a

Locuri de muncă

12.02.2018
Concurs în data de 5 martie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcție contractuală de execuție vacantă, în data de 5 martie 2018 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia. iar data de 7 martie 2018 ora 11.00 proba practică, organizată la Compartiment Bazin Olimpic, Str. Republicii, nr. 3, Alba Iulia. Data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba practică după cum urmează:

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public "Administrarea patrimoniului local"
Serviciul baze sportive și agrement
Compartiment bazin olimpic:

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - salvator ștrand, Cod COR 541903 - studii medii.

Concursul va consta în probă scrisă, practică și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 5 mar. 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 5 mar. 2018

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 5 martie 2018

31.01.2018
Concurs în data de 6 martie 2018 - Concurs AMÂNAT
Deschide Închide

Concurs AMÂNAT, detalii AICI !!!

 

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuție vacantă, în data de 6 martie 2018 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia.

 

Proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoștințelor de operare PC - nivel mediu, va avea loc în data de 5 martie 2018 ora 11.00. Pentru deținătorii certificatului ECDL Complet se va echivala proba suplimentară pentru testarea cunoștințelor de nivel mediu, conform procedurii de testare a abilităților și competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației, aprobate de Primarul Municipiului Alba Iulia.

 

Data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

 


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Serviciul protecție civilă, securitate și sănătate în muncă:

- un post funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - Consilier, clasa I, gradul profesional superior, studii superioare.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

30.01.2018
Concurs în data de 20 februarie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuţie vacantă, în data de 20 februarie 2018 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Direcția Creșe
Creșa 1 Cetate:

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - Educator puericultor.

 

 

Creșa 1 Ampoi:

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - Educator puericultor.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 20 feb. 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 20 feb. 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 20 feb. 2018

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 20 feb. 2018

22.01.2018
Concurs în data de 12 februarie 2018 - Concurs AMÂNAT
Deschide Închide

Concurs AMÂNAT, detalii AICI !!!

 

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcție contractuală de execuţie vacantă, în data de 12 februarie 2018 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării probei de interviu se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, Nr. 5A, după cum urmează:

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public "Administrarea patrimoniului local"
Biroul deservire generală:
 

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - Șofer, treapta I, Cod COR 832201 - studii medii.

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

11.01.2018
Concurs în data de 13 februarie 2018 - Concurs AMÂNAT
Deschide Închide

Concurs AMÂNAT, detalii AICI !!!

 

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuție vacantă, în data de 13 februarie 2018 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția venituri
Biroul urmărire impozite taxe locale persoane fizice și juridice:

- un post funcţie publică de execuție , pe perioadă nedeterminată - Consilier, clasa I, gradul profesional superior.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

10.01.2018
Concurs în data de 14 februarie 2018 - Concurs AMÂNAT
Deschide Închide

Concurs AMÂNAT, detalii AICI !!!

 

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de promovare pentru ocuparea postului, funcţie publică de conducere vacantă, în data de 14 februarie 2018 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția urbanism, amenajarea teritoriului
Serviciul Autorizări:


- un post funcţie publică de conducere, pe perioadă nedeterminată - Șef serviciu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 14 feb. 2018

10.01.2018
Concurs în data de 6 februarie 2018 - Concurs AMÂNAT
Deschide Închide

Concurs AMÂNAT, detalii AICI !!!

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuţie vacantă, în data de 6 februarie 2018 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

 

Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia
Centrul național de informare și promovarea turistică Municipiul Alba Iulia:

- un post, funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - consilier (agent turism), debutant, cod COR 242201 - studii universitare.

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

08.01.2018
Concurs în data de 8 februarie 2018 - Concurs AMÂNAT
Deschide Închide

Concurs AMÂNAT, detalii AICI !!!

 

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuție vacantă, în data de 8 februarie 2018 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia.

Proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoștințelor de operare PC - nivel mediu, va avea loc în data de 7 februarie 2018 ora 11.00. Pentru deținătorii certificatului ECDL Complet se va echivala proba suplimentară pentru testarea cunoștințelor de nivel mediu, conform procedurii de testare a abilităților și competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației.

Data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Direcția de asistență socială
Serviciul beneficii sociale și evaluare primară
Compartiment financiar, contabilitate:


- un post funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - Consilier, clasa I, gradul principal - studii superioare.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

05.01.2018
Concurs în data de 22 ianuarie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție vacantă, pe perioadă determinată până la revenirea titularului postului, în data de 22 ianuarie 2018 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Direcția de asistență socială
Serviciul beneficii sociale și evaluare primară
Compartiment protecția copilului:


- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă determinată - Asistent social, Cod COR 242203 - studii superioare.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 22 ian. 2018

27.12.2017
Concurs în data de 30 ianuarie 2018 - Concurs AMÂNAT
Deschide Închide

Concurs AMÂNAT, detalii AICI !!!

 

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de conducere vacantă, în data de 30 ianuarie 2018 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția venituri
Biroul constatare, impunere persoane fizice:

- un post funcţie publică de conducere, pe perioadă nedeterminată - Șef birou.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 30 ian. 2018


VEZI ARHIVA 2007-2011