septembrie 2018, ora 10.00, proba scrisă, organizată la Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Lalelelor nr.60, după cum urmează:

 

Examenul constă din: redactarea unei lucrări scrise. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte din 100 maxim posibile.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru examenul de promovare din 11 sep. 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru examenul de promovare din 11 sep. 2018

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru examenul de promovare din 11 sep. 2018

22.08.2018
Concurs în data de 25 septembrie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică specifică de execuție vacantă, în data de 25 septembrie 2018, ora 11.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția Poliția Locală
Serviciul Poliția Locală:
Biroul Instruire, Logistică, Activitate comercială, Protecția mediului
Compartiment Activitate Comercială:


- un post funcţie publică specifică de execuție vacantă, pe perioadă nedeterminată - Polițist local, clasa I, gradul profesional debutant.Mai multe detalii regăsiţi aici.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 25 septembrie 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 25 septembrie 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 25 septembrie 2018

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 25 septembrie 2018

Bibliografia


VEZI ARHIVA 2007-2011