a

Locuri de muncă

04.09.2020
Metodologie şi Anexe concurs medici şi asistente medicale
Deschide Închide
02.11.2017
Procedură privind testarea abilităților și competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației în cadrul concursurilor organizate de către Primăria municipiului Alba Iulia
Deschide Închide
27.10.2017
Documente înscriere concurs
Deschide Închide
01.04.2021
Concurs în data de 6 mai 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică specifică de conducere, vacantă, în data de 6 mai 2021 ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția urbanism, amenajarea teritoriului:

- un post, funcţie publică specifică de conducere, pe perioadă nedeterminată - arhitect - şef, clasa I, gradul II.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

25.03.2021
Concurs în data de 15 aprilie 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de conducere, vacantă, în data de 15 aprilie 2021, ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Direcției Programe, str. Bucovinei, nr. 6, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Centru național de informare și promovare turistică municipiul Alba Iulia:

- un post, funcţie contractuală de conducere, pe perioadă nedeterminată - șef centru, gradul II, cod COR 121904.

Concursul va consta din parte scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere pentru concursul de recrutare din 15 aprilie 2021

22.03.2021
Concurs în data de 13 aprilie 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului funcţie contractuală de conducere, vacantă, în data de 13 aprilie 2021, ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Direcției Programe, str. Bucovinei, nr. 6, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Clubul Sportiv Municipal Alba Iulia:

- un post, funcţie contractuală de conducere, pe perioadă nedeterminată - director, clasa I, gradul I, Cod COR 111207.

Proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoștințelor de operare PC nivel mediu va avea loc în data de 12 aprilie 2021 ora 11.00, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților nr.5A.

Concursul va consta din parte scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere pentru concursul de recrutare din 13 aprilie 2021

19.03.2021
Concurs în data de 23 aprilie 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuție, vacantă, în data de 23 aprilie 2021 ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția venituri
Compartimentul încasări impozite și taxe locale:

- un post, funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - inspector, clasa I, gradul profesional asistent.

Proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoștințelor de operare PC nivel avansat va avea loc în data de 22 aprilie 2021 ora 11.00, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților nr.5A.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

18.03.2021
Concurs în data de 12 aprilie 2021
Deschide Închide

Direcția de Asistență Socială, organizează concurs de recrutare în data de 12.04.2024, ora 10:00, proba scrisă, pentru ocuparea următorului post vacant, funcție contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată, după cum urmează:

Direcția de asistență socială
Serviciul financiar, administrativ, achiziții publice
Compartimentul administrativ:


- un post de consilier, gradul profesional IA

 

 

Condiții de desfășurare a concursului:
Concursul (proba scrisă) se va desfășura în data de12.04.2021, ora 10:00, la sediul Direcției de Asistență Socială, B-dul Republicii, nr. 26, Alba Iulia, iar data, ora și locul organizării interviului se anunță odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere pentru concursul de recrutare din 12 aprilie 2021

18.03.2021
Concurs în data de 8 aprilie 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție, vacantă, în data de 8 aprilie 2021 ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Direcției Programe, str. Bucovinei, nr. 6, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Serviciul resurse umane - administrativ
Biroul administrativ:

- un post, funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - mașinist la mașini pentru terasamente - (cilindru compactor), cod COR 834201.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 8 aprilie 2021

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 8 aprilie 2021

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 8 aprilie 2021

Centralizator cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 8 aprilie 2021

17.03.2021
Concurs în data de 20 aprilie 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii publice de execuție, vacante, în data de 20 aprilie 2021 ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția cheltuieli
Serviciul financiar, salarizare, contabilitate:

- 2 posturi, funcţii publice de execuție, pe perioadă nedeterminată - consilier, clasa I, gradul profesional superior.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 20 aprilie 2021