a

Call Center

call center

Telefoane directe

1

SECRETARIAT PRIMAR

0258 819462
0372 586401

2

SECRETARIAT VICEPRIMARI, SECRETAR

0258 812856
0372 586406

3

COMPARTIMENT INFORMARE, PRESA, COMUNICARE SI RELATII PUBLICE

0258 815324
0372 586427

4

AUTORITATE TUTELARA

0372 586456

5

COMPARTIMENT RELATII CU ASOCIATIILE DE PROPRIETARI

0372 586436

6

BIROUL RESURSE UMANE

0372 586473
0372 586470

7

SERVICIUL ADM. PUBL. LOC. JURIDIC CONTENCIOS, AUTORITATE TURELARA

0372 586423

8

COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL

0372 586425

9

SERVICIUL FINANCIAR, SALARIZARE, CONTABILITATE

0372 586432

10

BIROUL TRANSPORT, LIBERA INITIATIVA

0372 586426

11

COMPARTIMENTUL INFORMATICA

0372 586421

12

DIRECTIA VENITURI

0258 818338

13

SERVICIUL URBANISM

0372 586433

14

SERVICIUL AUTORIZARI SI ACORD UNIC

0258 811230
0372 586430

15

SERVICIUL INVESTITII SI LUCRARI PUBLICE

0372 586440

16

BIROUL ACHIZITII PUBLICE

0258 811993
0372 586434

17

BIROUL INTRETINERE SI REPARATII CLADIRI

0372 586448

18

SERVICIUL ADMINISTRARE DRUMURI SI UTILITATI PUBLICE

0372 586464

19

SERVICIUL MONITORIZARE ZONE VERZI, SALUBRIZARE SI TOALETE PUBLICE

0258 813534
0372 586453

20

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

0258 815367

21

COMPARTIMENT CADASTRU

0372 586445

22

COMPARTIMENT FUNCIAR AGRICOL

0372 586437

23

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR

0258 815565

24

DIRECTIA PROGRAME

0258 813736

25

DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ

0258 819096

26

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA

0258 813010

27

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA

0258 810325
0258 811715

28

CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE

0258 834315
0258 834316