a

Locuri de muncă

17.05.2023
Concursuri pentru care procedura a fost demarata si pot continua
Deschide Închide
04.09.2020
Metodologie şi Anexe concurs medici şi asistente medicale
Deschide Închide
02.11.2017
Procedură privind testarea abilităților și competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației în cadrul concursurilor organizate de către Primăria municipiului Alba Iulia
Deschide Închide
27.10.2017
Documente înscriere concurs
Deschide Închide
10.11.2023
Concurs în data de 7 decembrie 2023
Deschide Închide

Creșa Municipiului Alba Iulia din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante, funcţii contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată, în data de 7 decembrie 2023, ora 10.00, proba scrisă, organizată la sediul Direcției Programe, str. Bucovinei nr. 6, mun. Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă, la sediul Creșei Municipiului Alba Iulia, str. Alexandru cel Bun nr. 13 și pe site, www.apulum.ro și se va susține în termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

 

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afișare la sediul Creșei Municipiului Alba Iulia, str. Alexandru cel Bun, nr. 13 și pe site-ul www.apulum.ro, secțiunea ”Locuri de muncă” în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probelor și conține atât punctajul obținut cât și mențiunea ”admis”sau ”respins”, după caz, după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
CREȘA MUNICIPIULUI ALBA IULIA:
 

- 2 posturi ÎNGRIJITOR DE COPII, cod COR 531101, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, la Creșa 1 Ampoi

- 1 post ADMINISTRATOR PATRIMONIU, cod COR 263111, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.

 

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 7 decembrie 2023

Notă privind modificarea locului desfășurării concursului de recrutare din 7 decembrie 2023

23.10.2023
Concurs în data de 15 noiembrie 2023
Deschide Închide

Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei cu sediul în Alba Iulia, str. Str. Militari, nr. 4, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 6 posturi, funcții contractuală de execuție, vacante pe perioadă nedeterminată, în data de 15 noiembrie 2023 ora 10.00, proba scrisă, după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei
Secția cercetare, documentare, educație muzeală și marketing:

- un post de referent de specialitate, pe perioadă nedeterminată, studii S, grad II — cod COR 242204;

- un post de referent de specialitate, pe perioadă nedeterminată, studii S, grad debutant — cod COR 242204;

- un post de muzeograf, pe perioadă nedeterminată, studii S, grad II — cod COR 262103;

- un post de muzeograf, pe perioadă nedeterminată, studii S, grad debutant — cod COR 262103;

- un post de educator muzeal, pe perioadă nedeterminată, studii S, grad II — cod COR 262115;

- un post de educator muzeal, pe perioadă nedeterminată, studii S, grad debutant — cod COR 262115.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

 

Tematica poate fi regăsită mai jos sau în cadrul anunțului de mai sus.

 

Tematica_educator muzeal deb.pdf

Tematica_educator muzeal II.pdf

Tematica_muzeograf debutant.pdf

Tematica_muzeograf II.pdf

Tematica_referent  debutant_programe.pdf

Tematica_referent  II_marketing.pdf

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 15 noiembrie 2023

Proces verbal privind rezultatele probei scrise pentru concursul de recrutare din 15 noiembrie 2023

Proces verbal privind rezultatele contestației probei scrise pentru concursul de recrutare din 15 noiembrie 2023

Proces verbal privind rezultatele interviului pentru concursul de recrutare din 15 noiembrie 2023

Centralizator nominal privind rezultatul final pentru concursul de recrutare din 15 noiembrie 2023

20.10.2023
Concurs în data de 14 noiembrie 2023
Deschide Închide

Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei cu sediul în Alba Iulia, str. Str. Militari, nr. 4, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post, funcție contractuală de conducere vacantă și 2 posturi funcție contractuală de execuție vacantă pe perioadă nedeterminată, în data de 14 noiembrie 2023 ora 10.00, proba scrisă, iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei
Serviciul Management Operațiuni (Administrativ):

 

 - 1 Post de șef serviciu, pe perioadă nedeterminată, studii S, grad II — cod COR 121901;
Conditii specifice de participare:
Studii superioare;
Vechimea în specialitate necesară: 4 ani.
Concursul va consta într-o probă scrisă și o probă interviu.
Durata timpului de lucru pentru funcția contractuală de șef serviciu, este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

 

- 1 Post de economist, pe perioadă nedeterminată, studii S, grad I — cod COR 263102;
Conditii specifice de participare:
Studii superioare;
Vechimea în specialitate necesară: 2 ani.
Concursul va consta într-o probi scrisă și o probă interviu.
Durata timpului de lucru pentru funcția contractuală de economist, este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

