A +A
stema orasului alba
1
meniu
primaria alba iulia consiliul local prezentare oras ghidul turistic
1
Structura Primariei Alba Iulia primaria

. Serviciile din cadrul primariei Alba Iulia
. Organigrama Aparatului propriu de specialitate
. Organigrama serviciului Administrarea patrimoniului local
. Organigrama Serviciului comunitar ptr. cadastru si agricultura
. Organigrama Directia de asistenta sociala
. Organigrama Serviciului public de asistenta medicala
. Organigrama Serviciului comunitar de evidenta a persoanelor
. Organigrama Caminului pentru persoane vârstnice Alba Iulia
. Organigrama Serviciului voluntari pentru situatii de urgenta
. Organigrama Directiei programe
. Organigrama Directiei Crese

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

Sef serviciu Floare Colceriu
Adresa: Piata Iuliu Maniu Nr. 14
Telefon: :+40 258-815565
Fax: +40 258 814550
Email: spclep@apulum.ro
Program de lucru cu publicul:
Evidenta persoanelor:
Luni-Miercuri, Vineri 8.30 - 12.00, 14.00 - 15.30
Joi 8.30 - 12.00, 14.00 - 18.00
Stare civila:
Luni-Vineri 8.30 - 12.00 14.00 - 15.30

Descriere activitate:

Serviciul a luat ființă prin HCL nr. 74/2005 ca serviciu public fără personalitate juridică în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și al Primarului Municipiului Alba Iulia.

Sediul Serviciului public comunitar local de evidența persoanelor este în municipiul Alba Iulia, str. Piața Iuliu Maniu nr. 14.

Serviciul public comunitar local de evidența persoanelor al municipiului Alba Iulia este organizat la nivel de serviciu având în componență compartimentele de Stare civilă și Evidența persoanei cu atribuții principale: evidența persoanelor și eliberarea cărților de identitate și a celor de alegători, înregistrarea actelor și eliberarea certificatelor de stare civilă

Serviciul public comunitar local de evidență a persoanei este condus de un șef serviciu numit sau eliberat din funcție prin hotărâre a Consiliului local, în condițiile legii, cu avizul Inspectoratului Național pentru Evidența Persoanelor în conformitate cu prevederile art. 9 alin. 2 din Metodologia aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 2104/2004 și al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

Șeful Serviciului public comunitar local al evidenței persoanei asigură conducerea executivă a serviciului.

Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor al municipiului Alba Iulia primește și soluționează cererile cetățenilor pe probleme specifice de evidență a persoanelor din localitatea în care funcționează serviciul public comunitar local, cât și din unele comune învecinate, la care nu s-au constituit încă servicii publice comunitare locale.
Formațiunea Alba Iulia :
Loc. Pîclișa
Loc. Oarda
Loc. Micești
Loc. Bărăbanț
Com. Vințu de Jos
Com. Sîntimbru
Com. Întregalde
Com. Ighiu
Com. Cricău
Com. Ciugud
Com. Berghin

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Alba Iulia are urmatoarele principale atributii:

a) intocmeste, pastreaza, tine evidenta certificatelor de stare civila, cartilor de identitate si cartilor de alegator;
b) inregistreaza actele si faptele de stare civila, precum si mentiunile si modificarile intervenite in statutul civil, in domiciliul si resedinta persoanei, in conditiile legii;
c) intocmeste si pastreaza registrele de stare civila, in conditiile legii;
d) intocmeste, completeaza, rectifica, anuleaza sau reconstituie actele de stare civila, precum si orice mentiuni facute pe actele de stare civila si pe actele de identitate, in conditiile legii;

e) actualizeaza, utilizeaza si valorifica Baza de Date Centrala, care contine datele de identificare si adresele cetatenilor care au domiciliul in Romania;
f) furnizeaza, in cadrul Sistemului National Informatic de Evidenta a Populatiei, datele necesare pentru actualizarea "Registrului National de Evidenta a Persoanelor" ( R.N.E.P. );
g) furnizeaza, in conditiile legii, la solicitarea autoritatilor si institutiilor publice centrale, judetene si locale, agentilor economici ori a cetatenilor, datele de identificare si de adresa ale populatiei;
h) intocmeste listele electorale permanente si actualizeaza Registrul Electoral;
i) tine registrele de evidenta pentru fiecare categorie de documente eliberate;
j) indeplineste si alte atributii stabilite prin reglementari legale.
K) ofiterul de stare civila constata desfacerea casatoriei, prin divort pe cale administrativa, daca sotii sunt de acord cu divortul si nu au copii minori, nascuti din casatorie sau adoptati.

Acte necesare:

https://extranet.apulum.ro/Troubleshooter/Detalii.aspx?n=277

top
Home | Guestbook | Formular contact | Contact e-mail
.
© 2006-2011 Primaria Municipiului Alba Iulia, All Rights Reserved!