a

Locuri de muncă

13.09.2017
Concurs în data de 17 octombrie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publice de conducere vacantă, în data de 17 octombrie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia

Direcția tehnică, dezvoltare

Biroul întreținere și reparații clădiri

-1 post – șef birou, pe perioadă nedeterminatăMai multe detalii regăsiţi anexat.

06.09.2017
Concurs în data de 10 octombrie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii publice de execuție vacante, în data de 10 octombrie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția tehnică, dezvoltare

Serviciul investiții și lucrări publice

-1 post, funcţie publică de execuţie, pe perioadă nedeterminată – consilier, clasa I, gradul profesional superior;

Serviciul investiții și lucrări publice

Compartiment urmărirea execuției lucrărilor publice;

-1 post, funcţie publică de execuţie, pe perioadă nedeterminată – consilier, clasa I, gradul profesional superior;Mai multe detalii regăsiţi anexat.

05.09.2017
Concurs în data de 26 septembrie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale de execuție vacante, în data de 26 septembrie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

Serviciul public de asistență medicală:

1 post la Grădinița cu program prelungit nr. 7 „Scufița roșie”;

1 post la Grădinița cu program prelungit Bărăbanț;

1 post la Colegiul tehnic „Alexandru Domşa”.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 26 septembrie 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 26 septembrie 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele contestatiei probei scrise pentru concursul din 26 septembrie 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 26 septembrie 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele contestatiei probei de interviu pentru concursul din 26 septembrie 2017

Proces verbal cuprinzând centralizatorul nominal pentru concursul din 26 septembrie 2017

04.09.2017
Concurs în data de 25 septembrie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcție contractuală de execuţie vacantă, în data de 25 septembrie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public "Administrarea patrimoniului local"
Serviciul administrarea activităților domeniului public:

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - șofer, cod COR 832201 cu atribuții de tranchilizare, capturare și transport câini - studii medii.

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 25 septembrie 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 25 septembrie 2017

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 25 septembrie 2017.

23.08.2017
Concurs în data de 7 septembrie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție vacantă, în data de 7 septembrie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Centrul național de informare și promovarea turistică Municipiul Alba Iulia:

 

- 1 post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă determinată, până la revenirea titularului postului - consilier (agent turism), gradul profesional II - studii superioare.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 7 sep. 2017

22.08.2017
Concurs în data de 13 septembrie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție vacantă, în data de 13 septembrie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Centrul național de informare și promovarea turistică Municipiul Alba Iulia:

 

- 1 post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - consilier (agent turism), gradul profesional debutant - studii superioare.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 13 sep. 2017

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 13 septembrie 2017;

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 13 septembrie 2017;

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 13 septembrie 2017.

18.08.2017
Concurs în data de 19 septembrie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcție publică de conducere vacantă, în data de 19 septembrie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public "Administrarea patrimoniului local"
Serviciul baze sportive și agrement:

- un post funcţie publică de conducere, pe perioadă nedeterminată - Șef serviciu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

17.08.2017
Concurs în data de 20 septembrie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de conducere vacantă, în data de 20 septembrie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Biroul evidență patrimoniu, sistem informatic geografic:


- un post funcţie publică de conducere, pe perioadă nedeterminată - Șef serviciu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

16.08.2017
Concurs în data de 14 septembrie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de conducere vacantă, în data de 14 septembrie 2017 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția juridică, administrație publică locală
Serviciul administrație publică locală juridic, contencios:


- un post funcţie publică de conducere, pe perioadă nedeterminată - Șef serviciu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

14.08.2017
Concurs în data de 5 septembrie 2017
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcție contractuală de execuție vacantă, în data de 5 septembrie 2017 ora 10.00, proba practică, organizată la Compartiment Bazin Olimpic, Str. Republicii, nr. 3, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba practică după cum urmează:

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public "Administrarea patrimoniului local"
Serviciul baze sportive și agrement
Compartiment bazin olimpic:

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - îngrijitor clădiri, Cod COR 515301 - studii generale.

Concursul va consta în probă practică și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 5 sep. 2017

Centralizator cuprinzând rezultatele pentru concursul de recrutare din 5 sep. 2017


VEZI ARHIVA 2007-2011