a

Locuri de muncă

04.09.2020
Metodologie şi Anexe concurs medici şi asistente medicale
Deschide Închide
02.11.2017
Procedură privind testarea abilităților și competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației în cadrul concursurilor organizate de către Primăria municipiului Alba Iulia
Deschide Închide
27.10.2017
Documente înscriere concurs
Deschide Închide
12.08.2022
Concurs în data de 14 septembrie 2022
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuție, vacantă, în data de 14 septembrie 2022, ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public "Administrarea Patrimoniului Local"
Serviciul întreținerea domeniului public:

- un post, funcție publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - inspector, clasa I, gradul profesional superior.

Concursul va consta din proba scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

10.08.2022
Concurs în data de 13 septembrie 2022
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuție, vacantă, în data de 13 septembrie 2022, ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public "Administrarea Patrimoniului Local"
Serviciul contracte, patrimoniu
Biroul elaborare contracte și administrarea domeniului public
Compartimentul elaborarre contracte:

- un post, funcție publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - consilier, clasa I, gradul profesional superior.

 

Concursul va consta din proba scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

03.08.2022
Concurs în data de 5 septembrie 2022
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuție, vacantă, în data de 5 septembrie 2022, ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția tehnică, dezvoltare
Biroul întreținere și reparații clădiri:

- un post, funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - inspector, clasa I, gradul profesional debutant.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

20.07.2022
Concurs în data de 23 august 2022
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii publice de execuție, vacante, în data de 23 august 2022, ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția urbanism, amenajarea teritoriului
Serviciul autorizări:

- 2 posturi, funcţii publice de execuție, pe perioadă nedeterminată - consilier, clasa I, gradul profesional superior.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

15.07.2022
Concurs în data de 21 iulie 2022
Deschide Închide

     Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare în data de 21 iulie 2022, ora 11:00, proba interviu, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia, pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție vacantă, pe perioadă determinată, în Unitatea de Management a proiectului „The Food Club: A European Network for Social Inclusion” (Food Club: O rețea europeană pentru incluziune socială) — acronim TFC", după cum urmează:

 

-un Post manager proiect.

Concursul va consta într-o probă selecție doare și o probă interviu.

Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 21 iulie 2022

Proces verbal privind rezultatul interviului pentru concursul de recrutare din 21 iulie 2022

Centralizator nominal privind rezultatul final pentru concursul de recrutare din 21 iulie 2022

14.07.2022
Concurs în data de 17 august 2022
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuție, vacantă, în data de 17 august 2022, ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția venituri
Biroul urmărire impozite și taxe locale, persoane fizice și juridice:

- un post, funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - consilier, clasa I, gradul profesional superior.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 17 august 2022

13.07.2022
Concurs în data de 16 august 2022
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de conducere, vacantă, în data de 16 august 2022, ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția urbanism, amenajarea teritoriului:

- un post, funcţie publică de conducere, pe perioadă nedeterminată - șef serviciu, gradul II.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 16 august 2022