a

Locuri de muncă

04.09.2020
Metodologie şi Anexe concurs medici şi asistente medicale
Deschide Închide
02.11.2017
Procedură privind testarea abilităților și competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației în cadrul concursurilor organizate de către Primăria municipiului Alba Iulia
Deschide Închide
27.10.2017
Formular înscriere concurs - funcționari publici, conform H.G. 546/2020
Deschide Închide
13.10.2020
Concurs în data de 22 octombrie 2020
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare în data de 22 octombrie 2020, ora 10:00, proba scrisă, pentru ocuparea posturilor vacante, pe perioadă determinată, cu fracțiune de normă de 2 ore pe zi, funcții contractuale de execuție, în Unitatea de management a proiectului „Find your Greatness – Europe`s first strategic brand building program for smart cities", după cum urmează:


- un post manager comunicare și PR.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 22 octombrie 2020

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru concursul de recrutare din 22 octombrie 2020

Proces verbal privind rezultatul probei de interviu pentru concursul de recrutare din 22 octombrie 2020

Centralizator nominal privind rezultatul final pentru concursul de recrutare din 22 octombrie 2020

12.10.2020
Concurs în data de 21 octombrie 2020
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare în data de 21 octombrie 2020, ora 10:00, proba scrisă, pentru ocuparea posturilor vacante, pe perioadă determinată, cu fracțiune de normă de o oră pe zi, funcții contractuale de execuție, în Unitatea de management a proiectului „Urban Logistics as an on Demand Service – acronim ULaaDS", după cum urmează:


- un post manager proiect;

- un post asistent manager proiect.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 21 octombrie 2020

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru concursul de recrutare din 21 octombrie 2020

Proces verbal privind rezultatul probei de interviu pentru concursul de recrutare din 21 octombrie 2020

Centralizator nominal privind rezultatul final pentru concursul de recrutare din 21 octombrie 2020

07.10.2020
Concurs în data de 16 octombrie 2020
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare în data de 16 octombrie 2020, ora 10:00, proba scrisă, pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă determinată, funcție contractuală de execuție, în Unitatea de management a proiectului „Start-up @CENTRU", după cum urmează:


- un post expert elaborare analiză ecosistem antreprenorial P3.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecţiei dosarelor pentru concursul din 14 septembrie 2020

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 14 septembrie 2020

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 14 septembrie 2020

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 14 septembrie 2020

22.09.2020
Concurs în data de 1 octombrie 2020
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare în data de 1 octombrie 2020, ora 10:00, proba scrisă, pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă determinată, cu fracțiune de normă de 2 ore pe zi, funcție contractuală de execuție, în Unitatea de management a proiectului „Find your Greatness – Europe`s first strategic brand building program for smart cities", după cum urmează:


- un post manager financiar.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 1 octombrie 2020

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru concursul de recrutare din 1 octombrie 2020

Proces verbal privind rezultatul probei de interviu pentru concursul de recrutare din 1 octombrie 2020

Centralizator nominal privind rezultatul final pentru concursul de recrutare din 1 octombrie 2020

04.09.2020
Concurs în data de 14 septembrie 2020
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare în data de 14 septembrie 2020, ora 10:00, proba scrisă, pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă determinată, cu fracțiune de normă de o oră pe zi, funcție contractuală de execuție, în Unitatea de management a proiectului „Sănătatea pentru toţi 2/Salute per Tutti 2", după cum urmează:


- un post coordonator local.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 14 septembrie 2020

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 14 septembrie 2020

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 14 septembrie 2020

04.09.2020
Concurs în data de 9 septembrie 2020
Deschide Închide

Văzând prevederile art 27 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și în conformitate cu Metodologia privind ocuparea fără concurs, a posturilor vacante și temporar vacante, aprobată prin Dispoziția Primarului nr. 895/2020, Primăria municipiului Alba Iulia cu sediul în str. Calea Moților, nr. 5A, organizează selecția dosarelor privind ocuparea posturilor funcții contractuale execuție, pe perioadă determinată, la:


Consiliul Local al municipiului Alba Iulia
Serviciul public de asistență medicală


 — un post vacant, medic specialist, cod COR 221101;
> Studii superioare absolvite cu diplomă de licentă, în domeniul medicină;   Certificat medic specialist medicina de familie;
> Certificat de membru al organizałiei profesionale emise de organiza'ia profesională din care face parte candidatul: CMR cu viza la zi; > Vechime în specialitate: minimum 6 luni.


 — 2 posturi temporar vacante, asistent medical COR 222101;
  Studii de specialitate: studii postliceale absolvite în specialitatea asistență medicală; > Vechime: minimum 6 luni;
  Certificat de membru în Ordinul Asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România;
> Autorizație de liberă practică pentru exercitarea profesiunii de asistent medical în unitățile medicale autorizate.


 — un post vacant, asistent medical principal COR 222101;
> Studii de specialitate: studii postliceale absolvite în specialitatea asistență medicală;   Vechime: minimum 5 ani;
> Certificat de membru în Ordinul Asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România;
> Autorizație de liberă practică pentru exercitarea profesiunii de asistent medical în unitățile medicale autorizate.

 

În termen de două zile lucrătoare de Ia data publicării anunțului, respectiv până în data de 08.09.2020, ora 15.00 candidații depun dosarul la registratura Primăriei Municipiului Alba Iulia, camera nr. 8 sau trimit pe adresa de e-mail (office@)apulum.ro ), documentele prevăzute la art. 3 alin. (3).


Data selectiei dosarelor 09.09.2020.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 9 septembrie 2020

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 9 septembrie 2020

01.09.2020
Concurs în data de 10 septembrie 2020
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare în data de 10 septembrie 2020, ora 10:00, proba scrisă, pentru ocuparea posturilor temporar vacante, pe perioadă determinată, cu fracțiune de normă de 2 ore pe zi, funcții contractuale de execuție, în Unitatea de management a proiectului „Conectarea rutelor romane istorice din regiunea Dunării (ConnectIng hisTorical Danube rEgions Roman routes) - acronim ISTER", după cum urmează:


- un post Manager proiect;

- un post Expert comunicare şi PR.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 10 septembrie 2020

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise  pentru concursul din 10 septembrie 2020

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 10 septembrie 2020

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 10 septembrie 2020