a

DIRECŢIA JURIDICĂ, ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

CONDUCEREA:
Director executiv: - post vacant.

RELAŢII CU PUBLICUL
Direcţia juridică, administraţie publică locală: Luni - Vineri: 08:00 - 13:00


Telefon: 0372 586423
BIROURI ŞI SERVICII SUBORDONATE:

Serviciul administraţie publică locală, juridic, contencios

Şef Serviciu Rânghet Georgeta Camelia

Compartimentul autoritate tutelară

   

Compartimentul arhivă