a

Locuri de muncă

09.02.2017
Concurs în data de 22 martie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de promovare pentru ocuparea postului, funcţie publică de conducere vacantă, în data de 22 martie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

 

Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia
Serviciul protecție civilă, securitate și sănătate în muncă:

- un post, funcţie publică de conducere, pe perioadă nedeterminată - Șef serviciu, gradul II.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

07.02.2017
Concurs în data de 28 februarie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție vacantă, în data de 28 februarie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția venituri
Compartiment constatare impunere persoane juridice:


- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - Consilier, gradul profesional 1A, Cod COR 242201.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 28 feb. 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 28 feb. 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 28 feb. 2017

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 28 feb. 2017

01.02.2017
Concurs în data de 15 martie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de conducere vacantă, în data de 15 martie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia

Direcția venituri:

- un post funcţie publică de conducere, pe perioadă nedeterminată - Director executiv, gradul II.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Concursul este amânat. Detalii aici !

20.01.2017
Concurs în data de 9 martie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuţie vacantă, în data de 9 martie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

 

Consiliul Local al municipiului Alba Iulia
Serviciul voluntar pentru situații de urgență
Compartiment prevenire:

- un post, funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - Consilier, clasa I, gradul profesional debutant - studii superioare.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

18.01.2017
Concurs în data de 28 februarie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de promovare pentru ocuparea postului, funcţie publică de conducere vacantă, în data de 28 februarie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia

Direcția juridică, administrație publică locală:

- un post funcţie publică de conducere, pe perioadă nedeterminată - Director executiv, gradul II.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

17.01.2017
Concurs în data de 9 februarie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale de execuţie vacante, în data de 9 februarie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Biroul paza bunurilor I:

- 6 posturi, funcţii contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată - agent pază, cod COR 541201 - studii medii.

 

Biroul paza bunurilor II:

- un post, funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - agent pază, cod COR 541201 - studii medii.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 9 feb. 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 9 feb. 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 9 feb. 2017

Centralizator cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 9 feb. 2017

09.12.2016
Concurs în data de 4 ianuarie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuţie vacantă, în data de 4 ianuarie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Direcția Creșe:

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - îngrijitor de copii, cod COR 531101 - studii medii.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 4 ian. 2017
Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 4 ian. 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 4 ian 2017
Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 4 ian. 2017

28.11.2016
Concurs în data de 22 decembrie 2016
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale de execuţie vacante, pe perioadă nedeterminată, în data de 22 decembrie 2016, ora 10.00 proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Direcția de asistență socială

Compartiment asistență medicală comunitară:

- 2 posturi, funcţii contractuale de execuţie, pe perioadă nedeterminată - asistent medical comunitar - studii postliceale.

Concursul va consta într-o probă scrisă, practică și interviu.

Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 22 decembrie 2016

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 22 dec. 2016

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei practice pentru concursul din 22 dec. 2016

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 22 dec.. 2016

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 22 dec. 2016

17.11.2016
Concurs în data de 13 decembrie 2016
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcție contractuală de execuţie vacantă, în data de 13 decembrie 2016 ora 10.00, proba practică, organizată la sediul Serviciul voluntar pentru situații de urgență, Alba Iulia, str. Dr. Ioan Rațiu nr. 18A, iar data, ora şi locul organizării probei de interviu se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba practică, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, Calea Moților nr. 5A, după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul voluntar pentru situații de urgență:

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - muncitor mecanic, cod COR 723302.

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - muncitor electrician, cod COR 741307.

Concursul va consta într-o probă practică și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției pentru concursul din 13 decembrie 2016

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei practice pentru concursul din 13 decembrie 2016

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 13 decembrie 2016

16.11.2016
Concurs în data de 20 decembrie 2016
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcție publică de execuţie vacantă, în data de 20 decembrie 2016 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul voluntar pentru situații de urgență:

- un post funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - Consilier, clasa I, gradul profesional asistent - studii superioare.Mai multe detalii regăsiţi anexat.


VEZI ARHIVA 2007-2011