a

Zone verzi

AMENAJARE ŞI ÎNTREŢINERE ZONE VERZI

 

În cadrul serviciului public de amenajare şi întreţinere zone verzi se desfăşoară urmatoarele activităţi:

- curăţarea spaţiilor verzi,

- curăţarea gardurilor vii,

- curăţarea tulpinilor arborilor şi arbuştilor,

- toaletarea arborilor,

- tăierea arborilor,

- cosit zone verzi – parcuri, scuaruri şi aliniamente stradale,

- plivitul scuarurilor, rondourilor etc,

- săpălugit rondourile, rabatele cu flori sau trandafiri,- mobilizarea solului în vederea însămânţării cu gazon,- dezgropat, îngropat trandafiri,- întreţinerea plantaţiilor de trandafiri,

- udarea plantelor, gazonului, arborilor şi arbuştilor,

- administrarea îngrăşămintelor chimice,

- tratamente fito-sanitare,

- îndepărtat flori trecute din rondouri,

- rectificarea marginilor la borduri şi rabate,

- mobilizarea solului în vederea plantării,- aşternut pământ vegetal,- plantat flori,

- plantat arbori şi arbuşti foioşi şi răşinoşi,

- plantat trandafiri,

- plantat gard viu.

Serviciul de amenajare şi întreţinere zone verzi se desfăşoară pe baza a 3 contracte (acord-cadru), încheiate între Municipiul Alba Iulia şi 3 firme diferite pentru cele 3 loturi în parte, respectiv:  

- SC SPORT TURISM SRL, pentru Lotul I (zona interioară Cetate, cuprinsă între str. N Bălcescu, O. Goga, B-dul 1 Decembrie 1918, str. Aurel Vlaicu şi str. Gemina) – cu sediul în localitatea 23 August, jud. Constanta, telefon 0722369239, un Acord – cadru de servicii nr. 17097/2014 cu o durată este de 4 ani;
 

- SC LUXOR LTD SRL pentru Lotul II (zona cuprinsă între str. Lalelelor, B-dul 1 Decembrie 1918, B-dul Horea, str. Calea Moţilor, B-dul Republicii, B-dul Revolutiei 1989, str. Detunata, cartierele Miceşti şi Pâclişa)cu sediul în localitatea Alba Iulia, str. Lalelelor, nr.33, jud. Alba, telefon 0358104420 un Acord – cadru de servicii nr. 716167/2012, cu o durată de 4 ani;
 

- SC SALPREST SRL pentru Lotul III (zona cuprinsă între str. A.I.Cuza, B-dul Tudor Vladimirescu, str. N. Balcescu, str. O. Goga, B-dul Incoronarii, str. Reg. V Vânători, până la şoseaua de centură, cartierele Bărăbanţ, Oarda de Jos şi Oarda de Sus) – cu sediul în localitatea Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 48, jud. Alba, telefon 0258815520 un Acord – cadru de servicii nr. 71730/2012, cu o durată de 4 ani. 

Tarifele pentru prestarea serviciului de amenajare şi întreţinere zone verzi sunt:

Nr.

crt.

 

Lucrarea executata

 

U/M

 

Tarif unitar

lei/um

fara TVA

LOT I

Tarif unitar

lei/um

fara TVA

LOT II

Tarif unitar

lei/um

fara TVA

LOT III

1

2

3

7

   

1

 

Curăţarea spaţiilor verzi (adunat frunze uscate, crengi, gunoaie)

mp

0,14

0,0145

0,0245

2

Tuns gard viu mecanic

mp

4,39

4,30

1,2032

3

Cosit zone verzi

mp

0,10

0,149

0,1251

4

Adunat iarba

mp

0,14

0,020

0,0245

5

Plantat flori anuale + bienale, inclusiv valoarea materialului

buc

2,17

1,538

1,65

6

Săpat gropi poligonale pentru plantat trandafiri

buc

1,88

1,36

1,47

7

Plantat trandafiri

buc

7,13

2,72

5,11

8

Săpat şanţ - plantat gard viu

mc

5,33

4,39

3,67

9

Plantat gard viu

ml

17,55

31,38

23,09

 

-la un rând

 

17,55

31,38

23,09

 

-la două rânduri

 

33,53

62,76

46,18

10

Săpat gropi - plantat pomi

buc

21,81

4,14

3,75

11

Plantat pomi

buc

1058,59

418,60

1.289,36

12

Îngropat trandafiri

buc.

4,10

0,20

0,59

13

Dezgropat trandafiri

buc.

3,64

0,20

0,59

14

Săpat cu cazmaua la trandafiri

mp

1,31

0,28

0,4425

15

Toaletat pomi (mici, mijlocii, mari)

Buc

194,60

3,55

3,95

16

Regazonat teren

mp

2,20

0,50

0,4379

17

Tăiat flori trecute - la trandafiri

buc.

0,54

0,08

0,30

18

Închiriat autospecială

ore

39,62

68,02

88,41

19

Nivelat teren cu sapa şi grebla

mp

1,83

0,36

1,1014

20

Semănat gazon

mp

2,20

0,05

1,83

21

Împrăştiat pământ vegetal

mc

1,87

1,67

8,81

22

Tratamente fito-sanitare

oper

116,03

167,40

470,93

23

Administrat îngrăşăminte chimice

kg

2,27

0,41

1,96

24

Diverse lucrări executate cu muncitori calificaţi şi necalificaţi (pavoazat cu drapele, montat muşcate pe stâlpi, pavoazat cu ocazia diverselor evenimente, montat suporţi pe stâlp, etc.)

ore

6,51

6,27

9,18

25

Pichetat teren pentru plantat arbori

buc.

1,64

0,41

0,09

26

Mobilizat solul, săpălugit rondouri cu flori, trandafiri

mp

1,34

0,11

0,1762

27

Desenat, pichetat teren, plantat flori

mp

1,64

0,06

5,65

28

Plivit buruieni

mp

0,20

0,11

0,3212

29

Udat rondouri, rabate, pomi cu cisterna

ore

65,17

57,55

75,41

30

Chirie ifron

ore

39,62

57,55

98,71

31

Tăiat arbori

mc

714,36

15,69

5,39

32

Plantat arbuşti ornamentali talie mică sub 1,5m , inclusiv valoarea materialului

buc

154,00

140,00

135,00

33

Plantat arbuşti ornamentali talie mare cu înălţimea cuprinsă între 1,5m şi 2,5m , inclusiv valoarea materialului

buc

285,00

275,00

288,00

34

Săpat gropi pentru plantat arbuşti talie mare

buc

4,84

4,18

3,78

35

Montat rulou gazon, inclusiv valoarea materialului

mp

45,00

35,00

40,00

 
Print Friendly and PDF