a

Locuri de muncă

07.07.2017
Concurs în data de 8 august 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcție publică de conducere vacantă, în data de 8 august 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public "Administrarea patrimoniului local"
Serviciul baze sportive și agrement:

- un post funcţie publică de conducere, pe perioadă nedeterminată - șef serviciu, gradul II.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

05.07.2017
Concurs în data de 27 iulie 2017
Deschide Închide

Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia din subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, Str. Septimius Severus, Nr. 38A, Alba Iulia, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale de execuţie vacante, în data de 27 iulie 2017, organizat la sediul Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia din Str. Septimius Severus, Nr. 38A, în data de 27.07.2017, ora: 09-proba practică și 28.07.2017, ora 10:00-proba scrisă, după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Clubul Sportiv Municipal Alba Iulia
Compartimentul administrativ:

-  un post Administrator treapta I, cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, cod COR 515104;
Condiții specifice de participare: Studii medii absolvite cu Diplomă de Bacalaureat;
Vechime în specialitate necesară: 9 ani;
Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu;


-  un post Magaziner treapta I, cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, cod COR 432102;
Condiții specifice de participare: Studii medii absolvite cu Diplomă de Bacalaureat;
Vechime în specialitate necesară: 9 ani;
Concursul va consta într-o probă practică și interviu;


-  un post Electromecanic, cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, cod COR 741215;
Condiții specifice de participare: Studii medii absolvite cu Diplomă de Bacalaureat;
Vechime în specialitate necesară: 9 ani;
Concursul va consta într-o probă practică și interviu;


-  un post ingrijitor, cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, cod COR 515301;
Condiții specifice de participare: Studii medii absolvite cu Diplomă de Bacalaureat;
Vechime în specialitate necesară: 9 ani;
Concursul va consta într-o probă practică și interviu;


-  5 posturi Muncitor mecanic, cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, cod COR 721424.
Condiții specifice de participare: Studii medii absolvite cu Diplomă de Bacalaureat;
Vechime în specialitate necesară: 9 ani;
Concursul va consta într-o probă practică și interviu;


-  4 posturi Muncitor intretinere, cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, cod COR 931201,
Condiții specifice de participare: Studii generale;
Vechime în specialitate necesară: 9 ani;
Concursul va consta într-o probă practică și interviu;Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 27 iulie 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei practice pentru concursul din 27 iulie 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 27 iulie 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 27 iulie 2017

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 27 iulie 2017

30.06.2017
Concurs în data de 1 august 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de conducere vacantă, în data de 1 august 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Biroul evidență patrimoniu, sistem informatic geografic:


- un post funcţie publică de conducere, pe perioadă nedeterminată - Șef birou, gradul II.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

29.06.2017
Concurs în data de 20 iulie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale de execuție vacante, în data de 20 iulie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția programe
Serviciul proiecte comunitare:

 

- 1 post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - consilier manager proiect, gradul profesional IA, Cod COR 242201 - studii superioare
- 1 post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - consilier manager proiect, gradul profesional II, Cod COR 242201 - studii superioare.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 20 iulie 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 20 iulie 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 20 iulie 2017

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 20 iulie 2017

20.06.2017
Concurs în data de 11 iulie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale de execuţie vacante, în data de 11 iulie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public de asistență medicală
Dispensarul studențesc al Universității "1 Decembrie 1918" Alba Iulia:

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - medic specialist/primar principal.

 

Direcția Creșe:

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - medic specialist/primar principal.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 11 iulie 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 11 iulie 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 11 iulie 2017

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 11 iulie 2017

07.06.2017
Concurs în data de 11 iulie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii publice de execuție vacante, în data de 11 iulie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția tehnică, dezvoltare
Serviciul administrare drumuri și utilități publice
Biroul întreținere și reparații drumuri și siguranța circulației:


- 1 post funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - Inspector, clasa I, gradul profesional superior - studii superioare
- 1 post funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - Consilier, clasa I, gradul profesional superior - studii superioare
- 1 post funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - Inspector, clasa I, gradul profesional principal - studii superioare.

 

Compartiment energetic:


- 1 post funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - Inspector, clasa I, gradul profesional principal - studii superioare.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

06.06.2017
Concurs în data de 27 iunie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcții contractuale de execuţie vacante, în data de 27 iunie 2017 ora 10.00, proba practică, organizată la "Adăpostul public al câinilor fără stăpîn", Str. Rogozului, nr. 40, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării probei de interviu se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba practică, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, după cum urmează:

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public "Administrarea patrimoniului local"
Serviciul administrarea activităților domeniului public:

- 3 posturi funcţii contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată - muncitor necalificat, cod COR 962201 - studii generale.

Concursul va consta într-o probă practică și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 27 iunie 2017

31.05.2017
Concurs în data de 4 iulie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii publice de execuție vacante, în data de 4 iulie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția tehnică, dezvoltare
Serviciul investiții și lucrări publice:


- 2 posturi funcţii publice de execuție, pe perioadă nedeterminată - Consilier, clasa I, gradul profesional superior - studii superioare.

 

Serviciul investiții și lucrări publice
Compartiment urmărirea execuției lucrărilor publice:


- 2 posturi funcţii publice de execuție, pe perioadă nedeterminată - Consilier, clasa I, gradul profesional superior - studii superioare.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

26.05.2017
Concurs în data de 27 iunie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuție vacantă, în data de 27 iunie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Serviciul public "Serviciul comunitar pentru cadastru și agricultură"
Compartiment cadastru:


- un post funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - Consilier, clasa I, gradul profesional superior - studii superioare.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

25.05.2017
Concurs în data de 5 iulie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuţie vacantă, în data de 5 iulie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

 

Consiliul Local al municipiului Alba Iulia
Serviciul voluntar pentru situații de urgență
Compartiment prevenire:

- un post, funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - Consilier, clasa I, gradul profesional debutant - studii superioare.Mai multe detalii regăsiţi anexat.


VEZI ARHIVA 2007-2011