a

CÂINI COMUNITARI

CÂINI COMUNITARI

SERVICIUL PUBLIC DE GESTIONARE A CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA

 

Adăpostul public al Municipiului Alba Iulia se află la adresa: str. ROGOZULUI Nr. 40

 

PROGRAM ADĂPOST:
Luni - Vineri : 8 - 16 (8-10 - întreținere; 10-16 - vizitare);

Sâmbătă - Duminică : 8 - 12 (8-10 - întreținere; 10-12 - vizitare)

 

 

PENTRU SESIZĂRI, RECLAMAȚII, SOLICITĂRI

NUMERE DE TELEFON:
0730/608700; 0725/209013 sau
Dispecerat Poliția Locală: 0258 989

 

PROGRAM ADOPȚII SAU ADOPȚII LA DISTANȚĂ, REVENDICĂRI:
Luni - Vineri : 8 - 16;

 

ADRESA: str. Nicolae Bălcescu Nr. 1 (în zona pieței agroalimentare)

 

NUMERE DE TELEFON:
0737/466108
0730/608700

 

 

PREZENTARE:
 

  

           Serviciul Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân a fost înființat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 219 în anul 2011, ca urmare a punerii în aplicare a Ordonanței de Urgență nr.155/2001 și are limite de competență doar pe raza Municipiului Alba Iulia.

       Serviciul Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân realizează următoarele activități:

        a) capturarea câinilor fără stăpân de pe domeniul public al Municipiului Alba Iulia;

        b) transportul câinilor capturați în adăpostul public al serviciului;

        c) cazarea, hrănirea, întreținerea, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea și controlul bolilor câinilor din adăpost cu respectarea normelor și măsurilor sanitare – veterinare în vigoare;

        d) identificarea și înregistrarea câinilor fără stăpân în Registrul câinilor fără stăpân, exclusiv cu personal medical – veterinar;

        e) adopția, adopția la distanță și revendicarea căinilor fără stăpân din adăpostul public;

 

 

           Adopție - procedura depreluare în proprietate a câinilor fără stăpân din adăposturi,de către persoane fizice sau juridice,cu respectarea prevederilor legale;

 

           Adopție la distanță – procedura prin care persoanele fizice și/sau juridice își pot asuma responsabilitatea suportării cheltuielilor necesare ăntreținerii câinilor fără stăpân în adăposturile publice peste perioada prevăzută în actele normative;

           Taxa pentru adopția la distanță este de 204 lei/lună.

 

           Revendicarea – procedura prin care  proprietarii de animale solicită restituirea câinelui capturat de pe domeniul public care se află în adăpostul public, pe baza carnetului de sănătate al acestuia și după achitarea taxei de revendicare. Taxa pentru revendicare este de 150 lei.

 

ACTE NECESARE PENTRU :

 

  1. Adpoție definitivă

            - Declarație – angajament pentru adopție

            - Declarație pe propria răspundere

            - Copie act de identitate

  1. Adopție la distanță

            - Declarație – angajament pentru adopție la distanță

            - Declarație pe propria răspundere

            - Copie act de identitate

            - Chitanță de la caseria primăriei prin care se face dovada achitării taxei de adopție la distanță (în prealabil se ridică de la serviciul specializat dispoziția de încasare)

      3.Revendicarea

  • Declarație – angajament pentru revendicare
  • Declarație pe propria răspundere

            -    Copie act de identitate

            -    Carnetul de sănătate al animalului

            -    Chitanță de la caseria primăriei prin care se face dovada achitării taxei de revendicare (în prealabil se ridică de la serviciul specializat dispoziția de încasare)

 

 

            Serviciile sanitar veterinare pentru câinii fără stăpân se desfăşoară în baza contractului de servicii nr. 54046/13.05.2021, încheiat între Municipiul Alba Iulia şi S.C. Cosmin Geo Vet S.R.L.,cu sediul în localitatea Teiuș, Str. Ardealului, nr.58, jud. Alba, telefon  0742/649558.

 

           Tarifele pentru prestarea serviciilor sanitar veterinare pentru câinii fără stăpân din adăpostul public al Municipiului Alba Iulia sunt următoarele:

 

Nr.crt.

Denumire lucrare

U.M.    

Tarif fara TVA

(lei)   

1

Identificarea prin crotaliere a câinilor fără stăpân capturați (inclusiv valoarea crotaliei)

 cap  10

2

Deparazitarea internă și externă a câinilor (inclusiv medicamentul și materialele folosite)

 cap

15

3

Vaccinarea antirabică a câinilor (inclusiv vaccinurile și materialele folosite)

 cap  

10

4

Sterilizare (operația de castrare masculi inclusiv materialele și medicamentele folosite)

 cap

60

5

Sterilizare (operația de ovariohisterectomie femele inclusiv materialele și medicamentele folosite)

 cap

85

6

Eutanasiere (inclusiv substanțele și medicamentele folosite)

 cap

25

7

Eliberarea carnetelor de sănătate, completarea lor și introducerea lor în R.E.C.S.

 buc

9

8

Prepararea dozelor de substanțe pentru tranchilizarea câinilor în vederea capturării

 doza

15

9

Microciparea câinilor revendicați, adoptați și adoptați la distanță (inclusiv microcipul autorizat de DSVSA)

 cap

20

10

Testarea împotriva parvovirozei pentru tineretul canin sub varsta de un an (inclusiv testul)

 cap

29

11

Vaccinarea împotriva parvovirozei si a bolii lui Carre (inclusiv vaccinul și materialele folosite)

 cap 29

 

                       ACTE NECESARE PENTRU:

 

1. Adopție definitivă

 

2. Adopție la distanță

 

3. Revendicare
ALBUM FOTO: