a

Locuri de muncă

02.11.2017
Procedură privind testarea abilităților și competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației în cadrul concursurilor organizate de către Primăria municipiului Alba Iulia
Deschide Închide
27.10.2017
Formular înscriere concurs - funcționari publici, conform H.G. 761/2017
Deschide Închide
15.06.2018
Concurs în data de 6 iulie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție vacantă, pe perioadă nedeterminată, în data de 6 iulie 2018 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Direcția de asistență socială
Compartiment resurse umane, monitorizare:


- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă determinată - Consilier IA - studii superioare.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

15.06.2018
Concurs în data de 9 iulie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcție contractuală de execuție vacantă, în data de 9 iulie 2018 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public "Administrarea patrimoniului local"
Serviciul Baze Sportive și Agrement:
Compartimentul Bazin Olimpic:

 

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - asistent medical, studii postliceale.

Concursul va consta în probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

30.05.2018
Examen de promovare grad (FP) în data de 29 iunie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia, organizează  examen de promovare, în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public, în data de 29 iunie 2018 ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 29 iunie 2018

30.05.2018
Concurs în data de 13 iunie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție temporar vacantă, pe perioadă determinată, până la revenirea titularului postului, în data de 13 iunie 2018 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

 

Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Compartiment Spațiul Expozițional Principia:

- un post funcţie contractuală de execuție, temporar vacantă, pe perioadă determinată, până la revenirea titularului postului - Consilier, gradul II, studii superioare.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 7 mai 2018

29.05.2018
Concurs în data de 20 iunie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcție contractuală de execuție vacantă, în data de 20 iunie 2018 ora 11.00, proba practică, organizată la Sediul WC, Str. "Mihai Viteazul", nr. 99, statuia "Mihai Viteazul"), Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba practică după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public "Administrarea patrimoniului local"
Serviciul Baze Sportive și Agrement:
Compartimentul zone de agrement și toalete publice:

 

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - îngrijitor, cod COR 515301, (pentru grupurile sanitare publice din Cetate) studii generale.

Concursul va consta în probă practică și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 20 iunie 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei practice pentru concursul din 20 iunie 2018

25.05.2018
Concurs în data de 27 iunie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuție vacantă, în data de 27 iunie 2018 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția venituri
Biroul constatare impunere persoane juridice:


- un post funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - Consilier, clasa I, gradul profesional principal - studii superioare.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 27 iunie 2018

23.05.2018
Concurs în data de 26 iunie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de conducere vacantă, în data de 26 iunie 2018, ora 11.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.

Proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoștințelor de operare PC, nivel avansat, va avea loc în data de 25 iunie 2018, ora 11.00 la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția Poliția Locală:
 

- un post funcţie publică de conducere, pe perioadă nedeterminată - Director executiv.Mai multe detalii regăsiţi aici.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 26 iunie 2018

 

Bibliografia

10.04.2018
Concurs în data de 7 mai 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcție contractuală de execuție vacantă, în data de 7 mai 2018 ora 11.00, proba practică, organizată la Sediul WC, Str. "Mihai Viteazul", nr. 99, statuia "Mihai Viteazul"), Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba practică după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public "Administrarea patrimoniului local"
Serviciul Baze Sportive și Agrement:
Compartimentul zone de agrement și toalete publice:

 

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - îngrijitor, cod COR 515301, (pentru grupurile sanitare publice din Cetate) studii generale.

Concursul va consta în probă practică și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 7 mai 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei practice pentru concursul din 7 mai 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 7 mai 2018


VEZI ARHIVA 2007-2011