a

Locuri de muncă

22.12.2017
Concurs în data de 23 ianuarie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de conducere vacantă, în data de 23 ianuarie 2018 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția tehnică, dezvoltare
Biroul întreținere și reparații clădiri:


- un post funcţie publică de conducere, pe perioadă nedeterminată - Șef birou.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 23 ian. 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei practice  pentru concursul din 23 ian. 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise  pentru concursul din 23 ian. 2018

15.12.2017
Concurs în data de 16 ianuarie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuție vacantă, în data de 16 ianuarie 2018 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării probei de interviu se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, Nr. 5A, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția urbanism, amenajarea teritoriului
Serviciul Urbanism:

- un post funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - Consilier, clasa I, gradul profesional superior, studii superioare.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei suplimentare eliminatorii pentru concursul din 16 ian. 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei  scrise pentru concursul din 16 ianuarie 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei  interviu pentru concursul din 16 ianuarie 2018

Centralizator cuprinzând rezultatele concursului din 16 ianuarie 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 16 ian. 2018

08.12.2017
Concurs în data de 9 ianuarie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii publice de execuție vacante, în data de 9 ianuarie 2018 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia.

 

Proba eliminatorie de testare a cunoștințelor de operare PC nivel mediu va avea loc în data de 8 ianuarie 2018 ora 11.00 la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public "Administrarea patrimoniului local"
Serviciul administrarea domeniului public și privat
Biroul urmărire financiară, executare contracte, piețe, târguri
Compartiment urmărire și executare contracte:

- 2 posturi funcţii publice de execuție, pe perioadă nedeterminată - Consilier, clasa I, gradul profesional superior, studii superioare

 

Compartiment încasări domeniul public și privat:

- un post funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - Consilier, clasa I, gradul profesional superior, studii superioare

 

Biroul elaborare contracte și administrarea domeniului public
Compartiment administrarea locuinșelor ANL, locuințe speciale, spații publice:

- un post funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - Consilier, clasa I, gradul profesional principal, studii superioare.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 9 ian. 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei suplimentare eliminatorii pentru concursul din 9 ian. 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 9 ian. 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele contestatiei probei scrise pentru concursul din 9 ian. 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele interviului pentru concursul din 09 ian. 2018

Centralizator cuprinzând rezultatele finale ale concursului din 09 ian. 2018

06.12.2017
Concurs în data de 4 ianuarie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcție contractuală de execuţie vacantă, în data de 4 ianuarie 2018 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării probei de interviu se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, Nr. 5A, după cum urmează:

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public "Administrarea patrimoniului local"
Serviciul administrarea domeniului public și privat
Biroul urmărire financiară, executare contracte, piețe, târguri
Compartiment piețe. târguri, moară:

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - inspector de specialitate, gradul profesional 1A.

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 4 ian. 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 4 ianuarie 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 4 ianuarie 2018

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 4 ianuarie 2018

29.11.2017
Examen de promovare în data de 18 decembrie 2017
Deschide Închide

Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia organizează examen de promovare în trepte profesionale imediat superioare celor deţinute de personalul contractual, în data de 18 decembrie 2017, ora 10:00, pentru promovarea în următoarele funcţii contractuale de execuţie: infirmieră.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru examenul de promovare din 18 dec. 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei practice pentru examenul de promovare din 18 dec. 2017

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru examenul de promovare din 18 dec. 2017

13.11.2017
Examen de promovare grad (FP) în data de 12 decembrie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia, organizează  examen de promovare, în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public, în data de 12 decembrie 2017 ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Formular de înscriere examen promovare funcționar public

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 12 decembrie 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 12 decembrie 2017

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 12 decembrie 2017

10.11.2017
Concurs în data de 12 decembrie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii publice de execuție vacante, în data de 12 decembrie 2017 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia.

 

Proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoștințelor de operare PC, nivel superior program AutoCAD, Microsoft Office, va avea loc în data de 11 decembrie 2017, ora 11.00 la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Biroul evidență patrimoniu, sistem informatic geografic:

 

- un post funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - Consilier, clasa I, gradul profesional debutant, studii superioare

- un post funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - Consilier, clasa I, gradul profesional principal, studii superioare

- 2 posturi funcţii publice de execuție, pe perioadă nedeterminată - Consilier, clasa I, gradul profesional superior, studii superioare.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 12 dec. 2017

Proces verbal 2- cuprinzând rezultatele finale ale selecției dosarelor pentru concursul din 12 dec. 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei suplimentare pentru concursul din 12 dec. 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 12 dec. 2017

06.11.2017
Concurs în data de 5 decembrie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcție contractuală de execuţie vacantă, în data de 8 decembrie 2017 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia, proba practică se va desfășura în data de 8 decembrie 2017, ora 11.00 la Serviciul întreținerea domeniului public, Str. Nicolae Bălcescu, nr. 1A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării probei de interviu se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba practică, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, Nr. 5A, după cum urmează:

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public "Administrarea patrimoniului local"
Serviciul întreținerea domeniului public
Compartiment mentenața al serviciilor energetice și intalațiilor din clădiri publice:

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - muncitor electrician, treapta I, cod COR 741307 - studii generale.

Concursul va consta într-o probă scrisă, practică și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 5 dec. 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 5 dec. 2017

27.10.2017
Concurs în data de 27 noiembrie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuție vacantă, în data de 27 noiembrie 2017 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Biroul resurse umane:


- un post funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - Inspector, clasa I, gradul profesional asistent - studii superioare.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 27 nov. 2017

23.10.2017
Concurs în data de 15 noiembrie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție vacantă, în data de 15 noiembrie 2017 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public de asistență medicală
Dispensarul studențesc al Universității "1 Decembrie 2018" Alba Iulia:
 

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - medic specialist/ primar - studii superioare.

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 15 nov. 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 15 nov. 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 15 nov. 2017


VEZI ARHIVA 2007-2011