a

Salubrizare / Deratizare

A început înregistrarea obligatorie a comercianților și producătorilor în baza de date a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR)

 

Fă și tu primul PAS în implementarea Sistemului de Garanție-Returnare, cel mai mare proiect de economie circulară din România!

Toate societățile comerciale din România care au calitatea de producători, importatori sau comercianți de produse din categoriile apă îmbuteliată, băuturi răcoritoare, bere, cidru, vin, băuturi spirtoase, în ambalaje de unică folosință din plastic, sticlă sau aluminiu, cu dimensiuni între 0,1 l și 3 litri, precum și companiile din industria ospitalității ce comercializează aceste produse, au obligația legală, conform Hotărârii de Guvern nr. 1074/2021, să se înregistreze online, în baza de date a Sistemului de Garanţie-Returnare. Înregistrarea se poate face până pe 28 februarie 2023, pe site-ul www.returosgr.ro

 

 

 

SALUBRIZARE STRADALĂ, DESZĂPEZIRE ŞI COMBATERE POLEI

 

     În cadrul serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire se desfăşoară următoarele activităţi:

a) măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice, răzuitul la rigolă;

b) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

    Serviciul de desfăşoară pe baza contractului de delegare a gestiunii prin concesiune nr: 95547/2018, încheiat între Municipiul Alba Iulia şi SC Polaris M – Holding SRL, sediul principal Constanţa, str. Spiru Haret, nr. 2A, tel. 0372030606 pentru o durată de 5 ani. Tarifele inițiale cuprinse în contractul pentru prestarea serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire sunt:

 

Anexa nr.4 la contract nr. 95547/2018

                   TARIFE

 

Nr. crt.

Denumire activitate

U.M.

Tarif fără TVA lei/UM

1.

Maturat mecanizat carosabil

Lei /100 mp

0,825

2.

Maturat manual carosabil + trotuare

Lei /100 mp

1,733

3.

Întreținere, curățire străzi

Lei /100 mp

0,929

4.

Maturat mecanizat trotuare

Lei / 100 mp

0,344

5.

Precolectat, colectat, transportat si depozitat  deseuri stradale

Lei / 100 mp

0,159

6.

Stropit carosabil

Lei / 100 mp

0,237

7.

Spălat carosabil

Lei / 100 mp

1,746

8.

Curățat rigola manual

Lei / 100 mp

15,535

9.

Curățat rigola mecanizat

Lei / 100 mp

0,538

10.

Curățat mecanic zăpadă si gheata cu utilaj cu lama  (pluguit /periat)

Lei /100 mp

0,238

11.

Curățat manual zăpadă si gheata

Lei /100 mp

12,828

12.

Împrăștiat mecanic materiale antiderapante (amestec sare + clorura de magneziu pe carosabil)

Lei /100 mp

2,769

13.

Împrăștiat manual materiale antiderapante (amestec sare + clorura de magneziu pe carosabil)

Lei /100 mp

2,811

14.

Combatere polei si gheata cu soluție de clorura de magneziu pe carosabil

Lei /100 mp

2,031

15.

Combatere polei si gheata  pe alei si trotuare

Lei /100 mp

1,991

16.

Încărcat mecanic si transportat  zăpadă si gheata

Lei / mc

5,802

17.

Încărcat manual  si transportat  zăpadă si gheata

Lei / mc

5,113

18.

Spălat parapeți direcționali

Lei /   ml

1,313

19.

Spălat parapeți ornamentali (balustrade)

Lei /   mp

1,348

20

Precolectat, colectat, transportat si depozitat deseuri din rampi necontrolate

Lei / tone

19,693

21

Precolectat, colectat, transportat si depozitat deseuri stradale, la depozitul ecologic Polaris Mediu din municipiul Tg. Jiu

 

 

Lei/ 100 mp

 

 

0,652

22

Precolectat, colectat, transportat si depozitat deseuri din rampi neautorizate si accidentale, la depozitul ecologic Polaris Mediu din municipiul Tg. Jiu

 

 

Lei/ tone

 

 

301,323

 

            In vederea cresterii gradului de colectare selectiva a deseurilor si potrivit obligatiilor care ne revin potrivit legislatieie in vigoare, va prezentam prevederile Legii nr. 249/2015 - privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, care stabileste urmatoarele:

  - la art. 20, (8) „Operatorii economici autorizaţi care preiau prin achiziţie ambalaje folosite de la populaţie prin puncte de colectare au obligaţia să notifice desfăşurarea activităţii unităţii administrativ-teritoriale a municipiilor de pe raza teritorială unde îşi desfăşoară activitatea şi să raporteze trimestrial acesteia cantităţile de deşeuri de ambalaje colectate de la persoanele fizice.”

  - la atr. 20 (9) „Operatorii economici colectori autorizaţi care preiau prin achiziţie deşeuri de ambalaje de la populaţie de la locul de generare a acestora au obligaţia să se înregistreze la nivelul unităţii administrativ-teritoriale a municipiilor unde desfăşoară activitatea şi să raporteze trimestrial acestora cantităţile de deşeuri de ambalaje colectate de la persoanele fizice.”

 

                                    

            Drept urmare va prezentam, in tabelul atasat, lista operatorilor economici colectori care preiau prin achiziţie deseuri de ambalaje din Municipiul Alba Iulia si cantitatile de deseuri colectate de acestia.

 

Lista operatorilor economici colectorilor care preiau prin achiziţie deseuri de ambalaje din Municipiul Alba Iulia - aici !!!

