a

Locuri de muncă

02.11.2017
Procedură privind testarea abilităților și competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației în cadrul concursurilor organizate de către Primăria municipiului Alba Iulia
Deschide Închide
27.10.2017
Formular înscriere concurs - funcționari publici, conform H.G. 761/2017
Deschide Închide
19.04.2019
Concurs în data de 22 mai 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică vacantă, pe perioadă nedeterminată, în data de 22 mai 2019 ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, Str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia. Proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoștințelor de operare PC-nivel superior, va avea loc în data de 20.05.2019, ora 11.00, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, Biroul resurse umane, et. 2 avizier propriu și site-ul http://www.apulum.ro, la secțiunea specială creată în acest scop, respectiv locuri de muncă, după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor:

 

- un post, funcţie publică de execuţie, pe perioadă nedeterminată - Inspector, clasa I, gradul profesional superior.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

08.04.2019
Concurs în data de 17 aprilie 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale vacante, pe durată determinată și anume perioada de implementare a proiectului, în data de 17 aprilie 2019 ora 11.00, proba scrisă, organizată la la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Unitatea de Management a proiectului „Start-up @CENTRU”


- un post funcţie contractuală, pe perioadă determinată - Expert înființare afaceri și mentorat;

- un post funcţie contractuală, pe perioadă determinată - Asistent administrativ.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 17 aprilie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 17 aprilie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 17 aprilie 2019

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 17 aprilie 2019

03.04.2019
Concurs în data de 8 mai 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, prin Ordinul ANFP nr. 12557/2019, aprobă condițiile pentru organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de conducere vacantă, în data de 8 mai 2019, ora 9.00, proba suplimentară - cunoștințe operare PC, ora 11.00 proba scrisă, organizate la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publice.


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția urbanism, amenajarea teritorului:

- un post funcţie publică de conducere, pe perioadă nedeterminată - Arhitect Șef.Ordinul ANFP de aprobare a condițiilor de desfășurare a concursului se găsește aici.

 

Bibliografia concursului se poate vizualiza aici.

 

Fișa postului o puteți regăsi aici.

22.03.2019
Concurs în data de 2 aprilie 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție vacantă, pe durată determinată și anume perioada de implementare a proiectului, cu fracțiune de normă de 2 ore pe zi, în data de 2 aprilie 2019 ora 10.00, proba scrisă, organizată la la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Unitatea de Management a proiectului „Start-up Plus Antreprenoriat Urban în Centrul Țării”


- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă determinată - Monitor activitate firme nou înființate.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 2 aprilie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 2 aprilie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 2 aprilie 2019

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 2 aprilie 2019

21.03.2019
Concurs în data de 1 aprilie 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție vacantă, pe durată determinată și anume perioada de implementare a proiectului, cu fracțiune de normă de 2 ore pe zi, în data de 1 aprilie 2019 ora 11.00, proba scrisă, organizată la la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Unitatea de Management a proiectului „Novel roles of regional and LOcal authorities in supporting energy consumers behaviour change towards a low CARBOn economy – acronim LOCARBO (Modalități inovatoare prin care autoritățile regionale și locale să susțină schimbările de comportament a consumatorilor de energie către o economie cu emisii reduse de carbon)”


- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă determinată - Asistent manager.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 1 aprilie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 1 aprilie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 1 aprilie 2019

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 1 aprilie 2019

11.03.2019
Concurs în data de 19 martie 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale de execuție vacante, pe durată determinată, cu fracțiune de normă de 2 ore pe zi, în data de 19 martie 2019 ora 10.00, proba scrisă, organizată la la sediul Direcției Programe, str. Bucovinei, nr. 6, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Unitatea de Management a proiectului „Transport Innovation Gender Observatory – acronim TInnGO”:


- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă determinată - Manager proiect.

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă determinată - Expert comunicare și PR.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 19 martie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 19 martie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 19 martie 2019

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 19 martie 2019

11.03.2019
Concurs în data de 3 aprilie 2019
Deschide Închide

Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Lalelelor nr.60, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi, funcţii contractuale de execuție vacante, în data de 3 aprilie 2019, ora 10.00, proba scrisă, organizată la Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Lalelelor nr.60, iar interviul va avea loc în data de 09 aprilie 2019, ora 10:00, după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia
Compartimentul juridic și resurse umane:

- Un post de inspector de specialitate debutant, normă întreagă, studii superioare, pe perioadă nedeterminată


Compartimentul administrativ:

- Un post de șofer treapta I, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată

 

 

Locul desfășurării concursului: sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 60.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 3 aprilie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 3 aprilie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele contestației la proba scrisă pentru concursul din 3 aprilie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 3 aprilie 2019

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 3 aprilie 2019

06.03.2019
Concurs în data de 14 martie 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale de execuție vacante, pe durată determinată, cu fracțiune de normă de 2 ore pe zi, în data de 14 martie 2019 ora 10.00, proba scrisă, organizată la la sediul Direcției Programe, str. Bucovinei, nr. 6, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Unitatea de Management a proiectului „Rumorless Cities”:


- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă determinată - Manager proiect.

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă determinată - Manager comunicare și PR.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 14 martie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 14 martie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 14 martie 2019

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 14 martie 2019


VEZI ARHIVA 2007-2011