a

Structura primăriei

Conducerea primăriei

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

CABINETUL PRIMARULUI

COMPARTIMENT ADMINISTRARE ȘI GESTIONARE CETATE VAUBAN

COMPARTIMENTUL ORGANIZARE EVENIMENTE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ

COMPARTIMENTUL SPAȚIUL EXPOZIȚIONAL PRINCIPIA

CENTRUL EUROPEAN DE TINERET “EURO 26” ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT

CONSILIERE PE PROBLEMELE ROMILOR

COMPARTIMENTUL DE AUDIT INTERN

SERIVIUL PROTECȚIE CIVILĂ, SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

COMPARTIMENTUL RELAȚII CU ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI

SERVICIUL RESURSE UMANE - ADMINISTRATIV

COMPARTIMENTUL INFORMARE, PRESĂ, COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE

DISPECERATUL MUNICIPAL DE RELAȚII CU CETĂȚENII

DIRECŢIA PROGRAME

CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ MUNICIPIUL ALBA IULIA

COMPARTIMENTUL RELAȚII INTERNAȚIONALE, RELAȚII CU MEDIUL DE AFACERI ȘI SOCIETATEA CIVILĂ, PARTENERIATE

BIROUL EVIDENȚĂ PATRIMONIU, SISTEM INFORMATIC GEOGRAFIC

BIROUL INFORMATICĂ

DIRECŢIA CHELTUIELI

DIRECŢIA VENITURI (TAXE ȘI IMPOZITE)

COMPARTIMENT MANAGEMENTUL CALITĂȚII

DIRECŢIA URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI

DIRECŢIA TEHNICĂ, DEZVOLTARE

DIRECȚIA POLIŢIA LOCALĂ

DIRECŢIA JURIDICĂ, ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL

SERVICII PUBLICE

SERVICIUL PUBLIC “ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI LOCAL”

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU CADASTRU ŞI AGRICULTURĂ

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ

DIRECȚIA CREȘE

DIRECTIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL UNIREA ALBA IULIA