a

Locuri de muncă

16.11.2016
Concurs în data de 20 decembrie 2016
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcție publică de execuţie vacantă, în data de 20 decembrie 2016 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul voluntar pentru situații de urgență:

- un post funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - Consilier, clasa I, gradul profesional asistent - studii superioare.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

10.11.2016
Concurs în data de 6 decembrie 2016
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcție contractuală de execuţie vacantă, în data de 6 decembrie 2016 ora 10.00, proba practică, organizată la grupurile sanitare publice din Cetate, Str. Mihai Viteazul, Nr. 99 (Statuia "Mihai Viteazul"), Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării probei de interviu se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba practică, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul baze sportive și agrement
Compartiment zone de agrement și toalete publice:

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - îngrijitor, cod COR 515301 (pentru grupurile sanitare publice din Cetate) - studii generale.

Concursul va consta într-o probă practică și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor de înscriere pentru concursul din 6 dec. 2016

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei practice pentru concursul din 6 dec. 2016

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 6 dec. 2016

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 6 dec. 2016

02.11.2016
Concurs în data de 5 decembrie 2016
Deschide Închide

Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Lalelelor nr.60, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi, funcţii contractuale de execuție vacante, în data de 5 decembrie 2016, ora 10.00, proba scrisă, organizată la Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Lalelelor nr.60, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia

 

- MUNCITOR CALIFICAT - ELECTRICIAN tr. I – 1 post, pe perioadă nedeterminată, normă întreagă, în cadrul Compartimentului administrativ

 

- MUNCITOR CALIFICAT – FOCHIST tr. I – 1 post, pe perioadă nedeterminată, fracţiune de normă 4 ore/zi, în cadrul Compartimentului administrativ

 

Concursul constă din: probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiți anexat

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor de înscriere pentru concursul din 5 dec. 2016

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 5 dec. 2016

01.11.2016
Examen de promovare (PC) în data de 15 noiembrie 2016
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moților nr.5A, organizează examen de promovare într-o funcție contractuală cu un nivel de studii superior ca urmare a absolvirii de către salariat a unor forme de învățământ superior în specialitatea în care își desfășoară activitatea, în data de 15 noiembrie 2016 ora 10.00.

Proba scrisă se va desfășura în data de 15 noiembrie 2016 ora 13.00 la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia. pentru personalul contractual care îndeplinește condițiile de promovare.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei practice pentru examenul de promovare din 15 nov. 2016

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru examenul de promovare din 15 nov. 2016

28.10.2016
Concurs în data de 21 noiembrie 2016
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale de execuţie vacante, în data de 21 noiembrie 2016 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia, proba practică organizată în data de 21 noiembrie 2016 ora 13.00 la Creșa 1 Cetate iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă (practică) după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Direcția Creșe:

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - îngrijitor de copii, cod COR 531101 - studii medii.

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - bucătar, cod COR 512001 - studii medii.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor de înscriere pentru concursul din 21 nov. 2016

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 21 nov. 2016 - îngrijitor

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei practice pentru concursul din 21 nov. 2016 - bucătar

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 21 nov. 2016 - bucătar

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 21 nov. 2016 - îngrijitor

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 21 nov. 2016

28.10.2016
Concurs în data de 29 noiembrie 2016
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuţie vacantă, în data de 29 noiembrie 2016 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

 

Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Serviciul administrație publică locală, juridic contencios, autoritate tutelară:

- un post funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - Consilier, clasa I, gradul profesional principal - studii superioare.

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

27.10.2016
Concurs în data de 10 noiembrie 2016
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuţie temporar vacantă, în data de 10 noiembrie 2016 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public de asistență medicală:

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă determinată, până la revenirea titularului postului - asistent medical principal, cod COR 222101.

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției pentru concursul din 10 nov. 2016

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 10 nov. 2016

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 10 nov. 2016

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 10 nov. 2016

26.10.2016
Concurs în data de 29 noiembrie 2016
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuţie vacantă, în data de 29 noiembrie 2016 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public ”Administrarea patrimoniului local”
Serviciul administrarea activităților domeniului public:

- un post funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - Consilier, clasa I, gradul profesional superior - studii superioare.

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

25.10.2016
Examen de promovare (PC) în data de 15 noiembrie 2016
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moților nr.5A, organizează examen de promovare în gradul/treaptă profesional (ă) imediat superior (oară) celui (lei) deținut (e), în data de 15 noiembrie 2016 ora 10.00, proba scrisă iar proba practică se va desfășura în data de 15 noiembrie 2016 ora 13.00, pentru personalul contractual care îndeplinește condițiile de promovare în grad/treaptă profesional (ă).Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru examenul de promovare din 15 nov. 2016

21.10.2016
Concurs în data de 23 noiembrie 2016
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţei publică de conducere vacantă, în data de 23 noiembrie 2016 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Biroul evidență patrimoniu, sistem informatic geografic

- un post - șef birou, gradul II, pe perioadă nedeterminată.Mai multe detalii regăsiţi anexat.


VEZI ARHIVA 2007-2011