a

Locuri de muncă

04.09.2020
Metodologie şi Anexe concurs medici şi asistente medicale
Deschide Închide
02.11.2017
Procedură privind testarea abilităților și competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației în cadrul concursurilor organizate de către Primăria municipiului Alba Iulia
Deschide Închide
27.10.2017
Documente înscriere concurs
Deschide Închide
24.06.2021
Concurs în data de 15 iulie 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale de execuție, vacante, în data de 15 iulie 2021, ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public "Administrarea Patrimoniului Local"
Serviciul întreținerea domeniului public
Biroul întreținerea domeniului public:

- 2 posturi, funcţii contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată - muncitor vopsitor, treapta II, Cod COR 713204

- un post, funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - muncitor electrician, treapta I, Cod COR 741307.

Concursul va consta din probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

09.06.2021
Concurs în data de 18 iunie 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare în data de 18 iunie 2021, ora 10:00, proba de selecție a dosarelor, pentru ocuparea posturilor vacante, pe perioadă determinată, funcții contractuale de execuție, în Unitatea de management a proiectului „O nouă viață în ”LUMEA NOUĂ” - Alba Iulia", după cum urmează:

- 3 Posturi de Expert recrutare grup țintă;

- un Post de Responsabil grup țintă;

- 2 Posturi de Consilier dezvoltare profesională;

- 2 Posturi de Mediator;

- 3 Posturi de Consilier profesional;

- 3 Posturi de Responsabil comunicare;

- 1 Post de Expert sistem MySmis;

 

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 18 iunie 2021

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru concursul de recrutare din 18 iunie 2021

Proces verbal privind rezultatul interviului pentru concursul de recrutare din 18 iunie 2021

09.06.2021
Concurs în data de 18 iunie 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare în data de 18 iunie 2021, ora 10:00, proba de selecție a dosarelor, pentru ocuparea posturilor vacante, pe perioadă determinată, funcții contractuale de execuție, în Unitatea de management a proiectului „Tome for International CooperaTion : Active Cities” („Momentul pentru cooperarea internațională : orașe active” ), acronim „TICTAC", după cum urmează:

- un post Coordonator de activitate;
- un post Expert local.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 18 iunie 2021

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru concursul de recrutare din 18 iunie 2021

Proces verbal privind rezultatul interviului pentru concursul de recrutare din 18 iunie 2021

Centralizator privind rezultatul final pentru concursul de recrutare din 18 iunie 2021

08.06.2021
Concurs în data de 29 iunie 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție, vacantă, în data de 29 iunie 2021 ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Direcției Programe, str. Bucovinei, nr. 6, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Serviciul resurse umane - administrativ
Biroul administrativ:

- un post, funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - mașinist la mașini pentru terasamente, cod COR 834201.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere pentru concursul de recrutare din 29 iunie 2021

04.06.2021
Concurs în data de 6 iulie 2021
Deschide Închide

Direcția de Asistență Socială, organizează concurs de recrutare în data de 06.07.2024, ora 10:00, proba scrisă, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, funcții publice de execuție, pe perioadă nedeterminată, după cum urmează:

Direcția de asistență socială
Serviciul beneficii sociale și evaluare primară
Compartimentul protecția persoanelor cu handicap:

- un post de inspector, gradul profesional asistent;

 

Compartimentul resurse umane-monitorizare:

- un post de consilier, gradul profesional asistent.

 

 

Condiții de desfășurare a concursului:


Concursul (proba scrisă) se va desfășura în data de 06.07.2021, ora 10:00, la sediul Direcției de Asistență Socială, B-dul Republicii, nr. 26, Alba Iulia, iar data, ora și locul organizării interviului se anunță odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

04.06.2021
Concurs în data de 6 iulie 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de conducere, vacantă, în data de 6 iulie 2021 ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția tehnică, dezvoltare
Serviciul investiții și lucrări publice:

- un post, funcţie publică de conducere, pe perioadă nedeterminată - șef serviciu, clasa I, gradul II.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere pentru concursul de recrutare din 7 iulie 2021

02.06.2021
Concurs în data de 17 iunie 2021
Deschide Închide

Primăria municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție temporar vacantă, pe perioadă determinată până la revenirea titularului postului, în data de 17 iunie 2021, ora 10.00, proba practică, organizată la Creșa 2 Ampoi, Str. Livezii, nr. 47, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba practică, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, Biroul resurse umane, et. 2 avizier propriu și site-ul www.apulum.ro, la secțiunea specială creată în acest scop, respectiv Locuri de muncă, după cum urmează:

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Direcția Creșe
Creșa 2 Ampoi

- un post, funcţie contractuală de execuție, pe perioadă determinată până la revenirea titularului postului - îngrijitor de copii, cod COR 531101.

 

Concursul va consta într-o probă practică și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 17 iunie 2021

Proces verbal privind rezultatul probei practice pentru concursul de recrutare din 17 iunie 2021

Proces verbal privind rezultatul interviului pentru concursul de recrutare din 17 iunie 2021

Centralizator la concursul de recrutare din 17 iunie 2021