a

Locuri de muncă

04.09.2020
Metodologie şi Anexe concurs medici şi asistente medicale
Deschide Închide
02.11.2017
Procedură privind testarea abilităților și competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației în cadrul concursurilor organizate de către Primăria municipiului Alba Iulia
Deschide Închide
27.10.2017
Documente înscriere concurs
Deschide Închide
22.03.2023
Examen de promovare (PC_abs_inv_sup_aparat) în data de 12 aprilie 2023
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia, organizează examen de promovare, a personalului contractual, ca urmare a absolvirii de către salariat a unei forme de învățământ superior în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau considerată de autoritatea ori instituția publică ca fiind utilă pentru desfășurarea activității, în data de la 12 aprilie 2023 ora 11.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, după cum urmează:

 

Bibliografia este anexată prezentului anunț.


Examenul de promovare va consta în redactarea unei lucrări scrise. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte. Proba scrisă va avea loc în data de 12 aprilie 2023, ora 11.00, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, strada Calea Moților, nr. 5A iar rezultatele la proba scrisă, vor fi afișate la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia,Calea Moților nr. 5A (Avizier — et. II) și pe site-ul Primăriei: www.apulum.ro.


Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, la Biroul resurse umane și la nr. de telefon: 0372/586473Mai multe detalii regăsiți anexat.

20.03.2023
EXAMEN DE PROMOVARE (Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia) ÎN DATA DE 10 APRILIE 2023
Deschide Închide

Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, organizează examen de promovare, în grad/treaptă profesional imediat superior celui deținut de personalul contractual, în data de la 10 aprilie 2023 ora 11.00, proba scrisă, organizează sediul Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, str. Septimius Severus, nr. 38A, după cum urmează:

Examenul de promovare în grad/treaptă profesional va consta în redactarea unei lucrări scrise. Proba scrisă va avea loc în data din 10 aprilie 2023, la sediul Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, str. Septimius Severus, nr. 38A Rezultatele probei vor fi afișate la sediul Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, str. Septimius Severus, nr. 38A și pe site-ul Primăriei: www.apulum.ro.

Mai multe detalii regăsiți anexat.17.03.2023
Concurs în data de 10 aprilie 2023
Deschide Închide

Creșa Municipiului Alba Iulia din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, în data de 10 aprilie 2023, ora 13.00, proba practică, organizată la sediul Creșei 2 Ampoi, str. Livezii nr. 47, mun. Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afișarea rezultatelor la proba practică, la sediul Creșei Municipiului Alba Iulia, str. Alexandru cel Bun nr. 13 și pe site, www.apulum.ro și se va susține în termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei practice.

 

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afișare la sediul Creșei Municipiului Alba Iulia, str. Alexandru cel Bun, nr. 13 și pe site-ul www.apulum.ro, secțiunea ”Locuri de muncă” în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probelor și conține atât punctajul obținut cât și mențiunea ”admis”sau ”respins”, după caz, după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
CREȘA MUNICIPIULUI ALBA IULIA
Creșa 1 Ampoi:

- un post, funcţie contractuală de execuție - BUCĂTAR, cod COR 512001.

 

 

Concursul va consta într-o probă practică și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

17.03.2023
Concurs în data de 7 aprilie 2023
Deschide Închide

Creșa Municipiului Alba Iulia din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului, funcţie contractuală de execuție vacantă, pe perioadă nedeterminată, în data de 7 aprilie 2023, ora 10.00, proba scrisă, organizată la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, Calea Moților, nr. 5A, mun. Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă, la sediul Creșei Municipiului Alba Iulia, str. Alexandru cel Bun nr. 13 și pe site, www.apulum.ro și se va susține în termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

 

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afișare la sediul Creșei Municipiului Alba Iulia, str. Alexandru cel Bun, nr. 13 și pe site-ul www.apulum.ro, secțiunea ”Locuri de muncă” în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probelor și conține atât punctajul obținut cât și mențiunea ”admis”sau ”respins”, după caz, după cum urmează:

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
CREȘA MUNICIPIULUI ALBA IULIA
Creșa 1 Ampoi:

- un post, funcţie contractuală de execuție - ÎNGRIJITOR DE COPII, treapta II, cod COR 531101.

 

Creșa 1 Cetate:

- un post, funcţie contractuală de execuție - ÎNGRIJITOR DE COPII, treapta II, cod COR 531101.

