a

Locuri de muncă

19.05.2017
Concurs în data de 15 iunie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcție contractuală de execuţie vacantă, în data de 15 iunie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia, proba practică se va desfășura în data de 19 iunie 2017 ora 10.00, la Compartiment bazin olimpic din Alba Iulia, str. Republicii nr. 3. Data, ora şi locul organizării probei de interviu se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba practică, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, după cum urmează:

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public "Administrarea patrimoniului local"
Serviciul întreținerea domeniului public
Biroul întreținerea domeniului public:

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - muncitor electrician, treapta I, cod COR 741307 - studii generale.

Concursul va consta într-o probă scrisă, practică și interviu.


Serviciul baze sportive și agrement
Compartiment bazin olimpic:

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - muncitor fochist, treapta III, cod COR 818208 - studii generale.

Concursul va consta într-o probă scrisă, practică și interviu.

 

Serviciul voluntar pentru situații de urgență:

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - muncitor electrician, treapta III, cod COR 741307 - studii generale.

Concursul va consta într-o probă scrisă, practică și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 15 iunie 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 15 iunie 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 15 iunie 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei interviu pentru concursul din 15 iunie 2017

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 15 iunie 2017

15.05.2017
Concurs în data de 30 mai 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuţie temporar vacantă, în data de 30 mai 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public de asistență medicală:

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă determinată, până la revenirea titularului postului - asistent medical principal, cod COR 222101.

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 30 mai 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 30 mai 2017

21.04.2017
Concurs în data de 25 mai 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de promovare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuție vacantă, în data de 25 mai 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Birou evidență patrimoniu, sitem informatic geografic:


- un post funcţie publică de conducere, pe perioadă nedeterminată - Șef birou, gradul II.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

07.04.2017
Concurs în data de 9 mai 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, prin Ordinul ANFP nr. 759/2017, inregistrat la Primăria municipiului Alba Iulia cu nr. 33498/07.04.2017, aprobă condițiile pentru organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuție vacantă, în data de 9 mai 2017 ora 10.00, proba scrisă și proba suplimentară eliminatorie, organizată la Instituția Prefectului - județul Alba. Proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoștințelor de operare PC va avea loc în data de 9 mai 2017, ora 09.00, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Compartiment audit intern:

- un post funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - Auditor, clasa I, gradul profesional superior - studii superioare.Ordinul ANFP de aprobare a condițiilor de desfășurare a concursului se găsește aici.

 

Bibliografia concursului se poate vizualiza aici.

 

Detalii suplimentare despre concurs regăsiţi aici.

24.03.2017
Examen de promovare (FP) în data de 26 aprilie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia, organizează  examen de promovare, în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public, în data de 26 aprilie 2017, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:,Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Formular de înscriere examen promovare funcționar public

Declarație - poliție politică

20.03.2017
Concurs în data de 11 aprilie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuţie vacantă, în data de 11 aprilie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

 

Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia
Centrul național de informare și promovarea turistică Municipiul Alba Iulia:

- un post, funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - consilier (agent turism), cod COR 242201 - studii universitare.

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecţiei dosarelor pentru concursul din 11 aprilie 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 11 apr. 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 11 apr. 2017

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 11 apr. 2017

17.03.2017
Concurs în data de 18 aprilie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuție vacantă, în data de 18 aprilie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția venituri
Compartiment constatare impunere persoane juridice:


- un post funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - Consilier, clasa I, gradul profesional superior - studii superioare.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

14.03.2017
Concurs în data de 4 aprilie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale de execuţie vacante, în data de 4 aprilie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public de asistență medicală:

- 8 posturi, funcţii contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată - asistent medical, cod COR 222101.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 4 apr. 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 4 apr. 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele contestației la proba scrisă pentru concursul din 4 apr. 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 4 apr. 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele contestației la proba de interviu pentru concursul din 4 apr. 2017

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 4 apr. 2017

09.03.2017
Concurs în data de 30 martie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcții contractuale de execuţie vacante, în data de 30 martie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Clubul Sportiv Municipal Alba Iulia
Compartiment juridic, resurse umane, achiziții și casierie:

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - inspector, gradul I, cod COR 263101 - studii superioare.

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.

 

Compartiment organizare sportivă și competiții:

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - inspector, gradul I, cod COR 243209 - studii superioare.

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 30 martie 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 30 martie 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei interviu pentru concursul din 30 martie 2017

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 30 martie 2017

24.02.2017
Concurs în data de 23 februarie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcție contractuală de execuţie vacantă, în data de 23 februarie 2017 ora 10.00, proba practică, organizată la grupurile sanitare publice din Cetate, Str. Mihai Viteazul, Nr. 99 (Statuia "Mihai Viteazul"), Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării probei de interviu se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba practică, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul baze sportive și agrement
Compartiment zone de agrement și toalete publice:

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - îngrijitor, cod COR 515301 (pentru grupurile sanitare publice din Cetate) - studii generale.

Concursul va consta într-o probă practică și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 23 feb. 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei practice pentru concursul din 23 feb. 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 23 feb. 2017

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 23 feb. 2017


VEZI ARHIVA 2007-2011