a

Iluminat public

Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public prevede că serviciul de iluminat public cuprinde iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal-pietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental şi iluminatul ornamental-festiv al comunelor, oraşelor şi municipiilor.

Serviciul de iluminat public se realizează prin intermediul unui ansamblu tehnologic şi funcţional, alcătuit din construcţii, instalaţii şi echipamente specifice, şi este un ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundaţii, stâlpi, instalaţii de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comanda, automatizare şi măsurare utilizate pentru iluminatul public.

Prin HCL nr. 399/2009 s-a aprobat documentaţia privind organizarea licitaţiei în vederea concesionării sistemului de iluminat public(SIP) din Alba Iulia.

Contractul nr. 84441/2012 de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Alba Iulia este încheiat pe o perioadă de 10 (zece) ani, cu SC FLASH LIGHTING SERVICES, cu sediul în Bucureşti, str. Constantin Noica, nr. 173, Sector 6, fax: 021.233.42.55, [url=http://www.flashgroup.ro]http://www.flashgroup.ro[/url], punct de lucru în Alba Iulia, str. Biruintei, nr. 46A, e-mail:flashgroupab@gmail.com , dispecerat 0751586462.

Obiectul contractului de delegare, prin concesiune, este Gestiunea Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia, denumit în continuare SIP, în conformitate cu obiectivele delegatarului, şi presupune următoarele activităţi:

  1. întreţinerea şi menţinerea în funcţiune a SIP;
  2. monitorizarea SIP;
  3. modernizarea şi controlul SIP şi a echipamentelor ce deservesc SIP;
  4. realizarea iluminatului festiv de sărbători;
  5. gestionarea şi optimizarea consumului de energie electrică a iluminatului public;

Prin această delegare se urmăreşte:

a) optimizarea consumului de energie în paralel cu îmbunătăţirea calităţii iluminatului public din Municipiul Alba Iulia;

b) garantarea permanenţei în funcţionare a sistemului de iluminat public – Alba Iulia;

c) programarea şi finanţarea lucrărilor de modernizare a sistemului de iluminat public şi a instalaţiilor componente ale acestuia;

d) protecţia mediului înconjurător.