 

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

17.03.2023
Concurs în data de 31 martie 2023
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr.5A, organizează concurs de recrutare, din sursă externă, în data de 31 martie 2023, ora 9:00, proba scrisă, organizată la sediul la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia iar data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă pentru ocuparea posturilor, funcţii contractuale de execuție vacante, pe perioadă determinată, în Unitatea de Management a proiectului "supportinG incReasEd knowlEdge ON rEnewable eneRg.' and energy efficiency in Alba Iulia", acronym GREENER după cum urmează:

- un post de Expert achizitii (COD COR 214946);

- un post de Responsabil financiar (COD COR 121125);

- un post de Expert comunicare si PR (COD COR 243201);

- un post de Consilier de formare (COD COR 242403).

 

Concursul va consta într-o probă scrisă și o probă interviu.Mai multe detalii regăsiţi anexat.

Bibliografie

Proces verbal privind rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de recrutare din 31 martie 2023

16.03.2023
Examen de promovare (PC_aparat) în data de 6 aprilie 2023
Deschide Închide

Primăria Municipiului Alba Iulia, organizează examen de promovare, în grad/treaptă profesional imediat superior celui deținut de personalul contractual, în data de la 6 aprilie 2023 ora 11.00, proba scrisă, organizează sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, după cum urmează:

 

Examenul de promovare în grad/treaptă profesional va consta în redactarea unei lucrări scrise. Proba scrisă va avea loc în data din 6 aprilie 2023, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, strada Calea Moților, nr. 5A.

 

Rezultatele probei vor fi afișate la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A (avizier etaj II) și pe site-ul Primăriei: www.apulum.ro .Mai multe detalii regăsiți anexat.

10.03.2023
Concurs în data de 4 aprilie 2023
Deschide Închide

Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, organizează concurs de recrutare în data de 04 aprilie 2023 ora 9:00 (proba practică pentru îngrijitor clădiri), ora 10:00 (proba practică pentru muncitori calificați și necalificați) și ora 13:00 proba scrisă (pentru casier), pentru ocuparea posturilor vacante, funcții contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată, după cum urmează:


Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia
Serviciul Baze Sportive și Agrement
Compartiment Bazin olimpic:

- un post de fochist, tr. I pe perioadă nedeterminată, cod COR 818208

Condilii specifice de participare:

 • Studii medii, generale
 • Vechime în specialitate necesară: - minim 9 ani
 • autorizatie de fochist

                          Concursul va consta într-o probă practică și interviu;

 

 

- un post de electrician, tr. I pe perioadă nedeterminată, Cod COR 741307

Condilii specifice de participare:

 • Studii generale
 • Vechime în specialitate necesară: - minim 9 ani
 • autorizatie de electrician
 • apt pentru lucrul la înălțime

Concursul va consta într-o probă practică și interviu;

 

 

- un post de mecanic, tr. I pe perioadă nedeterminată, Cod COR 721424

Condilii specifice de participare:

 • Studii generale
 • Vechime în specialitate necesară: - minim 9 ani

Concursul va consta într-o probă practică și interviu;

 

 

B. Compartiment Toalete publice

- 3 posturi de îngrijitor clădiri, pe perioadă nedeterminată, cod COR 515301

Condilii specifice de participare:

 • Studii generale;
 • Vechime în specialitate necesară: - ;

Concursul va consta într-o probă practică și interviu;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia

Serviciul Financiar, Administrativ, Achiziții Publice

A. Compartiment Financiar Resurse Umane

- un post de casier pe perioadă nedeterminată, Cod COR 523003

Condilii specifice de participare:

 • Studii medii
 • Vechime în specialitate necesară: - 3 ani

Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu;

 

 

B. Compartiment Administrativ Organizare Sportivă

- un post de magaziner, pe perioadă nedeterminată, cod COR 432102

Condilii specifice de participare:

 • Studii medii
 • Vechime în specialitate necesară: - 3 ani

Concursul va consta într-o probă practică și interviu;

 

 

- un post de muncitor necalificat, pe perioadă nedeterminată, cod COR 931301

Condilii specifice de participare:

 • Studii generale
 • Vechime în specialitate necesară: -


Concursul va consta într-o probă practică și interviu;

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, str. Septimius Severus, nr. 38A și la nr. de telefon 0358 404793.
Bibliografia stabilită, condițiile de participare la examen și actele solicitate la dosarul de înscriere se afișează la sediul Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, str. Septimius Severus, nr. 38A și pe site-ul site-ul [url=http://www.apulum.ro]http://www.apulum.ro[/url]Mai multe detalii regăsiţi anexat.