a

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local

I. Comisia de studii, prognoze economice-sociale, buget, finante, servicii publice, comert
Deschide Închide

CORNEL STELIAN SANDU

ELISABETA DANA NANU

IONELA PAVEN GAVRILĂ

II. Comisia pentru administrarea domeniului public si privat, agricultura
Deschide Închide

VOICU PAUL

IONUŢ FULEA

PETRU GABRIEL MEDREA

IONUȚ HORȘA

BOGDAN MEDREA

III. Comisia de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, ecologice, protectia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura.
Deschide Închide

MARIUS FILIMON

IOAN GABRIEL LUPEA

NICOLAE ALEXANDRU DAN DUMITRU

EMIL ANTONIU POPESCU

ALIN GHEORGHE STANCIU

IV. Comisia pentru activitati stiintifice, învatamânt, cultura, sanatate, protectie sociala, culte, sport, agrement, turism si protectia copilului
Deschide Închide

MARCELA VÎLCAN

CORINA ROTAR

TEODOR HOLHOȘ

NARCISA IOANA BĂRBULEȚ

PAUL VICTOR FLOREA

V. Comisia pentru administratia publica locala, juridica si disciplina, relatii cu publicul, probleme ale minoritatilor, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor
Deschide Închide

RAUL SEBASTIAN TUDORAȘCU

CLAUDIU VASILE MAREAN

SERGIU NICOLAE VÂRTEI