a

Locuri de muncă

20.10.2017
Concurs în data de 21 noiembrie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de conducere vacantă, în data de 23  noiembrie 2017 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia.

 

Proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoștințelor de operare PC, nivel avansat program Autocad, va avea loc în data de 22 noiembrie 2017, ora 11.00 la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, după cum urmează:


Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public "Serviciul comunitar pentru cadastru și agricultură":

 

- un post funcţie publică de conducere, pe perioadă nedeterminată - Șef serviciu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

18.10.2017
Concurs în data de 8 noiembrie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcție contractuală de execuţie vacantă, în data de 8 noiembrie 2017 ora 10.00, proba practică, organizată la "Adăpostul public al câinilor fără stăpân", Str. Rogozului, nr. 40, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba practică după cum urmează:

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public "Administrarea patrimoniului local"
Serviciul administrarea activităților domeniului public:

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - muncitor necalificat, cod COR 962201 - studii generale.

Concursul va consta într-o probă practică și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

18.10.2017
Concurs în data de 21 noiembrie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de conducere vacantă, în data de 21  noiembrie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia.

Proba eliminatorie de testare a cunoștințelor de operare PC va avea loc în data de 20 noiembrie 2017, ora 11.00 la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția venituri:

- un post funcţie publică de conducere, pe perioadă nedeterminată - Director executiv.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

16.10.2017
Concurs în data de 14 noiembrie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, prin Ordinul ANFP nr. 3276/2017, inregistrat la Primăria municipiului Alba Iulia cu nr. 92787/27.09.2017, aprobă condițiile pentru organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de conducere vacantă, în data de 14 noiembrie 2017 ora 11.00, proba scrisă și proba suplimentară eliminatorie, organizată la Instituția Prefectului - județul Alba. Proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoștințelor de operare PC va avea loc în data de 14 noiembrie 2017, ora 10.00, după cum urmează:


Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor:

- un post funcţie publică de conducere, pe perioadă nedeterminată - Șef serviciu - studii superioare.Ordinul ANFP de aprobare a condițiilor de desfășurare a concursului se găsește aici !

 

Bibliografia concursului se poate vizualiza aici.

16.10.2017
Concurs în data de 14 noiembrie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, prin Ordinul ANFP nr. 3276/2017, inregistrat la Primăria municipiului Alba Iulia cu nr. 92787/27.09.2017, aprobă condițiile pentru organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de conducere vacantă, în data de 14 noiembrie 2017 ora 11.00, proba scrisă și proba suplimentară eliminatorie, organizată la Instituția Prefectului - județul Alba. Proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoștințelor de operare PC va avea loc în data de 14 noiembrie 2017, ora 10.00, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția urbanism, amenajarea teritoriului
Serviciul Urbanism:

- un post funcţie publică de conducere, pe perioadă nedeterminată - Șef serviciu - studii superioare.Ordinul ANFP de aprobare a condițiilor de desfășurare a concursului se găsește aici !

 

Bibliografia concursului se poate vizualiza aici.

11.10.2017
Concurs în data de 14 noiembrie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuție vacantă, în data de 14 noiembrie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia.

Proba eliminatorie de testare a cunoștințelor de operare PC va avea loc în data de 13 noiembrie 2017, ora 11.00 la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția venituri
Biroul constatare, impunere persoane fizice:


- un post funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - Consilier, clasa I, gradul profesional debutant - studii superioare.

 

Compartimentul încasări impozite și taxe locale:
- un post funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - Consilier, clasa I, gradul profesional debutant - studii superioare.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

29.09.2017
Concurs în data de 31 octombrie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, prin Ordinul ANFP nr. 3276/2017, inregistrat la Primăria municipiului Alba Iulia cu nr. 92787/27.09.2017, aprobă condițiile pentru organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de conducere vacantă, în data de 31 octombrie 2017 ora 11.00, proba scrisă și proba suplimentară eliminatorie, organizată la Instituția Prefectului - județul Alba. Proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoștințelor de operare PC va avea loc în data de 31 octombrie 2017, ora 10.00, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția urbanism, amenajarea teritoriului
Serviciul Urbanism:

- un post funcţie publică de conducere, pe perioadă nedeterminată - Șef serviciu - studii superioare.Concurs amânat pentru data de 14 nov. 2017. Detalii aici !

Ordinul ANFP de aprobare a condițiilor de desfășurare a concursului se găsește aici.

 

Bibliografia concursului se poate vizualiza aici.

29.09.2017
Concurs în data de 31 octombrie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, prin Ordinul ANFP nr. 3276/2017, inregistrat la Primăria municipiului Alba Iulia cu nr. 92787/27.09.2017, aprobă condițiile pentru organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de conducere vacantă, în data de 31 octombrie 2017 ora 11.00, proba scrisă și proba suplimentară eliminatorie, organizată la Instituția Prefectului - județul Alba. Proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoștințelor de operare PC va avea loc în data de 31 octombrie 2017, ora 10.00, după cum urmează:


Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor:

- un post funcţie publică de conducere, pe perioadă nedeterminată - Șef serviciu - studii superioare.Concurs amânat pentru data de 14 nov. 2017. Detalii aici !

Ordinul ANFP de aprobare a condițiilor de desfășurare a concursului se găsește aici.

 

Bibliografia concursului se poate vizualiza aici.

22.09.2017
Concurs în data de 25 octombrie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publice de conducere vacantă, în data de 25 octombrie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Serviciul public administrarea patrimoniului local

Serviciul baze sportive și agrement

-1 post – șef serviciu, pe perioadă nedeterminatăMai multe detalii regăsiţi anexat.

18.09.2017
Concurs în data de 10 octombrie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție, în data de 10 octombrie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

 

Creșa 1 Ampoi

-1 post – îngrijitor clădiri, pe perioadă nedeterminatăMai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 10 oct. 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 10 oct. 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 10 oct. 2017

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 10 oct. 2017


VEZI ARHIVA 2007-2011