a

Salubrizare / Deratizare

SALUBRIZARE, DESZĂPEZIRE ŞI COMBATERE POLEI

 

În cadrul serviciului public de salubrizare, deszăpezire şi combatere polei se desfăşoară următoarele activităţi:

a) precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special;

b) precolectarea, colectarea, transportul şi valorificarea deşeurilor reciclabile (fractiuni de deşeuri din hârtie/carton, sticlă, plastic, etc);

c) precolectarea, colectarea, transportul, depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări;

d) precolectarea, colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la populatie, instituţii publice şi operatori economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice);

e) măturatul, spalatul, stropirea şi întreţinerea cailor publice;

f) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de înghet;

g) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de incinerare;

h) colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei;

i) amplasarea, administrarea, exploatarea şi întreţinerea toaletelor ecologice.

Serviciul de desfăşoară pe baza contractului de concesiune nr. 69525/2013, încheiat între Municipiul Alba Iulia şi SC Polaris M – Holding SRL, sediul principal Constanţa, str. Spiru Haret, nr. 2A, tel. 0372030606, pentru o durată de 3 ani. Tarifele inițiale cuprinse în contractul pentru prestarea serviciului de salubrizare, deszăpezire şi combatere polei sunt:

 

Nr.

crt.

Denumire activitate

UM

Tarif

lei fara TVA

1

Precolectat, colectat, transportat deşeuri municipale sortate de la persoane fizice, asociaţii de proprietari

pers/luna

0,48

2

Precolectat, colectat, transportat deşeuri municipale nesortate de la persoane fizice, asociaţii de proprietari

pers/luna

2,51

3

Precolectat , colectat, transport deşeuri vegetale

mc.

3,439

4

Precolectat, colectat, transportat deşeuri voluminoase( mobilier) etc.

mc.

3,314

5

Precolectat, colectat, transportat deşeuri din constructii (asimilate) şi demolări

mc.

11,19

6

Precolectat, colectat, transportat deşeuri municipale sortate de la agenţi economici şi instituţii publice

mc

7,015

7

Precolectat,colectat, transportat deşeuri municipale nesortate de la agenţi economici şi instituţii publice

mc

33,038

8

Măturat manual carosabil + trotuare

100 mp

0,781

9

Întreţinere, curatire strazi

100 mp

0,419

10

Precolectat,colectat şi transportat deşeuri stradale

100 mp

0,188

11

Măturat mecanizat carosabil

100 mp

0,749

12

Măturat mecanizat trotuare

100 mp

0,189

13

Spălat carosabil

100 mp

0,690

14

Stropit carosabil

100 mp

0,221

15

Curăţat rigola manual

100 mp

9,801

16

Curăţat rigola mecanizat

100 mp

0,657

17

Curăţat mecanic zăpada şi gheaţa cu utilaj cu lamă

100 mp

0,44

18

Curăţat manual zăpada şi gheaţa

100 mp

7,653

19

Încărcat şi transport zăpada şi gheaţa

mc

5,478

20

Împrăştiat mecanic materiale antiderapante (amestec de sare +clorură de magneziu)

100 mp

1,52

21

Împrăştiat manual materiale antiderapante (amestec de sare +clorură de magneziu)

100 mp

1,62

22

Combatere polei şi gheaţa cu solutie de clorură de magneziu pe carosabil

100 mp

3,436

23

Combatere polei şi gheaţă, trotuare cu clorură

100 mp

1,842

24

Colectat DEEE

ora

48,731

25

Colectare, neutralizare, transport deşeuri animaliere.

kg

0,52

26

Chirie toalete ecologice cu 2 goliri pe săptămână

buc/zi

25,845

27

Chirie toalete ecologice cu o golire la 2 zile

buc/zi

34,366

28

Spălat parapeţi direcţionali

Lei/ml

3,137

29

Spălat parapeţi ornamentali (balustrade )

Lei/mp

4,182

30

Precolectat, colectat şi transportat deşeuri din rampe necontrolate

Lei/mc

25,291

 

Durata contractului și tarifele au fost actualizate prin HCL nr.  225/2016, HCL nr. 3/2017, HCL nr. 82/2017, HCL nr. 230/2017, HCL nr. 56/2018.

