a

Locuri de muncă

02.11.2017
Procedură privind testarea abilităților și competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației în cadrul concursurilor organizate de către Primăria municipiului Alba Iulia
Deschide Închide
27.10.2017
Formular înscriere concurs - funcționari publici, conform H.G. 761/2017
Deschide Închide
10.12.2018
Examen de promovare (PC) în data de 10 decembrie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia, organizează  examen de promovare în grade/ trepte profesionale imediat superioare celor deţinute de personalul contractual, în data de 10 decembrie 2018 ora 10.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, după cum urmează:

Examenul de promovare în grad profesional va consta în redactarea unei lucrări scrise. Proba scrisă va avea loc în data de 10 decembrie 2018, ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, strada Calea Moților, nr. 5A.


Examenul de promovare în treaptă profesională va consta într-o probă practică. Proba practică va avea loc în data de 10 decembrie 2018, ora 13.00, la Bazinul Olimpic, Bdul Republicii nr.3, Alba Iulia.

 

Rezultatele probelor vor fi afișate la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A (avizier etaj II) și pe site-ul Primăriei: www.apulum.ro.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru examenul de promovare din 10 decembrie 2018

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru examenul de promovare din 10 decembrie 2018

10.12.2018
Concurs în data de 9 ianuarie 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție vacantă, în data de 9 ianuarie 2019 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția Poliția Locală
Serviciul Poliția Locală:


- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - Șofer, treapta I, cod COR 832201 - studii medii.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

07.12.2018
Concurs în data de 17 decembrie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală vacantă, în data de 17 decembrie 2018 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Primăria Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Unitatea de Management a proiectului „Alba Iulia – administrație publică digitală”

- un post funcţie contractuală, pe perioadă determinată - Responsabil financiar - studii universitare.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 17 decembrie 2018

06.12.2018
Selecție post de voluntar pentru rolul de asistent manager proiect
Deschide Închide

Nr. 121669/05.12.2018

 

ANUNȚ

 

 

            Municipiul Alba Iulia anunță selecția unui post de voluntar pentru rolul de asistent manager care să se alăture echipei din cadrul Unității de Management a proiectului „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA – LICEUL CU PROGRAM SPORTIV”. Perioada de desfășurare a activității de voluntariat: 11.12.2018 – 31.07.2020.

            Activitatea de voluntariat va presupune următoarele responsabilități:

- va asigura fluxul de corespondență cu finanțatorul, partenerii și alte părți implicate în cadrul proiectului;
- va asigura secretariatul ședințelor de management de proiect;
- va îndeplini orice alte atribuții necesare în vederea atingerii obiectivelor proiectului și realizării activităților acestuia;
- va redacta minutele întâlnirilor de lucru interne;
- va asigura arhivarea și înregistrarea tuturor documentelor primite și transmise către terți;
- va participa la ședințele periodice ale echipei de proiect;
- va comunica cu fiecare membru al echipei, în vederea evaluării progreselor înregistrate în cadrul proiectului;
- va asigura monitorizarea stadiului implementării proiectului care se realizează prin: participarea la reuniuni/întâlniri periodice/extraordinare de management a proiectului, elaborarea rapoartelor tehnice și financiare cu respectarea termenelor și condițiilor impuse în contract, elaborarea rapoartelor trimestriale;
- va participa la reuniuni pe perioada sustenabilității în vederea monitorizării desfășurării sustenabilității proiectului.

            Condiții:

            - Să aibă studii superioare;

            - Să fie apt/apta din punct de vedere medical;

            - Disponibilitate privind programul de lucru;

Cererea (care se obține de la Camera 110, etaj I) se depune la registratura Municipiului Alba Iulia, Calea Moților nr. 5A până în data de 10.12.2018 ora 12.Anunțul format PDF se regăsește aici.

26.11.2018
Concurs în data de 6 decembrie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului funcție contractuale vacantă, pe perioadă determinată, și anume perioada de implementare a proiectului, cu fracțiune de normă de 4 ore pe zi, în data de 6 decembrie 2018 la ora 11.00, proba scrisă, după cum urmează:

 

Unitatea de Management a proiectului „Cargo-bicicleta- agent de schimbare al orașului„ - acronim CityChangerCargoBike CCCB, finanțat în cadrul programului european HORIZON 2020

-1 Post Manager proiect:

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.

Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere pentru concursul de recrutare din data de 06 decembrie 2018

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru concursul de recrutare din data de 06 decembrie 2018

Proces verbal privind rezultatul probei de interviu pentru concursul de recrutare din data de 06 decembrie 2018

Centralizator nominal privind rezultatul finale pentru concursul de recrutare din data de 06 decembrie 2018

23.11.2018
Concurs în data de 17 decembrie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție vacantă, în data de 17 decembrie 2018 ora 11.00, proba practică, organizată la Primăria Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba practică după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Serviciul resurse umane - administrativ:


- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - îngrijitor clădiri, cod COR 515301 - studii medii.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

20.11.2018
Concurs în data de 5 decembrie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale de execuţie temporar vacante, pe durată determinată până la revenirea titularilor posturilor, în data de 5 decembrie 2018 ora 10.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Direcția Creșe
- un post, funcţie contractuală de execuție, pe perioadă determinată, până la revenirea titularului postului - Inspector de specialitate debutant, Cod COR 242203.

 

Direcția Creșe
Creșa 2 Ampoi:
- un post, funcţie contractuală de execuție, pe perioadă determinată, până la revenirea titularului postului - Ingrijitor de copii, Cod COR 531101.

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.

Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 5 decembrie 2018

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 5 decembrie 2018 

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 5 decembrie 2018 

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 5 decembrie 2018 

16.11.2018
Examen de promovare (PC) în data de 10 decembrie 2018
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia, organizează  examen de promovare în grade/ trepte profesionale imediat superioare celor deţinute de personalul contractual, în data de 10 decembrie 2018 ora 10.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, după cum urmează:

Examenul de promovare în grad profesional va consta în redactarea unei lucrări scrise. Proba scrisă va avea loc în data de 10 decembrie 2018, ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, strada Calea Moților, nr. 5A.


Examenul de promovare în treaptă profesională va consta într-o probă practică. Proba practică va avea loc în data de 10 decembrie 2018, ora 13.00, la Bazinul Olimpic, Bdul Republicii nr.3, Alba Iulia.

 

Rezultatele probelor vor fi afișate la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A (avizier etaj II) și pe site-ul Primăriei: www.apulum.ro.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru examenul de promovare din 10 decembrie 2018


VEZI ARHIVA 2007-2011