a

Structura primăriei

Conducerea primăriei

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

CABINET PRIMAR

COMPARTIMENT ADMINISTRARE ȘI GESTIONARE CETATE VAUBAN

COMPARTIMENTUL SPAȚIUL EXPOZIȚIONAL PRINCIPIA

COMPARTIMENTUL CENTRU DE RESURSE ACADEMIA DOAMNELOR

COMPARTIMENT PROCEDURI ADMINISTRATIVE, ÎNVĂȚĂMÂNT

CONSILIERE PE PROBLEMELE ROMILOR

COMPARTIMENTUL DE AUDIT INTERN

SERVICIUL PROTECȚIE CIVILĂ, SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

COMPARTIMENTUL RELAȚII CU ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI

COMPARTIMENTUL INFORMARE, PRESĂ, COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE

DISPECERATUL MUNICIPAL DE RELAȚII CU CETĂȚENII

SERVICIUL RESURSE UMANE - ADMINISTRATIV

SERVICIUL EVENIMENTE PUBLICE, COMUNICARE ȘI TURISM

DIRECŢIA PROGRAME

COMPARTIMENTUL RELAȚII INTERNAȚIONALE, RELAȚII CU MEDIUL DE AFACERI ȘI SOCIETATEA CIVILĂ, PARTENERIATE

BIROUL EVIDENȚĂ PATRIMONIU, SISTEM INFORMATIC GEOGRAFIC

BIROUL INFORMATICĂ

DIRECŢIA CHELTUIELI

DIRECŢIA VENITURI (TAXE ȘI IMPOZITE)

COMPARTIMENT MANAGEMENTUL CALITĂȚII

DIRECŢIA URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI

DIRECŢIA TEHNICĂ, DEZVOLTARE

DIRECȚIA POLIŢIA LOCALĂ

DIRECŢIA JURIDICĂ, ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

SERVICII PUBLICE

SERVICIUL PUBLIC “ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI LOCAL”

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU CADASTRU ŞI AGRICULTURĂ

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ

DIRECȚIA CREȘE

DIRECTIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL UNIREA ALBA IULIA