 

 

DERATIZARE, DEZINSECŢIE ŞI DEZINFECŢIE 

În cadrul serviciului public de deratizare, dezinsectie şi dezinfectie se desfăşoară următoarele activităţi:

a) Dezinsecţia - este o activitate de combatere a insectelor prin mijloace ecologice, biologice şi chimice, având ca scop menţinerea unui nivel scăzut al densităţii insectelor, realizând condiţii corespunzătoare de igienă şi confort pentru populaţie şi turişti, precum şi eliminarea riscurilor de transmitere a unor boli prin intermediul insectelor vectoare.Dezinsecţia se efectuează la: clădiri ale instituţiilor publice locale, parti comune ale clădirilor tip condomnii, case, camine aferente retelelor de alimentare cu apa, canalizare, termoficare, parcuri, spaţii verzi, cimitire, maluri de lac, piete, targuri, oboare, balciuri, zone demolate şi neconstruite, subsoluri uscate, umede sau inundate, depozite de deşeuri municipale şi cele asimilate acestora, staţiile de transfer a deşeurilor, staţiile de sortare a deşeurilor, spaţiile special amenajate pentru colectarea deşeurilor menajere, unitati de invatamant şi sanitare aflate în subordinea autoritatilor administratiei publice, locurile în care exista focare declarate care pun în pericol sanatatea oamenilor şi a animalelor.

b) Deratizarea - reprezintă un complex de măsuri aplicate permanent în scopul distrugerii rozătoarelor dăunătoare (şoareci, şobolani), vectoare de maladii transmisibile şi/sau generatoare de disconfort şi menţinerii acestora la un nivel numeric redus.Deratizarea se efectuează la: clădiri ale instituţiilor publice locale, părţi comune ale clădirilor tip condominii, case, cămine aferente reţelelor de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, parcuri, spaţii verzi, cimitire, maluri de lac, pieţe, târguri, oboare, bâlciuri, zone demolate şi neconstruite, subsoluri uscate, umede sau inundate, depozite de deşeuri municipale şi cele asimilate acestora, staţiile de transfer a deşeurilor, staţiile de sortare a deşeurilor, spaţiile special amenajate pentru colectarea deşeurilor menajere, unităţi de învăţământ şi sanitare aflate în subordinea autoritătilor administraţiei publice, locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor.

c) Dezinfecţia - este o metodă a igienei constând în operaţiuni de prevenire şi combatere a bolilor infecţioase şi parazitare la om şi animale, urmărindu-se distrugerea germenilor patogeni de pe suprafeţele supuse acestei operaţiuni.Dezinfecţia se efectuează la: depozite de deşeuri municipale şi cele asimilate acestora, staţiile de transfer a deşeurilor, staţiile de sortare a deşeurilor, îincăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu topogan, destinate colectării deşeurilor municipale, spaţiile special amenajate pentru colectarea deşeurilor menajere, unităţi de învăţământ şi sanitare aflate în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor.

Serviciul de desfăşoară pe baza contractului de servicii nr. 17725/21.02.2019, încheiat între Municipiul Alba Iulia şi S.C. DD CHIM  SRL, cu sediul în municipiul Deva, Bulevardul 22 Decembrie, nr.228, judeţul Hunedoara. Tarifele pentru prestarea serviciului de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie sunt:

Nr.
crt.
ACTVITATE UM  Tarif unitar
lei/mp
1. DEZINSECȚIE
I Dezinsectie tantari - zone verzi mp 0.0165
II Dezinsectie capuse - zone verzi mp 0.0214
III Dezinsectie larve - zone verzi mp 0.0406
IV Dezinsectie Cladiri interior( inclusiv Piata si Cantina de ajutor social) mp 0.0221
V Dezinsectie Cladiri exterior( inclusiv Cantina de ajutor social) mp 0.0231
VI Dezinsectie unitati cu profill alimentar interior( Piata si Cantina de ajutor social) mp 0.0221
VII Dezinsectie unitati cu profill alimentar exterior( Cantina de ajutor social) mp 0.0231
       
2. DERATIZARE
I Deratizare Domeniu public mp 0.0254
II Deratizare Cladiri interior( inclusiv Cantina de ajutor social) mp 0.0500
III Deratizare Cladiri exterior( Piata si Cantina de ajutor social) mp 0.029
IV Deratizare unitati cu profill alimentar interior( Piata si Cantina de ajutor social) mp 0.0500
V Deratizare unitati cu profill alimentar exterior( Cantina de ajutor social) mp 0.0290
       
3. DEZINFECTIE
Nr.
crt.
Tip Tratament UM  Tarif unitar
lei/mp
I Dezinfectie cladiri interior( inclusiv Piata si Cantina de ajutor social) mp 0.0184
II Dezinfectie unitati cu profill alimentar interior( Piata si Cantina de ajutor social) mp 0.0184
       

 

 
Print Friendly and PDF