a

Locuri de muncă

09.04.2020
Anunț suspendare concursuri
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, anunță suspendarea concursurilor detaliate aici02.11.2017
Procedură privind testarea abilităților și competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației în cadrul concursurilor organizate de către Primăria municipiului Alba Iulia
Deschide Închide
27.10.2017
Formular înscriere concurs - funcționari publici, conform H.G. 761/2017
Deschide Închide
25.05.2020
Examen de promovare (PC) în data de 10 iunie 2020
Deschide Închide

Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, organizează examen de promovare, în gradul profesional imediat superior celui deţinut de personalul contractual, în data de 10 iunie 2020, ora 11.00, probă practică, organizată la sediul Căminului pentru persoane vârstnice Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 60, după cum urmează:

 

Examenul de promovare în grad profesional va consta în probă practică pentru postul de kinetoterapeut, studii S. Punctajul minim de promovare este 50 de puncte din 100 de puncte posibile. Proba practică va avea loc în data de 10 iunie 2020, ora 11 la sediul Căminului pentru persoane vârstnice Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 60.

 

Rezultatele la proba practică vor fi afișate la sediul Căminului pentru persoane vârstnice Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 60 și pe site-ul Primăriei: www.apulum.ro.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere pentru examenul din 10 iunie 2020

08.05.2020
Examen de promovare (FP) în data de 16 iunie 2020
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia, organizează examen de promovare, în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public, în data de 16 iunie 2020 ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, după cum urmează:

 

Examenul de promovare în grad profesional va consta în redactarea unei lucrări scrise și interviu. Proba scrisă va avea loc în data de 16 iunie 2020, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, strada Calea Moților, nr. 5A, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.

 

Rezultatele probelor vor fi afișate la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A (avizier etaj II) și pe site-ul Primăriei: www.apulum.ro.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Formularul de înscriere se descarcă de aici !

 

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere pentru examenul din 16 iunie 2020

05.05.2020
Concurs în data de 26 mai 2020
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale de execuție, vacante, în data de 26 mai 2020, ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Serviciul resurse umane - administrativ
Biroul administrativ:

- 3 posturi, funcţii contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată - mașinist la mașini pentru teresamente - (cilindru compactor, buldoexcavator, autogreder), cod COR 834201.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 26 mai 2020

28.04.2020
Concurs în data de 7 mai 2020
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare în data de 7 mai 2020, ora 10:00, proba scrisă, pentru ocuparea postului temporar vacant, funcție contractuală de execuție, cu fracțiune de normă de 4 ore pe zi, în Unitatea de management a proiectului „Integrated Transport Systems : Transferable tools for Authorities – Sisteme integrate de transport : Instrumente transferabile autorităților – acronim SUITS", după cum urmează:


- un post expert tehnic.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere pentru concursul din 7 mai 2020

Proces verbal privind rezultatul probei scrise pentru concursul din 7 mai 2020

Proces verbal privind rezultatul probei de interviu pentru concursul din 7 mai 2020

Centralizator nominal privind rezultatele finale pentru concursul din 7 mai 2020

15.04.2020
Concurs în data de 28 aprilie 2020
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare în data de 28 aprilie 2020, ora 10:00, proba scrisă, pentru ocuparea posturilor temporar vacante, funcții contractuale de execuție, cu fracțiune de normă de 4 ore pe zi, în Unitatea de management a proiectului „Abordare integrată la nivelul municipiului Alba Iulia pentru reducerea discriminării și a marginalizării sociale în rândul grupurilor vulnerabile", după cum urmează:


- un post expert local

- un post expert ocupare.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 28 aprilie 2020

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 28 aprilie 2020

Proces verbal cuprinzând rezultatele interviului pentru concursul din 28 aprilie 2020

Centralizator cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 28 aprilie 2020

14.04.2020
Concurs în data de 27 aprilie 2020
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare în data de 27 aprilie 2020, ora 10:00, proba scrisă, pentru ocuparea postului temporar vacant, funcție contractuală de execuție, cu fracțiune de normă de 4 ore pe zi, în Unitatea de management a proiectului „Integrated Transport Systems : Transferable tools for Authorities – Sisteme integrate de transport : Instrumente transferabile autorităților – acronim SUITS", după cum urmează:


- un post expert tehnic.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere pentru concursul de recrutare din 27 aprilie 2020

09.04.2020
Concurs în data de 5 mai 2020
Deschide Închide
Primăria Municipiului Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante, funcții contractuale de execuție, la Serviciul Întreţinerea domeniului public:
- 2 posturi muncitor vopsitor, treapta I;
- 1 post muncitor electrician, treapta I;
Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere pentru concursul din 5 mai 2020

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 5 mai 2020


VEZI ARHIVA 2007-2011