a

Locuri de muncă

04.04.2018
Concurs în data de 7 mai 2018
Deschide Închide

Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Lalelelor nr.60, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi, funcţii contractuale de execuție vacante, în data de 7 mai 2018, ora 10.00, proba scrisă, iar la ora 12.00 proba practică, organizată la Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Lalelelor nr.60, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia
Serviciul contabilitate şi asistenţă beneficiari
Compartimentul contabilitate, achiziții publice și bloc alimentar:

- Un post de referent de specialitate gradul I, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată


Compartimentul administrativ:

- Un post de șofer treapta I, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată

 

Serviciul contabilitate şi asistenţă beneficiari
Compartimentul asistenţă medicală

- Un post de infirmieră debutant – normă întreagă, pe perioadă nedeterminată;

 

 

Concursul se va desfăşura în data de 07 mai 2018, după cum urmează

- ora 10:00 proba scrisă pentru posturile de referent de specialitate gradul I și de șofer treapta I

- ora 12:00 proba practică pentru postul de infirmieră debutant.

 

Locul desfășurării concursului: sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 60.

Data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă/practică, la aceeaşi locaţie.Mai multe detalii regăsiţi anexat

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 7 mai 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise/ practice pentru concursul din 7 mai 2018

Proces verbal cuprinzand rezultatele contestatiei pentru concursul din 7 mai 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 7 mai 2018

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 7 mai 2018

04.04.2018
Concurs în data de 7 mai 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, prin Ordinul ANFP nr. 605/2018, aprobă condițiile pentru organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de conducere vacantă, în data de 7 mai 2018, ora 10.00, proba scrisă organizată la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publice.


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția urbanism
Serviciul autorizări:

- un post funcţie publică de conducere, pe perioadă nedeterminată - Șef serviciu.Ordinul ANFP de aprobare a condițiilor de desfășurare a concursului se găsește aici.

 

Bibliografia concursului se poate vizualiza aici.

 

Fișa postului o puteți regăsi aici.

29.03.2018
Concurs în data de 24 aprilie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție vacantă, în data de 24 aprilie 2018 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

 

Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Serviciul protecție civilă, securitate și sănătate în muncă:

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - Consilier, gradul II, studii superioare.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 24 apr. 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 24 apr. 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei interviu pentru concursul din 24 apr. 2018

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 24 apr. 2018

23.03.2018
Concurs în data de 24 aprilie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, prin Ordinul ANFP nr. 579/2018, aprobă condițiile pentru organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuție vacantă, în data de 24 aprilie 2018, ora 11.00, proba scrisă organizată la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publice. Proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoștințelor de operare PC va avea loc în data de 24 aprilie 2018, ora 09.00, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Compartiment audit intern:

- un post funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - Auditor, clasa I, gradul profesional superior - studii superioare.Ordinul ANFP de aprobare a condițiilor de desfășurare a concursului se găsește aici.

 

Bibliografia concursului se poate vizualiza aici.

 

Fișa postului o puteți regăsi aici.

27.02.2018
Concurs în data de 20 martie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcție contractuală de execuție vacantă, în data de 20 martie 2018 ora 11.00, proba practică, organizată la ”Adăpostul public al câinilor fără stăpân”, Str. Rogozului, nr. 40, Alba Iulia. iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba practică după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public "Administrarea patrimoniului local"
Serviciul administrarea activităților domeniului public:

 

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - muncitor necalificat, Cod COR 962201, studii generale.

Concursul va consta în probă practică și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 20 mar. 2018

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 20 mar. 2018

26.02.2018
Concurs în data de 20 martie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcție contractuală de execuție vacantă, în data de 20 martie 2018 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public "Administrarea patrimoniului local"
Serviciul Baze Sportive și Agrement:
Compartimentul Bazin Olimpic:

 

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - asistent medical, studii postliceale.

Concursul va consta în probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 20 mar. 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 20 mar. 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 20 mar. 2018

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 20 mar. 2018

20.02.2018
Transfer la cerere, 21 martie 2018
Deschide Închide

                                                                                              ANUNȚ
privind ocuparea prin transfer la cerere a unor funcții publice de execuție vacante în cadrul Aparatului de specialitate a Primarului municipiului Alba Iulia

Aparatul de specialitate a Primarului municipiului Alba Iulia
Direcția juridică, administrație publică locală
Serviciul administrație publică locală juridic, contencios:

- un post, funcție publică de execuție, pe perioadă nedeterminată — consilier juridic clasa I, gradul profesional superior.

 

Serviciul Poliția Locală  
Biroul instruire, logistică, activitate comercială, protecția mediului:

-    un post, funcție publică de execuție, pe perioadă nedeterminată — consilier juridic clasa I, gradul profesional superior.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

12.02.2018
Concurs în data de 5 martie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcție contractuală de execuție vacantă, în data de 5 martie 2018 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia. iar data de 7 martie 2018 ora 11.00 proba practică, organizată la Compartiment Bazin Olimpic, Str. Republicii, nr. 3, Alba Iulia. Data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba practică după cum urmează:

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public "Administrarea patrimoniului local"
Serviciul baze sportive și agrement
Compartiment bazin olimpic:

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - salvator ștrand, Cod COR 541903 - studii medii.

Concursul va consta în probă scrisă, practică și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 5 mar. 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 5 mar. 2018

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 5 martie 2018

31.01.2018
Concurs în data de 6 martie 2018 - Concurs AMÂNAT
Deschide Închide

Concurs AMÂNAT, detalii AICI !!!

 

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuție vacantă, în data de 6 martie 2018 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia.

 

Proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoștințelor de operare PC - nivel mediu, va avea loc în data de 5 martie 2018 ora 11.00. Pentru deținătorii certificatului ECDL Complet se va echivala proba suplimentară pentru testarea cunoștințelor de nivel mediu, conform procedurii de testare a abilităților și competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației, aprobate de Primarul Municipiului Alba Iulia.

 

Data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

 


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Serviciul protecție civilă, securitate și sănătate în muncă:

- un post funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - Consilier, clasa I, gradul profesional superior, studii superioare.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

30.01.2018
Concurs în data de 20 februarie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuţie vacantă, în data de 20 februarie 2018 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Direcția Creșe
Creșa 1 Cetate:

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - Educator puericultor.

 

 

Creșa 1 Ampoi:

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - Educator puericultor.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 20 feb. 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 20 feb. 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 20 feb. 2018

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 20 feb. 2018


VEZI ARHIVA 2007-2011