a

Locuri de muncă

04.09.2020
Metodologie şi Anexe concurs medici şi asistente medicale
Deschide Închide
02.11.2017
Procedură privind testarea abilităților și competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației în cadrul concursurilor organizate de către Primăria municipiului Alba Iulia
Deschide Închide
27.10.2017
Formular înscriere concurs - funcționari publici, conform H.G. 546/2020
Deschide Închide
15.01.2021
Concurs în data de 16 februarie 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică specifică de conducere, vacantă, în data de 16 februarie 2021 ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția urbanism, amenajarea teritoriului:

- un post, funcţie publică specifică de conducere, pe perioadă nedeterminată - arhitect - şef, clasa I, gradul II.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

14.01.2021
Concurs în data de 17 februarie 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuție, vacantă, în data de 17 februarie 2021, ora 10.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public "Administrarea Patrimoniului Local"
Serviciul administrarea domeniului public și privat
Biroul urmărire financiară, executare contracte, pieţe, târguri
Compartimentul păşuni, păduri, parc dendrologic:

- un post, funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - consilier, clasa I, gradul profesional superior.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

11.01.2021
Concurs în data de 3 februarie 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale de execuţie, vacante, în data de 3 februarie 2021, ora 10.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Compartimentul centrul de resurse Academia Doamnelor:

- un post, funcţie contractuală de execuţie, pe perioadă nedeterminată - consilier, gradul I, cod COR 242201;

- un post, funcţie contractuală de execuţie, pe perioadă nedeterminată - consilier, gradul IA, cod COR 242201;Mai multe detalii regăsiţi anexat.

11.01.2021
Concurs în data de 2 februarie 2021
Deschide Închide

Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Lalelelor nr.60, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi, funcţii contractuale de execuție, vacante, în data de 2 februarie 2021, ora 10.00, proba practică, organizată la Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Lalelelor nr.60, iar data, ora și locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba practică, la aceeași locație, după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia
Serviciul contabilitate şi asistenţă beneficiari
Compartiment asistenţă medicală:

 

ASISTENT MEDICAL 2 POSTURI - normă intreagă, pe perioadă nedeterminată din cadrul Compartimentului asistenţă medicală al Serviciului contabilitate şi asistenţă beneficiari;
o ASISTENT MEDICAL - un post, pe perioada nedeterminată;
o ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL - un post, pe perioada nedeterminată.

 

Concursul constă din probă practică şi interviu.

 

Condiţii de desfăşurare a concursului:
Concursul se va desfăşura după următorul calendar: în data de 02 FEBRUARIE 2021, proba scrisă de la ora 10:00, iar proba practică de la ora 12:00.
Data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă şi proba practică, la aceeaşi locaţie.
Locul desfăşurării concursului: sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 60.

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 25.01.2021 inclusiv, ora 15:00 la sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice, str. Lalelelor, nr. 60.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Completare

08.01.2021
Concurs în data de 11 februarie 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de conducere, vacantă, în data de 11 februarie 2021 ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția tehnică, dezvoltare:

- un post, funcţie publică de conducere, pe perioadă nedeterminată - director executiv, clasa I, gradul II.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

07.01.2021
Concurs în data de 8 februarie 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuție, vacantă, în data de 8 februarie 2021 ora 10.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor:


- un post, funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - consilier, clasa I, gradul profesional superior.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

07.01.2021
Concurs în data de 25 ianuarie 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuție, temporar vacantă, în data de 25 ianuarie 2021 ora 10.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor:


- un post, funcţie publică de execuție, pe perioadă determinată până la revenirea titularului postului - consilier, clasa I, gradul profesional asistent.Mai multe detalii regăsiţi anexat.