a

Locuri de muncă

04.09.2020
Metodologie şi Anexe concurs medici şi asistente medicale
Deschide Închide
02.11.2017
Procedură privind testarea abilităților și competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației în cadrul concursurilor organizate de către Primăria municipiului Alba Iulia
Deschide Închide
27.10.2017
Documente înscriere concurs
Deschide Închide
12.05.2022
Concurs în data de 18 mai 2022
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare în data de 18 mai 2022, ora 10:00, interviul, organizat la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia, pentru ocuparea unui post, funcţie contractuală de execuție vacantă, pe perioadă determinată, în Unitatea de Management a proiectului „Novel roles of regional and Local authorities in supporting energy consumers behaviour change towards a low CARBOn economy – acronim LOCARBO (Modalități inovatoare prin care autoritățile regionale și locale să susțină schimbările de comportament a consumatorilor de energie către o economie cu emisii reduse de carbon)", după cum urmează:

- un post de Expert juridic.

Concursul va consta într-o probă selecție dosare și o probă interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 18 mai 2022

12.05.2022
Concurs în data de 15 iunie 2022
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuție, vacantă, în data de 15 iunie 2022, ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția venituri
Biroul urmărire impozite și taxe locale, persoane fizice și juridice:

- un post, funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - consilier, clasa I, gradul profesional superior.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

09.05.2022
Concurs în data de 31 mai 2022
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale de execuție, vacante, în data de 31 mai 2022, ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Serviciul evenimente, turism
Centrul Național de Informare și Promovare Turistică municipiul Alba Iulia:

- un post, funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - consilier, gradul I, Cod COR 242201;

- un post, funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - consilier, gradul debutant, Cod COR 242201.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

05.05.2022
Concurs în data de 9 iunie 2022
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de execuție, vacantă, în data de 9 iunie 2022, ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Direcția venituri
Compartimentul încasări impozite și taxe locale:

- un post, funcţie publică de execuție, pe perioadă nedeterminată - inspector, clasa I, gradul profesional asistent.

 

          Proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoştiinţelor de operare PC nivel avansat va avea loc în data de 8 iunie 2022 ora 11.00,  la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

27.04.2022
Examen de promovare (PC_aparat) în data de 17 mai 2022
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia, organizează examen de promovare, în grad/treaptă profesional imediat superior celui deținut de personalul contractual, în data de la 17 mai 2022 ora 11.00, proba scrisă, organizează sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, după cum urmează:

 

Examenul de promovare în grad/treaptă profesional va consta în redactarea unei lucrări scrise. Proba scrisă va avea loc în data din 17 mai 2022, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, strada Calea Moților, nr. 5A.

 

Rezultatele probei vor fi afișate la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A (avizier etaj II) și pe site-ul Primăriei: www.apulum.ro .Mai multe detalii regăsiți anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru examenul de promovare din 17 mai 2022

Proces verbal privind rezultatul probei scrise dosarelor pentru examenul de promovare din 17 mai 2022

15.04.2022
Concurs în data de 24 mai 2022
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică de conducere, vacantă, în data de 24 mai 2022, ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, după cum urmează:


Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public "Administrarea Patrimoniului Local"
Serviciul întreținerea domeniului public:

- un post, funcție publică de conducere, pe perioadă nedeterminată - șef serviciu, clasa I, gradul II.

Concursul va consta din proba scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 24 mai 2022

14.04.2022
Concurs în data de 20 aprilie 2022
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare în data de 20 aprilie 2022, ora 10:00, interviul, organizat la sediul Direcției Programe, str. Bucovinei, nr.6, Alba Iulia, pentru ocuparea unui post, funcţie contractuală de execuție vacantă, pe perioadă determinată, în Unitatea de Management a proiectului „Creșterea capacității de atenuare și adaptare la schimbările climatice a municipiului Alba Iulia – acronim CRESC Alba Iulia", după cum urmează:

- un post de Manager proiect.

Concursul va consta într-o probă selecție dosare și o probă interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 20 aprilie 2022

Proces verbal privind rezultatul interviului pentru concursul de recrutare din 20 aprilie 2022