  

 

DERATIZARE, DEZINSECŢIE ŞI DEZINFECŢIE 

În cadrul serviciului public de deratizare, dezinsectie şi dezinfectie se desfăşoară următoarele activităţi:

a) Dezinsecţia - este o activitate de combatere a insectelor prin mijloace ecologice, biologice şi chimice, având ca scop menţinerea unui nivel scăzut al densităţii insectelor, realizând condiţii corespunzătoare de igienă şi confort pentru populaţie şi turişti, precum şi eliminarea riscurilor de transmitere a unor boli prin intermediul insectelor vectoare.Dezinsecţia se efectuează la: clădiri ale instituţiilor publice locale, parti comune ale clădirilor tip condomnii, case, camine aferente retelelor de alimentare cu apa, canalizare, termoficare, parcuri, spaţii verzi, cimitire, maluri de lac, piete, targuri, oboare, balciuri, zone demolate şi neconstruite, subsoluri uscate, umede sau inundate, depozite de deşeuri municipale şi cele asimilate acestora, staţiile de transfer a deşeurilor, staţiile de sortare a deşeurilor, spaţiile special amenajate pentru colectarea deşeurilor menajere, unitati de invatamant şi sanitare aflate în subordinea autoritatilor administratiei publice, locurile în care exista focare declarate care pun în pericol sanatatea oamenilor şi a animalelor.

b) Deratizarea - reprezintă un complex de măsuri aplicate permanent în scopul distrugerii rozătoarelor dăunătoare (şoareci, şobolani), vectoare de maladii transmisibile şi/sau generatoare de disconfort şi menţinerii acestora la un nivel numeric redus.Deratizarea se efectuează la: clădiri ale instituţiilor publice locale, părţi comune ale clădirilor tip condominii, case, cămine aferente reţelelor de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, parcuri, spaţii verzi, cimitire, maluri de lac, pieţe, târguri, oboare, bâlciuri, zone demolate şi neconstruite, subsoluri uscate, umede sau inundate, depozite de deşeuri municipale şi cele asimilate acestora, staţiile de transfer a deşeurilor, staţiile de sortare a deşeurilor, spaţiile special amenajate pentru colectarea deşeurilor menajere, unităţi de învăţământ şi sanitare aflate în subordinea autoritătilor administraţiei publice, locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor.

c) Dezinfecţia - este o metodă a igienei constând în operaţiuni de prevenire şi combatere a bolilor infecţioase şi parazitare la om şi animale, urmărindu-se distrugerea germenilor patogeni de pe suprafeţele supuse acestei operaţiuni.Dezinfecţia se efectuează la: depozite de deşeuri municipale şi cele asimilate acestora, staţiile de transfer a deşeurilor, staţiile de sortare a deşeurilor, îincăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu topogan, destinate colectării deşeurilor municipale, spaţiile special amenajate pentru colectarea deşeurilor menajere, unităţi de învăţământ şi sanitare aflate în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor.

Serviciul de desfăşoară pe baza contractului de servicii nr. 17725/21.02.2019, încheiat între Municipiul Alba Iulia şi S.C. DD CHIM  SRL, cu sediul în municipiul Deva, Bulevardul 22 Decembrie, nr.228, judeţul Hunedoara. Tarifele pentru prestarea serviciului de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie sunt:

Nr.
crt.
ACTVITATE UM  Tarif unitar
lei/mp
1. DEZINSECȚIE
I Dezinsectie tantari - zone verzi mp 0.0165
II Dezinsectie capuse - zone verzi mp 0.0214
III Dezinsectie larve - zone verzi mp 0.0406
IV Dezinsectie Cladiri interior( inclusiv Piata si Cantina de ajutor social) mp 0.0221
V Dezinsectie Cladiri exterior( inclusiv Cantina de ajutor social) mp 0.0231
VI Dezinsectie unitati cu profill alimentar interior( Piata si Cantina de ajutor social) mp 0.0221
VII Dezinsectie unitati cu profill alimentar exterior( Cantina de ajutor social) mp 0.0231
       
2. DERATIZARE
I Deratizare Domeniu public mp 0.0254
II Deratizare Cladiri interior( inclusiv Cantina de ajutor social) mp 0.0500
III Deratizare Cladiri exterior( Piata si Cantina de ajutor social) mp 0.029
IV Deratizare unitati cu profill alimentar interior( Piata si Cantina de ajutor social) mp 0.0500
V Deratizare unitati cu profill alimentar exterior( Cantina de ajutor social) mp 0.0290
       
3. DEZINFECTIE
Nr.
crt.
Tip Tratament UM  Tarif unitar
lei/mp
I Dezinfectie cladiri interior( inclusiv Piata si Cantina de ajutor social) mp 0.0184
II Dezinfectie unitati cu profill alimentar interior( Piata si Cantina de ajutor social) mp 0.0184
       

 

Centru de colectare pentru reciclare a DEEE

(deseuri de echipamente electrice si electronice) in Alba Iulia

                                                                                   

         

            În conformitate cu HCL 278/2010 și respectând OUG 5/2015 la nivelul municipiului Alba Iulia a fost înființat un Centru de colectare pentru reciclare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), respectiv pe str. Detunata, nr. 18 (fosta centrală termică nr 17) aflat în administrarea Ecollect Vision.

            La acest Centru sunt primite în mod gratuit deșeuri de echipamente electrice și electronice scoase din uz.

            Pe baza unei programări, DEEE-rile grele și voluminoase sunt colectate gratuit de la domiciliu cetățenilor.

            Pentru programări vă rugăm să sunați la unul dintre numerele de telefon: 0755-406 406 sau 0725- 544 316 (numere cu tarif normal), de luni până vineri, intre orele 9.00- 17.00.

            De asemenea, se pot face programări online 24h/7 zile pe site-ul www.roecollect.ro  accesând formularul de contact roecollect.ro/solicita-ridicare-deee