a

Achiziţii publice

07.02.2023
servicii organizare curs, din cadrul proiectului: „RISE - cReștem Integritatea, tranSparența și Etica în administrația publică locală!“, cod SIPOCA/MySMIS nr. 1130/152084
Deschide Închide
02.02.2023
Achiziție dotări sanitare, în cadrul proiectului „Conservarea, restaurarea și valorificarea durabilă a Ansamblului Palatului Principilor din Alba Iulia – Centru Expozițional Corp Principal E”
Deschide Închide
02.02.2023
Servicii de supraveghere a lucrărilor – dirigenție de șantier, pentru urmărirea lucrărilor în cadrul proiectului „EXTINDERE REȚEA APĂ ȘI CANALIZARE ZONA EMIL RACOVIȚĂ,...
Deschide Închide

Invitatie participare dirigentie extindere retea apa canal.pdf

Formulare servicii.docx

Proiectul tehnic si alte documente necesare elaborarii ofertei se pot solicita la adresa de e-mail - achizitii@apulum.ro, urmand a se trimite ofertantiilor interesati prin intermediul WeTransfer.

18.01.2023
Servicii sistematice de cadastru pe sase sectoare cadastrale situate in extravilanul localitatii Alba Iulia, zona Oarda de Sus
Deschide Închide
16.01.2023
Servicii de transfer național, transfer international, transport aerian și asigurare de călătorie în cadrul proiectului Flex2Energy, finanțat prin programul Horizon Europe
Deschide Închide
16.01.2023
Servicii de proiectare pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal și a Studiului de Fezabilitate privind obiectivul de investiții ÎNFIINȚAREA CENTRULUI DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR
Deschide Închide
12.01.2023
Elaborarea DTAC+PT+DDE+CS si executie Viabilizare teren si asigurare utilitati apa, canalizare, energie electrica si alimentare cu gaze naturale Construire baza sportiva B-dul 1 Decembrie 1918 Alba
Deschide Închide
11.01.2023
Servicii de proiectare elaborare documentație tehnico-economică –faza DALI- pentru obiectivul de investiții ”RENOVAREA ENERGETICĂ  A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA –  POLIȚIA LOCALA
Deschide Închide

Invitatie_elaborare_DALI_Pol_Loc.pdf

Expetiza_Audit_si_CU.pdf

Formulare_DALI.docx

Clarificari

1.Va rugam sa ne clarificati cerintele din Tema de Proiectare

Pagina 8 din tema de proiectare – s-a facut referire la obtinerea autorizatiei ISU – acesta este documentatie post executie. Nu poate fi elaborata, prezentata la etapa DALI

Obtinerea tuturor avizelor impuse prin certificatul de urbanism cât și a eventualelor studii și avize ce derive din acestea se va face prin grija și costurile prestatorului (a se avea în vedere și obtinerea avizului și autorizației ISU)

 Răspuns: Cerința din Tema de proiectare se referă la obtinerea avizului ISU  la faza DALI si la masurile care trebuie incluse  în proiectul tehnic pentru obtinerea autorizarii ISU

2.In modelul de contract, la pct 4.2. s-a cerut 4.2. Prestatorul va întocmi și documentațiile necesare obținerii avizelor impuse prin certificatul de urbanism. Costurile aferente obținerii/actualizării avizelor/acordurilor/actelor administrative/ avizul ISCIR si verificări, vor fi suportate incluse în preț.

Avizul ISCIR nu este specific acestei etape. Care este motivul solicitarii acestuia?

Răspuns:

Dintr-o eroare s-a trecut aviz ISCIR, este vorba de aviz ISU.

10.01.2023
Servicii de supraveghere a lucrărilor – dirigenție de șantier, pentru urmărirea lucrărilor la obiectivul de investiții „AMENAJARE SI IMPREJMUIRE TEREN DE SPORT (FOTBAL) IN INCINTA SCOLII „VASILE GOL
Deschide Închide