a

APĂ - CANAL

ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE

Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, prevede că serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare se furnizează/prestează prin exploatarea unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice, denumită sistem public de alimentare cu apă şi de canalizare.

Sistemul public de alimentare cu apă potabilă cuprinde ansamblul construcţiilor şi terenurilor, instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale, dotărilor specifice şi cuprinde următoarele componente: captări; aducţiuni; staţii de pompare, cu sau fără hidrofor; rezervoare pentru înmagazinarea apei potabile; reţele de distribuţie; branşamentul până la punctul de delimitare.

Sistemul public de canalizare cuprinde ansamblul construcţiilor şi terenurilor aferente, instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale, dotărilor specifice şi cuprinde următoarele componente: racorduri de canalizare de la punctul de delimitare; staţii de pompare a apelor uzate; staţii de epurare; colectoare de evacuare spre emisar; guri de vărsare în emisar; depozite de nămol deshidratat.

Prin HCL 100/2008 s-a aprobat delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare către SC APA CTTA SA Alba prin Contractul de Delegare încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "APA ALBA", al cărui membru este municipiul Alba Iulia şi SC APA CTTA SA Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Vasile Goldiş, nr. 3, [url=http://www.apaalba.ro]http://www.apaalba.ro[/url] .

Contractul nr. 1969/2008 de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare este încheiat pe o perioadă de 25 (douăzeci şi cinci) de ani.

Pentru Municipiul Alba Iulia operatorul are sucursala Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Gheorghe Şincai, nr. 10, e-mail:scapacanalsa@yahoo.com, tel/fax 0258810521, dispecerat 0258810463; 0723212647.