a

Locuri de muncă

04.09.2020
Metodologie şi Anexe concurs medici şi asistente medicale
Deschide Închide
02.11.2017
Procedură privind testarea abilităților și competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației în cadrul concursurilor organizate de către Primăria municipiului Alba Iulia
Deschide Închide
27.10.2017
Documente înscriere concurs
Deschide Închide
24.11.2022
Concurs în data de 14 decembrie 2022
Deschide Închide

     Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare în data de 14 decembrie 2022, ora 11:00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia, pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție vacantă, pe perioadă determinată, pe perioada de implementare a proiectului, în Unitatea de Management a proiectului „O nouă viață în „LUMEA NOUĂ” Alba Iulia", iar afișarea rezultatelor interviului, se va face la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia și pe site-ul apulum.ro la secțiunea Locuri de muncă, după cum urmează:

 

- un post de consilier școală după școală — cod COR 263412;

 

Durata timpului de lucru pentru funcția contractuală de consilier școală după școală, este de 2 ore/zi, respectiv 10 ore/săptămână.

Concursul va consta într-o probă scrisă și o probă interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

19.10.2022
Examen de promovare (PC_aparat) în data de 9 noiembrie 2022
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia, organizează examen de promovare, în grad/treaptă profesional imediat superior celui deținut de personalul contractual, în data de la 9 noiembrie 2022 ora 11.00, proba scrisă, organizează sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, după cum urmează:

 

Examenul de promovare în grad/treaptă profesional va consta în redactarea unei lucrări scrise. Proba scrisă va avea loc în data din 9 noiembrie 2022, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, strada Calea Moților, nr. 5A.

 

Rezultatele probei vor fi afișate la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A (avizier etaj II) și pe site-ul Primăriei: www.apulum.ro .Mai multe detalii regăsiți anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru examenul de promovare din 9 noiembrie 2022

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru examenul de promovare din 9 noiembrie 2022

Centralizator nominal privind rezultatul final pentru examenul de promovare din 9 noiembrie 2022

05.10.2022
Concurs în data de 11 octombrie 2022
Deschide Închide

     Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare în data de 11 octombrie 2022, ora 10:00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia, pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale de execuție vacante, pe perioadă determinată, în Unitatea de Management a proiectului „reGovery and Resilience through cOhesion frameWork – Acronim GROW", iar data ora şi locul organizării interviului se anunţă odată cu afişarea rezultatelor probei scrise, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia și pe site-ul www.apulum.ro la secțiunea Locuri de muncă:

 

- un post de responsabil financiar;

 

- un post de expert local organizare evenimente;

 

- un post de personal administrativ.

 

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și o probă interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 11 octombrie 2022

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru concursul de recrutare din 11 octombrie 2022

Proces verbal privind rezultatul interviului pentru concursul de recrutare din 11 octombrie 2022

Centralizator nominal privind rezultatul final pentru concursul de recrutare din 11 octombrie 2022

05.10.2022
Concurs în data de 11 octombrie 2022
Deschide Închide

     Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare în data de 11 octombrie 2022, ora 11:00, interviul, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia, pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale de execuție vacante, pe perioadă determinată, în Unitatea de Management a proiectului „reGovery and Resilience through cOhesion frameWork – Acronim GROW", iar afișarea rezultatelor interviului, se va face la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia și pe site-ul apulum.ro la secțiunea Locuri de muncă, după cum urmează:

 

- un post de Asistent Manager proiect;

 

-2 posturi de Expert comunicare;

 

- un post de specialist marketing.

 

 

Concursul va consta într-o probă de selecție a dosarelor și o probă interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 11 octombrie 2022

Proces verbal privind rezultatul interviului pentru concursul de recrutare din 11 octombrie 2022

Centralizator nominal privind rezultatul final pentru concursul de recrutare din 11 octombrie 2022

22.09.2022
Concurs în data de 9 noiembrie 2022
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare în data de 9 noiembrie 2022, ora 11.00, pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată, proba scrisă la sediul la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, iar data, ora şi locul organizării probei practice se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public de asistență medicală

- un post medic, pe perioadă nedeterminatăMai multe detalii regăsiţi aici.

Rezultatul verificării dosarului pentru concursul de recrutare din 9 noiembrie 2022

Situatia dosarului admis sau respins la concursul de recrutare din 9 noiembrie 2022

Rezultatul probei B - proba practică pentru concursul de recrutare din 9 noiembrie 2022

Catalog definitiv pentru concursul de recrutare din 9 noiembrie 2022

Rezultatul concursului de recrutare din  9 noiembrie 2022

Anunț privind validarea conursului  de recrutare din  9 noiembrie 2022

30.08.2022
Concurs în data de 22 septembrie 2022
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale de execuție, vacante, în data de 22 septembrie 2022, ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Compartiment Relații Internaționale, Parteneriate și Inovare Urbană:

- 2 posturi, funcţii contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată - consilier, gradul I, Cod COR 242201;

- 6 posturi, funcţii contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată - consilier, gradul IA, Cod COR 242201.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Erată privind concursul de recrutare din 22 septembrie 2022

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 22 septembrie 2022

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru concursul de recrutare din 22 septembrie 2022

Proces verbal privind rezultatul interviului pentru concursul de recrutare din 22 septembrie 2022

Centralizator nominal privind rezultatul final pentru concursul de recrutare din 22 septembrie 2022

24.08.2022
Concurs în data de 28 septembrie 2022
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuție, vacantă, în data de 28 septembrie 2022, ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Serviciul resurse umane - administrativ
Compartimentul protecție civilă, securitate și sănătate în muncă:

- un post, funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - consilier, clasa I, gradul profesional principal.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 28 septembrie 2022

Proces verbal privind rezultatul contestației selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 28 septembrie 2022

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru concursul de recrutare din 28 septembrie 2022

Proces verbal privind rezultatul interviului pentru concursul de recrutare din 28 septembrie 2022

Centralizator nominal privind rezultatul final pentru concursul de recrutare din 28 septembrie 2022