a

Locuri de muncă

22.08.2018
Concurs în data de 25 septembrie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică specifică de execuție vacantă, în data de 25 septembrie 2018, ora 11.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția Poliția Locală
Serviciul Poliția Locală:
Biroul Instruire, Logistică, Activitate comercială, Protecția mediului
Compartiment Activitate Comercială:


- un post funcţie publică specifică de execuție vacantă, pe perioadă nedeterminată - Polițist local, clasa I, gradul profesional debutant.Mai multe detalii regăsiţi aici.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 25 septembrie 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 25 septembrie 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 25 septembrie 2018

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 25 septembrie 2018

Bibliografia

20.08.2018
Concurs în data de 11 septembrie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție vacantă, în data de 11 septembrie 2018 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Centrul național de informare și promovare turistică municipiul Alba Iulia:

 

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - consilier, gradul profesional debutant. cod COR 242201 - studii superioare.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 11 septembrie 2018

Proces verbal cuprinzând probei scrise pentru concursul din 11 septembrie 2018

Proces verbal cuprinzând răspunsul contestației pentru concursul din 11 septembrie 2018

09.08.2018
Concurs în data de 28 august 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuţie temporar vacantă, pe perioadă determinată până la revenirea titularului postului, în data de 28 august 2018 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Direcția Creșe
Creșa 1 Ampoi:

- un post, funcţie contractuală de execuție, temporar vacantă, pe perioadă determinată până la revenirea titularului postului - Administrator, treapta II, Cod COR 515104.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 28 august 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 28 august 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 28 august 2018

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 28 august 2018

24.07.2018
Concurs în data de 14 august 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție vacantă, pe perioadă determinată, în data de 14 august 2018 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

 

Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Compartiment Spațiul Expozițional Principia:

- un post funcţie contractuală de execuție, vacantă - Consilier, gradul profesional debutant, pe perioadă nedeterminată, cod COR 242201 - studii superioare.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 14 august 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 14 august 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 14 august 2018

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 14 august 2018

23.07.2018
Concurs în data de 7 august 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuție temporar vacantă, în data de 7 august 2018 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția cheltuieli
Compartimentul transport, liberă inițiativă:


- un post funcţie publică de execuție, pe perioadă determinată până la revenirea titularului postului - Inspector, clasa I, gradul profesional principal - studii superioare.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Procer verbal cuprinzând rezultatul selecției dosarului pentru concursul din 7 august 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 7 august 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 7 august 2018

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 7 august 2018

19.07.2018
Concurs în data de 21 august 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcție publică de execuţie vacantă, în data de 21 august 2018 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor:

- 1 post funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - Consilier, clasa I, gradul profesional asistent - studii superioare.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 21 august 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 21 august 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 21 august 2018

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 21 august 2018

16.07.2018
Examen de promovare (PC) în data de 6 august 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia, organizează  examen de promovare în grade/ trepte profesionale imediat superioare celor deţinute de personalul contractual, în data de 6 august 2018 ora 10.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă/ practică după cum urmează:

Examenul de promovare în grad profesional va consta în redactarea unei lucrări scrise și interviu. Proba scrisă va avea loc în data de 06 august 2018, ora 10,00, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, strada Calea Moților, nr. 5A iar data, ora și locul organizării interviului se vor anunța odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă.


Examenul de promovare în treaptă profesională va consta într-o probă practică și interviu. Proba practică va avea loc în data de 06 august 2018, ora 13,00, la Bazinul Olimpic, Bdul Republicii i nr.3, Alba Iulia, iar data, ora și locul organizării interviului se vor anunța odată cu afișarea rezultatelor la proba practică.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru examenul de promovare din 6 aug. 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei practice pentru examenul de promovare din 6 aug. 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru examenul de promovare din 6 aug. 2018

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru examenul de promovare din 6 aug. 2018

13.07.2018
Concurs în data de 20 august 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, prin Ordinul ANFP nr. 1644/2018, aprobă condițiile pentru organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de conducere vacantă, în data de 20 august 2018, ora 10.00, proba scrisă organizată la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publice.


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Serviciul resurse umane - administrativ:

- un post funcţie publică de conducere, pe perioadă nedeterminată - Șef serviciu.Ordinul ANFP de aprobare a condițiilor de desfășurare a concursului se găsește aici.

 

Bibliografia concursului se poate vizualiza aici.

 

Fișa postului o puteți regăsi aici.

12.07.2018
Concurs în data de 14 august 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de promovare pentru ocuparea postului, funcţie publică de conducere vacantă, în data de 14 august 2018, ora 11.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.

 

Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția Venituri

Birou constatare, impunere persoane fizice:
 

- un post funcţie publică de conducere, pe perioadă nedeterminată - Șef birou, gradul II, clasa I.Mai multe detalii regăsiţi aici.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 14 august 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 14 august 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 14 august 2018

Centralizator cuprinzând rezultatele pentru concursul din 14 august 2018

09.07.2018
Concurs în data de 31 iulie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale de execuţie vacante, în data de 31 iulie 2018 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Direcția Creșe
Creșa 1 Cetate:

- 2 posturi, funcţii contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată - Îngrijitor copii, Cod COR 531101.

 

Creșa 1 Ampoi:

- 2 posturi, funcţii contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată - Îngrijitor copii, Cod COR 531101.

 

Creșa 2 Ampoi:

- 2 posturi, funcţii contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată - Îngrijitor copii, Cod COR 531101;

- un post, funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - Îngrijitor clădiri, Cod COR 515301.

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 31 iulie 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 31 iulie 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 31 iulie 2018

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 31 iulie 2018


VEZI ARHIVA 2007-2011