a

TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL

TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL

          Serviciul de transport public local este efectuat de către Societatea de Transport Public SA Alba Iulia, în baza contractului de delegare de gestiune a serviciilor de transport public local nr. 26/48/07.01.2021 încheiat între Societatea de Transport Public SA Alba Iulia şi Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia-Transport Local (AIDA-TL), din care municipiul Alba Iulia face parte.
          Obiectul acestui contract este efectuarea transportului public local pe raza administrativ-teritorială a localităţilor membre ale AIDA-TL, urmărindu-se dezvoltarea şi promovarea calităţii şi eficienţei transportului public local de călători în scopul asigurării mobilităţii populaţiei în funcţie de necesităţile acesteia şi de dezvoltarea economică a societăţii. Pe întreaga durată a contractului se urmăreşte executarea transportului public local de călători în condiţii de regularitate, siguranţă şi confort.
          Activitatea desfăşurată a înregistrat o îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor de transport prin modernizarea parcului auto, montarea sistemului informaţional în staţiile de autobuz precum şi automatizarea vânzării de bilete.
          Călătorii din Alba Iulia beneficiază de multe îmbunătăţiri similare cu cele din oraşe moderne din Europa: ticketing electronic, sisteme de anunţare vocală (voice box) în staţii şi în autobuze, introducerea unor perioade de valabilitate a biletelor, facilitate ce permite mai multe transbordări între mijloacele de transport, plata prin SMS sau prin mobilPay Wallet a biletelor de călătorie, internet wireless gratuit în mijloacele de transport. Autobuzele sunt dotate cu aer condiţionat şi sisteme de încălzire suplimentară. De asemenea, sunt echipate cu GPS, ceea ce permite utilizarea unui sistem de management şi dispecerizare a flotei. În staţii şi în mijloacele de transport există hărţi cu liniile de transport, sisteme de afişaj electronic cu toate informaţiile legate de program (afişarea timpilor de sosire), linie, eventuale întârzieri. Pentru persoanele cu dizabilităţi  sunt puse la dispoziţie autobuze cu podea coborâtă, cu rampă şi sistem de îngenunchiere la bordură.
          O atracţie suplimentară pentru utilizarea transportului public în Alba Iulia este autobuzul supraetajat care circulă în oraş. Autobuzul dispune de 63 de scaune, dintre care 38 sunt situate pe puntea superioară, deschisă în zilele frumoase. Vehiculul este dotat cu podea coborâtă, trapă de acces pentru persoane cu dizabilităţi şi are un loc pentru scaun cu rotile.
          În zona tarifară 1, care cuprinde municipiul Alba Iulia, un bilet de transport public costă 3,5 lei şi este valabil o oră (din momentul validării), indiferent de numărul de mijloace de transport public utilizate. Preţul unui abonament este de 105 de lei pe lună.
          Cetăţenii pot suna gratuit din orice reţea de telefonie fixă sau mobilă la 0800800STP pentru a face propuneri cu privire la transportul local sau pentru a semnala eventualele probleme pe care le-au constatat.
          Informaţii suplimentare privind programul de circulaţie, tarife, date de contact pot fi obţinute la numărul de telefon 0258 812826 sau de pe site-ul www.stpalba.ro.


TRANSPORT PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI

          Această activitate este reglementată de Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare,  Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere și de Regulamentul privind organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi în municipiul Alba Iulia aprobat prin Hotărârea nr. 298/2013, modificat și completat prin Hotărârea nr. 472/2018 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia

          Serviciile de transport în regim de taxi în Municipiul Alba Iulia, se efectuează numai de către transportatori autorizaţi de către autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei municipiului Alba Iulia, numai în baza autorizaţiei taxi emisă de aceeaşi autoritate de autorizare.

          Serviciul de transport în regim de taxi în municipiul Alba Iulia este atribuit în gestiune delegată, prin contract de atribuire și este deservit de 240 de autoturisme taxi, agreate de cate ”Regia Autonomă RAR ” să efectueze activitatea de transport persoane.
    
          Tarifele maximale acceptate și aprobate prin Hotărârea nr. 331/2022 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia sunt următoarele :
              - Tariful de distanţă maximal în valoare de 6,56 lei/km, inclusiv TVA
              - Tariful de distanță pe timp de noapte nu va fi mai mic decât tariful de distanță pe timp de zi și nu poate fi mai mare cu mai mult de 50% față de tariful de distanță  pe timp de zi
          Nivelul oricărui tarif de distanţă practicat nu poate depăsi tariful maximal aprobat.


tourist bus