a

Locuri de muncă

04.09.2020
Metodologie şi Anexe concurs medici şi asistente medicale
Deschide Închide
02.11.2017
Procedură privind testarea abilităților și competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației în cadrul concursurilor organizate de către Primăria municipiului Alba Iulia
Deschide Închide
27.10.2017
Documente înscriere concurs
Deschide Închide
24.11.2021
Examen de promovare (FP) în data de 28 decembrie 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia, organizează examen de promovare, în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarul public, în data de la 28 decembrie 2021 ora 11.00 , proba scrisă, organizată la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A , după cum urmează:

 

Examenul de promovare în gradul profesional va consta în redactarea unei lucrări scrise și interviu. Proba scrisă va avea loc în date din 28 decembrie 2021, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, strada Calea Moților, nr. 5A, iar data, ora și locul organizării interviului vor fi anunțate odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă.

 

Rezultatele probelor vor fi afișate la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A (avizier etaj II) și pe site-ul Primăriei: www.apulum.ro .Mai multe detalii regăsiți anexat.

Formularul de înscriere poate fi descărcat de aici!

12.11.2021
Concurs în data de 13 decembrie 2021
Deschide Închide

Primăria municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție vacantă, pe perioadă nedeterminată, în data de 13 decembrie 2021, ora 10.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, Biroul resurse umane, et. 2 avizier propriu și site-ul www.apulum.ro, la secțiunea specială creată în acest scop, respectiv Locuri de muncă, după cum urmează:

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Direcția Creșe
Compartiment financiar adminstrativ:
 

- un post, funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - referent casier, cod COR 331302.

 

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 13 decembrie 2021

05.11.2021
Concurs în data de 8 Decembrie 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post funcţie publică de execuţie vacant pe perioadă nedeterminată în data de 8 decembrie 2021, proba scrisă, la:


Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia

Aparatul de Specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia

Serviciul Urbanism din Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului- 1 post, funcţie publică de execuţie, pe perioadă nedeterminată, consilier, clasa I, gradul profesional superior.

Concursul va consta din proba scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 8 decembrie 2021

29.10.2021
Concurs în data de 22 noiembrie 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale de execuție, vacante, în data de 22 noiembrie 2021, ora 11.00, proba practică, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba practică, după cum urmează:


Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public "Administrarea Patrimoniului Local"
Serviciul administrare piețe, târguri și gestionarea câinilor fără stăpân:

- 2 posturi, funcții contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată - muncitor necalificat, Cod COR 962201.

Concursul va consta din proba practică și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 22 noiembrie 2021

Proces verbal privind rezultatul probei practice pentru concursul de recrutare din 22 noiembrie 2021

Proces verbal privind rezultatul probei interviu pentru concursul de recrutare din 22 noiembrie 2021

Centralizator nominal cuprinzând rezultatul final pentru concursul de recrutare din 22 noiembrie 2021

21.10.2021
Concurs în data de 28 octombrie 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare în data de 28 octombrie 2021, ora 10:00, proba interviu, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă determinată, funcție contractuală de execuție, în Unitatea de management a proiectului „IRIS – Integration of Roma Through Innovative Skills", după cum urmează:


- un post de expert antidiscriminare.

 

Concursul va consta într-o probă de selecție dosare și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 28 octombrie 2021

Centralizator nominal privind rezultatul final pentru concursul de recrutare din 28 octombrie 2021

21.10.2021
Concurs în data de 12 noiembrie 2021
Deschide Închide

Primăria municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, în data de 12 noiembrie 2021, ora 10.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, Biroul resurse umane, et. 2 avizier propriu și site-ul www.apulum.ro, la secțiunea specială creată în acest scop, respectiv Locuri de muncă, după cum urmează:

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Direcția Creșe
Compartiment achizitii, juridic, resurse umane:
 

- un post, funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - consilier juridic, gradul IA, cod COR 261103;

- un post, funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - consilier resurse umane, gradul IA, cod COR 242201.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 12 noiembrie 2021

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru concursul de recrutare din 12 noiembrie 2021

Proces verbal privind rezultatul interviului pentru concursul de recrutare din 12 noiembrie 2021

Centralizator final pentru concursul de recrutare din 12 noiembrie 2021

14.10.2021
Examen de promovare grad (FP, DAS) în data de 17 noiembrie 2021
Deschide Închide

Direcția de Asistență Socială, organizează  examen de promovare, în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public, în data de 17 noiembrie 2021 ora 10.00, proba scrisă, organizată la sediul Direcției de Asistență Socială, Alba Iulia, Bld. Republicii, nr. 26, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad profesional din 17 noiembrie 2021

Proces verbal privind rezultatele la proba scrisă la examenul de promovare în grad profesional din 17 noiembrie 2021

Proces verbal privind rezultatele interviului la examenul de promovare în grad profesional din 17 noiembrie 2021

Centralizator nominal cuprinzând rezultatul final la examenul de promovare în grad profesional din 17 noiembrie 2021