a

Locuri de muncă

02.11.2017
Procedură privind testarea abilităților și competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației în cadrul concursurilor organizate de către Primăria municipiului Alba Iulia
Deschide Închide
27.10.2017
Formular înscriere concurs - funcționari publici, conform H.G. 761/2017
Deschide Închide
14.02.2019
Concurs în data de 20 martie 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie publică vacantă, pe perioadă nedeterminată, în data de 20 martie 2019 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor:

 

- un post, funcţie publică de execuţie, pe perioadă nedeterminată - Inspector, clasa I, gradul profesional superior.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

11.02.2019
Concurs în data de 19 februarie 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale vacante, pe perioadă determinată și anume perioada de implementare a proiectului, cu fracțiune de normă de 4 ore pe zi, în data de 19 februarie 2019 ora 10.00, proba scrisă, organizată la la Sediul Direcția Programe, str. Bucovinei, nr. 6, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Unitatea de Management a proiectului „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din municipiul Alba Iulia - MICESA”


- un post funcţie contractuală, pe perioadă determinată - Manager de caz preșcolari;

- un post funcţie contractuală, pe perioadă determinată - Coordonator activități măsuri de ocupare

- un post funcţie contractuală, pe perioadă determinată - Coordonator activități socio-medicaleMai multe detalii regăsiţi anexat.

06.02.2019
Concurs în data de 14 februarie 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție vacantă, pe durată determinată și anume perioada de implementare a proiectului, cu fracțiune de normă de 2 ore pe zi, în data de 14 februarie 2019 ora 11.00, proba scrisă, organizată la la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Unitatea de Management a proiectului „Start-up Plus – Antreprenoriat Urban în Centrul Țării”:


- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă determinată - Asistent administrativ.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 14 februarie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 14 februarie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei interviu pentru concursul din 14 februarie 2019

Centralizator cuprinzând rezultatele pentru concursului din 14 februarie 2019

06.02.2019
Concurs în data de 14 februarie 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție vacantă, pe durată determinată și anume perioada de implementare a proiectului, cu fracțiune de normă de 2 ore pe zi, în data de 14 februarie 2019 ora 11.00, proba scrisă, organizată la la sediul Direcției Programe, str. Bucovinei, nr. 6, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Unitatea de Management a proiectului „Alba Iulia – administrație publică digitală”:


- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă determinată - Expert IT.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 14 februarie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 14 februarie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei interviu pentru concursul din 14 februarie 2019

Centralizator cuprinzând rezultatele concursulul din 14 februarie 2019

10.01.2019
Concurs în data de 18 ianuarie 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție vacantă, pe durată determinată respectiv de 12 luni, cu fracțiune de normă de 4 ore pe zi, în data de 18 ianuarie 2019 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Primăria Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Unitatea de Management a proiectului „Alba Iulia 360 – Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome – Regiuni mai puțin dezvoltate”:


- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă determinată - Consilier Forță de Muncă.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 18 ianuarie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 18 ianuarie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 18 ianuarie 2019

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 18 ianuarie 2019

08.01.2019
Concurs în data de 16 ianuarie 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție vacantă, pe durată determinată respectiv de 6 luni, cu fracțiune de normă de 4 ore pe zi, în data de 16 ianuarie 2019 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Primăria Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Unitatea de Management a proiectului „Start-up Plus – Antreprenoriat Urban în Centrul Țării”:


- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă determinată - Expert consultant mentor.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din 16 ianuarie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 16 ianuarie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 16 ianuarie 2019

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 16 ianuarie 2019

08.01.2019
Concurs în data de 4 februarie 2019
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală vacantă, în data de 4 februarie 2019 ora 11.00, proba scrisă, organizată la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă după cum urmează:


Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia
Compartiment de organizare evenimente și promovare turistică:

- un post funcţie contractuală de execuție, pe perioadă nedeterminată - consilier, gradul IA, cod COR 242201 - studii superioare.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere pentru concursul din 4 februarie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei scrise pentru concursul din 4 februarie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei de interviu pentru concursul din 4 februarie 2019

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru concursul din 4 februarie 2019

13.12.2018
Examen de promovare (PC) în data de 8 ianuarie 2019
Deschide Închide

Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Lalelelor nr.60, organizează examen de promovare în trepte profesionale imediat superioare celor deţinute de personalul contractual, în data de 8 ianuarie 2019, ora 10.00, proba practică, organizată la Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Lalelelor nr.60, după cum urmează:

 

Examenul constă în probă practică. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte din 100 maxim posibile.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Proces verbal cuprinzând rezultatele selecției dosarelor pentru examenul de promovare din 8 ianuarie 2019

Proces verbal cuprinzând rezultatele probei practice pentru examenul de promovare din 8 ianuarie 2019

Centralizator nominal cuprinzând rezultatele finale pentru examenul de promovare din 8 ianuarie 2019


VEZI ARHIVA 2007-2011