a

Reorganizare

01.02.2024
Erată la Lista posturilor vacante la 31 ian. 2024
Deschide Închide

ERATĂ
îndreptare eroare materială


            Văzând prevederile art.519 alin.(7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, se înlocuiește Lista funcțiilor publice vacante potrivit HCL nr.11/2024 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și a serviciului public din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, cu Lista  funcţiilor publice vacante corespunzătoare potrivit HCL nr.11/2024 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și a serviciului public din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, urmare a reorganizării, începând cu data de 01 martie 2024.

 

Erată lista posturilor vacante

Documentul de mai sus, integral în format PDF, se găsește aici!31.01.2024
Dispoziția nr. 192 din 2024, privind modficarea organigramelor și statelor de funcții
Deschide Închide
31.01.2024
Lista posturilor vacante la 31 ian. 2024
Deschide Închide
17.11.2021
Lista posturilor vacante personal contractual 2021
Deschide Închide
17.11.2021
Calendar organizare examen testare muncitori 25.11.2021
Deschide Închide
17.11.2021
Bibliografie examen testare posturi agent de securitate 26.11.2021
Deschide Închide
17.11.2021
Calendar organizare examen testare agent de securitate 26.11.2021
Deschide Închide
17.11.2021
Anunt examen testare conditii specifice
Deschide Închide
17.11.2021
Dispozitie de aprobare a Metodologiei de organizare si desfasurare examen testare
Deschide Închide