a

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local

I. Comisia de studii, prognoze economice-sociale, buget, finante, servicii publice, comert
Deschide Închide

CRIŞAN VASILE

SANDU CORNEL STELIAN

COSTINAŞ MARIUS ADRIAN

II. Comisia pentru administrarea domeniului public si privat, agricultura
Deschide Închide

LUPEA IOAN GABRIEL

BUMBU NICOLAE

BUCUR DUMITRU

DOMUŢA IULIUS VIOREL

-

III. Comisia de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, ecologice, protectia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura.
Deschide Închide

POPESCU MARIUS CIPRIAN

POCOL DORIN IUSTIN

MEDREA BOGDAN

TUDORAŞCU RAUL SEBASTIAN

PAUL VOICU

IV. Comisia pentru activitati stiintifice, învatamânt, cultura, sanatate, protectie sociala, culte, sport, agrement, turism si protectia copilului
Deschide Închide

MOLDOVAN ANGELA

HAȘA CĂTĂLIN MARCEL

BUNEA ION IULIAN

ANDRONESCU ELVIRA RODICA

POPA PAVEL

V. Comisia pentru administratia publica locala, juridica si disciplina, relatii cu publicul, probleme ale minoritatilor, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor
Deschide Închide

TRIFU MARIAN MIRCEA

-

LAZĂR IOAN BOGDAN