a

Locuri de muncă

02.11.2017
Procedură privind testarea abilităților și competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației în cadrul concursurilor organizate de către Primăria municipiului Alba Iulia
Deschide Închide
27.10.2017
Formular înscriere concurs - funcționari publici, conform H.G. 761/2017
Deschide Închide
09.01.2020
Concurs în data de 20 ianuarie 2020
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală vacantă, pe perioadă determinată, cu fracțiune de normă de 2 ore pe zi,în data de 18 decembrie 2019, ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Unitatea de Management a proiectului „Alba Iulia 360 – Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome – Regiuni mai puțin dezvoltate”


- un post funcţie contractuală, pe perioadă determinată - Expert antreprenorial;Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 20 ianuarie 2020

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 20 ianuarie 2020

08.01.2020
Concurs în data de 17 ianuarie 2020
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală vacantă, pe perioadă determinată, cu normă întreagă de 6 ore pe zi, în data de 17 ianuarie 2020 la ora 09.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Unitatea de Management a proiectului „Politic regionale spre Ecologizarea Sectorului Locuințelor Sociale – acronim SOCIAL GREEN (Regional Policies Towards Greening the Social Housing Sector)”


- un post funcţie contractuală, pe perioadă determinată - Responsabil financiar;Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 17 ianuarie 2020

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 17 ianuarie 2020

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 17 ianuarie 2020

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 17 ianuarie 2020

12.12.2019
Concurs în data de 7 ianuarie 2020
Deschide Închide

Primăria municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție vacantă, pe perioadă determinată, până la revenirea titularului postului, în data de 7 ianuarie 2020, ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, Str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, Biroul resurse umane, et. 2 avizier propriu și site-ul http://www.apulum.ro, la secțiunea specială creată în acest scop, respectiv Locuri de muncă, după cum urmează:

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Direcția Creșe
Creșa 2 Ampoi

- un post, funcţie contractuală de execuție, pe perioadă determinată, până la revenirea titularului postului - Asistent medical, cod COR 222101.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.

Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 7 ianuarie 2020

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 7 ianuarie 2020

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 7 ianuarie 2020

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 7 ianuarie 2020

10.12.2019
Concurs în data de 18 decembrie 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală vacantă, pe perioadă determinată, cu fracțiune de normă de 2 ore pe zi,în data de 18 decembrie 2019, ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Unitatea de Management a proiectului „Find your Greatness – Europe`s first strategic brand building program for smart cities”


- un post funcţie contractuală, pe perioadă determinată - Expert local;Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 18 decembrie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 18 decembrie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 18 decembrie 2019

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 18 decembrie 2019

10.12.2019
Concurs în data de 18 decembrie 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală vacantă, pe perioadă determinată, cu fracțiune de normă de 3 ore pe zi,în data de 18 decembrie 2019, ora 09.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Unitatea de Management a proiectului „Positive City Exchange – acronim CityxChange”


- un post funcţie contractuală, pe perioadă determinată - Expert tehnic;Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 18 decembrie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 18 decembrie 2019

09.12.2019
Concurs în data de 8 ianuarie 2020
Deschide Închide

Primăria municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale de execuție vacante, în data de 8 ianuarie 2020, ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, Str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, Biroul resurse umane, et. 2 avizier propriu și site-ul http://www.apulum.ro, la secțiunea specială creată în acest scop, respectiv Locuri de muncă, după cum urmează:

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Direcția Creșe
Creșa 2 Ampoi

- un post, funcţie contractuală de execuție - Educator puericultor, cod COR 341502.

 

Creșa 1 Ampoi
- un post, funcţie contractuală de execuție - Educator puericultor, cod COR 341502;

- un post, funcţie contractuală de execuție - Îngrijitor de copii, cod COR 531101;

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.

Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 8 ianuarie 2020

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 8 ianuarie 2020

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 8 ianuarie 2020

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 8 ianuarie 2020

02.12.2019
Concurs în data de 11 decembrie 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale vacante, pe perioadă determinată, în data de 11 decembrie 2019, ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Unitatea de Management a proiectului „MUNICIPIUL ALBA IULIA – ADMINISTRAȚIE INTELIGENTĂ”


- 2 posturi funcţie contractuale, pe perioadă determinată - Expert intern elaborare SIDU;

- un post funcţie contractuală, pe perioadă determinată - Expert local;Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 11 decembrie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 11 decembrie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele interviului pentru concursul din 11 decembrie 2019

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele pentru concursul din 11 decembrie 2019

28.11.2019
Concurs în data de 9 decembrie 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală vacantă, pe perioadă determinată, cu fracțiune de normă de 2 ore pe zi, în data de 9 decembrie, ora 11.00, proba scrisă, organizată la la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr. 5 A, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr. 5 A, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Unitatea de Management a proiectului „SUMP-PLUS”


- un post funcţie contractuală, pe perioadă determinată - Coordonator de activitate.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 9 decembrie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 9 decembrie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 9 decembrie 2019

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 9 decembrie 2019


VEZI ARHIVA 2007-2011