a

Locuri de muncă

14.03.2017
Concurs în data de 4 aprilie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale de execuţie vacante, în data de 4 aprilie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public de asistență medicală:

- 8 posturi, funcţii contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată - asistent medical, cod COR 222101.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 4 apr. 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 4 apr. 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele contestației la proba scrisă pentru concursul din 4 apr. 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 4 apr. 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele contestației la proba de interviu pentru concursul din 4 apr. 2017

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 4 apr. 2017

09.03.2017
Concurs în data de 30 martie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcții contractuale de execuţie vacante, în data de 30 martie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Clubul Sportiv Municipal Alba Iulia
Compartiment juridic, resurse umane, achiziții și casierie:

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - inspector, gradul I, cod COR 263101 - studii superioare.

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.

 

Compartiment organizare sportivă și competiții:

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - inspector, gradul I, cod COR 243209 - studii superioare.

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 30 martie 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 30 martie 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei interviu pentru concursul din 30 martie 2017

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 30 martie 2017

24.02.2017
Concurs în data de 23 februarie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcție contractuală de execuţie vacantă, în data de 23 februarie 2017 ora 10.00, proba practică, organizată la grupurile sanitare publice din Cetate, Str. Mihai Viteazul, Nr. 99 (Statuia "Mihai Viteazul"), Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării probei de interviu se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba practică, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul baze sportive și agrement
Compartiment zone de agrement și toalete publice:

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - îngrijitor, cod COR 515301 (pentru grupurile sanitare publice din Cetate) - studii generale.

Concursul va consta într-o probă practică și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 23 feb. 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei practice pentru concursul din 23 feb. 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 23 feb. 2017

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 23 feb. 2017

24.02.2017
Concurs în data de 29 martie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcție publică de execuţie vacantă, în data de 29 martie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public "Administrarea patrimoniului local"
Serviciul administrarea activităților domeniului public:

- un post funcţie publică de conducere, pe perioadă nedeterminată - șef serviciu, gradul II.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

22.02.2017
Concurs în data de 15 martie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcție contractuală de execuţie vacantă, în data de 23 februarie 2017 ora 10.00, proba practică, organizată la grupurile sanitare publice din Cetate, Str. Mihai Viteazul, Nr. 99 (Statuia "Mihai Viteazul"), Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării probei de interviu se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba practică, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, după cum urmează:

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public "Administrarea patrimoniului local"
Serviciul întreținerea domeniului public
Biroul întreținerea domeniului public:

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - muncitor zidar, treapta I, cod COR 711206 - studii generale.
- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - muncitor sudor, treapta IV, cod COR 721208 - studii generale.

Concursul va consta într-o probă scrisă, practică și interviu.


Serviciul baze sportive și agrement
Compartiment bazin olimpic:

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - muncitor fochist, treapta III, cod COR 818208 - studii generale.

Concursul va consta într-o probă scrisă, practică și interviu.

 

Serviciul voluntar pentru situații de urgență:

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - muncitor electrician, treapta III, cod COR 741307 - studii generale.

Concursul va consta într-o probă scrisă, practică și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 15 martie 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 15 martie 2017

09.02.2017
Concurs în data de 3 martie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuţie vacantă, în data de 3 martie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Direcția Creșe
Creșa 1 Ampoi:

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - îngrijitor de copii, cod COR 531101 - studii generale.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 3 mar. 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele la proba scrisă pentru concursul din 3 mar. 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele la proba de interviu pentru concursul din 3 mar. 2017

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 3 mar. 2017

09.02.2017
Concurs în data de 22 martie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de promovare pentru ocuparea postului, funcţie publică de conducere vacantă, în data de 22 martie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

 

Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia
Serviciul protecție civilă, securitate și sănătate în muncă:

- un post, funcţie publică de conducere, pe perioadă nedeterminată - Șef serviciu, gradul II.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

07.02.2017
Concurs în data de 28 februarie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție vacantă, în data de 28 februarie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția venituri
Compartiment constatare impunere persoane juridice:


- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - Consilier, gradul profesional 1A, Cod COR 242201.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 28 feb. 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 28 feb. 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 28 feb. 2017

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 28 feb. 2017

01.02.2017
Concurs în data de 15 martie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de conducere vacantă, în data de 15 martie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia

Direcția venituri:

- un post funcţie publică de conducere, pe perioadă nedeterminată - Director executiv, gradul II.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Concursul este amânat. Detalii aici !

20.01.2017
Concurs în data de 9 martie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuţie vacantă, în data de 9 martie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

 

Consiliul Local al municipiului Alba Iulia
Serviciul voluntar pentru situații de urgență
Compartiment prevenire:

- un post, funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - Consilier, clasa I, gradul profesional debutant - studii superioare.Mai multe detalii regăsiţi anexat.


VEZI ARHIVA 2007-2011