a

Locuri de muncă

04.09.2020
Metodologie şi Anexe concurs medici şi asistente medicale
Deschide Închide
02.11.2017
Procedură privind testarea abilităților și competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației în cadrul concursurilor organizate de către Primăria municipiului Alba Iulia
Deschide Închide
27.10.2017
Documente înscriere concurs
Deschide Închide
15.09.2021
Concurs în data de 7 octombrie 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale de execuție, vacante, în data de 7 octombrie 2021, ora 11.00, proba practică, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba practică, după cum urmează:


Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public "Administrarea Patrimoniului Local"
Serviciul administrare piețe, târguri și gestionarea câinilor fără stăpân:

- 2 posturi, funcții contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată - muncitor necalificat, Cod COR 962201.

Concursul va consta din proba practică și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

13.09.2021
Concurs în data de 5 octombrie 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţie contractuală de execuție, vacantă, în data de 5 octombrie 2021, ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba practică, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Serviciul resurse umane - administrativ
Biroul administrativ

- 1 post, funcție contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - mașinist la mașini pentru terasamente, Cod COR 834201.

Concursul va consta din proba scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

08.09.2021
Concurs în data de 15 septembrie 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare în data de 15 septembrie 2021, ora 10:00, proba de selecție a dosarelor, pentru ocuparea a trei posturi funcții contractuale vacante, pe perioadă determinată, în Unitatea de management a proiectului „Novel roles of regional and Local authorities in supporting energy consumers behaviour change towards a low CARBOn economy – acronim LOCARBO”, după cum urmează:

- un post manager de proiect;

- un post expert juridic;

- un post asistent manager.

 

Concursul va consta într-o probă selecție dosare şi probă interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 15 septembrie 2021

Proces verbal privind rezultatul interviului pentru concursul de recrutare din 15 septembrie 2021

Centralizator nominal privind rezultatul final pentru concursul de recrutare din 15 septembrie 2021

08.09.2021
Concurs în data de 14 septembrie 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare în data de 14 septembrie 2021, ora 08:00, pentru ocuparea posturilor vacante, pe perioadă determinată, funcții contractuale de execuție, în Unitatea de management a proiectului „O nouă viață în ”LUMEA NOUĂ” - Alba Iulia", COD MYSMIS 136915, după cum urmează:

- un post de Consilier dezvoltare personală - probă scrisă și interviu;

- un post de Responsabil comunicare - probă scrisă și interviu;

- un post de Responsabil grup țintă - selecție dosar și interviu.

 

Concursul va consta într-o probă selecție dosare și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 14 septembrie 2021

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru concursul de recrutare din 14 septembrie 2021

Proces verbal privind rezultatul interviului pentru concursul de recrutare din 14 septembrie 2021

Centralizator nominal privind rezultatul final pentru concursul de recrutare din 14 septembrie 2021

01.09.2021
Concurs în data de 8 septembrie 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare în data de 8 septembrie 2021, ora 10:00, proba de selecție a dosarelor, pentru ocuparea a două posturi funcție contractuală vacantă, pe perioadă determinată, în Unitatea de management a proiectului „Politici regionale spre ecologizarea sectorului locuințelor sociale - Acronim SOCIAL GREEN” (Regional Policies Towards Greening the Social Housing Sector), după cum urmează:

- 1 post manager de proiect

- 1 post responsabil financiar.

 

Concursul va consta într-o probă selecție dosare şi probă interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 8 septembrie 2021

Proces verbal privind rezultatul interviului pentru concursul de recrutare din 8 septembrie 2021

Centralizator nominal privind rezultatul final pentru concursul de recrutare din 8 septembrie 2021

27.08.2021
Concurs în data de 22 septembrie 2021
Deschide Închide

Primăria municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție vacantă, pe perioadă nedeterminată, în data de 22 septembrie 2021, ora 10.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, Biroul resurse umane, et. 2 avizier propriu și site-ul www.apulum.ro, la secțiunea specială creată în acest scop, respectiv Locuri de muncă, după cum urmează:

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Direcția Creșe
 

- un post, funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - economist, gradul IA, cod COR 263102.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 22 septembrie 2021

25.08.2021
Concurs în data de 27 septembrie 2021
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de conducere, vacantă, în data de 27 septembrie 2021, ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public "Administrarea Patrimoniului Local"
Serviciul administrarea activităților domeniului public:

- un post, funcţie publică de conducere, pe perioadă nedeterminată - șef serviciu, clasa I, treapta II.

Concursul va consta din probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 27 septembrie 2021