 

- 1 Post de muncitor calificat întreținere-electrician, pe perioadă nedeterminată, studii M/G grad IV — cod COR 741307;

Condiții specifice de participare:
Studii medii/generale;
Vechimea în specialitate necesară: 2 ani,
Concursul va consta într-o prcbă scrisă și o probă interviu.
Durata timpului de lucru pentrul funcția contractuală de muncitor calificat întreținere-electrician, este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 14 noiembrie 2023

Proces verbal privind rezultatele probei scrise pentru concursul de recrutare din 14 noiembrie 2023

Proces verbal privind rezultatele interviului pentru concursul de recrutare din 14 noiembrie 2023

Centralizator nominal privind rezultatele finale pentru concursul de recrutare din 14 noiembrie 2023

18.10.2023
Concurs în data de 8 noiembrie 2023
Deschide Închide

Căminul pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia din subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale de execuție, vacante, în data de 8 noiembrie 2023, la sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 60, după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia:

Un post de REFERENT DE SPECIALITATE, gradul IA, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului administrativ— Cod COR 242204
Condiții specifice de participare:
   - studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență, în ramura de știință (RSI): Științe economice, Științe administrative-Administrație publică
   - curs cadru tehnic în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor (PSI), absolvit cu certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, de Ministerul Educației Naționale si de Autoritatea Nationala pentru Calificari, însoțit de suplimentul descriptiv care atestă competențele dobândite (curs avizat de IGSU) sau adeverință din care să rezulte înscrierea la curs de cadru tehnic în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor (PSI)
   - vechime în specialitatea studiilor necesară: minimum 7 ani;
 Concursul constă din probă scrisă și interviu.


Un post de MUNCITOR CALIFICAT- ELECTRICIAN, treapta I, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului administrativ - Cod COR 741307
Condiții specifice de participare:
   - studii medii sau generale
   - diplomă sau certificat de calificare pentru meseria de electrician
   - vechime în specialitatea studiilor necesară: minimum 9 ani;
Concursul constă din probă scrisă și interviu.

 

Un post de MUNCITOR CALIFICAT- INSTALATOR, treapta I, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului administrativ — Cod COR 712612
Condiții specifice de participare:
   - studii medii sau generale
   - diplomă sau certificat de calificare pentru meseria de instalator
   - vechime în specialitatea studiilor necesară: minimum 9 ani;
Concursul constă din probă scrisă și interviu.

 

Concursul se va desfășura după următorul calendar:
-    1 noiembrie 2023, inclusiv, ora 15:00- termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs
-    8 noiembrie 2023, ora 10:00- proba scrisă
-    14 noiembrie 2023, ora 10:00- proba interviuluiMai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 8 noiembrie 2023

11.10.2023
Concurs în data de 26 octombrie 2023
Deschide Închide

Creșa Municipiului Alba Iulia din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție temporar vacantă, pe perioadă nedeterminată, în data de 26 octombrie 2023, ora 10.00, proba scrisă, organizată la sediul Direcției Programe, str. Bucovinei nr. 6, mun. Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă, la sediul Creșei Municipiului Alba Iulia, str. Alexandru cel Bun nr. 13 și pe site, www.apulum.ro și se va susține în termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

 

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afișare la sediul Creșei Municipiului Alba Iulia, str. Alexandru cel Bun, nr. 13 și pe site-ul www.apulum.ro, secțiunea ”Locuri de muncă” în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probelor și conține atât punctajul obținut cât și mențiunea ”admis”sau ”respins”, după caz, după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
CREȘA MUNICIPIULUI ALBA IULIA:
 

- un post, funcție contractuală de execuție, inspector de specialitate, gradul II, studii superioare, cod COR 242203, normă întreagă,  pe perioadă determinată până la revenirea titularului pe post.

 

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

05.10.2023
Concurs în data de 26 octombrie 2023
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare în data de 26 octombrie 2023, ora 10.00, pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată, la sediul Adăpostului public pentru câinilor fără stăpân, str. Rogozului, nr. 40, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba practică, după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul administrare piețe, târguri și gestionarea câinilor fără stăpân

- un post de muncitor necalificat (prinzător câini), studii generale, pe perioadă nedeterminată, Cod COR:962204.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției pentru concursul de recrutare din 26 octombrie 2023

Proces verbal privind rezultatul probei practice pentru concursul de recrutare din 26 octombrie 2023

Proces verbal privind rezultatul interviului pentru concursul de recrutare din 26 octombrie 2023

Centralizator nominal privind rezultatul final pentru concursul de recrutare din 26 octombrie 2023