a

Achiziţii publice

29.11.2023
Servicii de permanenta/interventie imediata pentru prevenirea si combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun, de pe raza teritoriala a municipiului Alba Iulia
Deschide Închide
23.11.2023
Furnizare de materiale de curatenie si intretinere, necesare la curatenia pietelor si adapostului public pentru caini fara stapan, pentru anul 2023
Deschide Închide
17.11.2023
SERVICII ACTUALIZARE DALI, AUDIT SI EXPERTIZA TEHNICA IN CADRUL PROIECTELOR CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE… GR. 1, GR. 9, SC. I. AGARBICEANU, LICEUL DE ARTE
Deschide Închide
16.11.2023
Servicii elaborare DALI, Audit si expertiza tehnica in cadrul proiectelor Cresterea eficientei energetice… Cresa, Gr. 10, Gr. 9. Gr. 13
Deschide Închide
16.11.2023
Servicii elaborare DALI, Audit energetic si expertiza tehnica in cadrul proiectelor Cresterea eficientei energetice ...Gr.8, Gr. Dumbrava Minunata, Sc nr. 6
Deschide Închide
13.11.2023
Servicii de transfer national, international, transport aerian, cazare si asigurare de calatorie in cadrul pr. EXPRESS
Deschide Închide
10.11.2023
Servicii formare mediere interculturală în cadrul proiectului ”O nouă viata in ”LUMEA NOUA” – Alba Iulia”, cod SMIS 136915
Deschide Închide
10.11.2023
Materiale consumabile în cadrul proiectului O nouă viață în ”LUMEA NOUĂ” – Alba Iulia, COD MYSMIS 136915
Deschide Închide
06.11.2023
Achizitie servicii de realizare de expozitiei permanente Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei
Deschide Închide

Municipiul Alba Iulia, în calitate de autoritate contractantă, are onoarea să vă invite să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție de servicii de realizare a expoziției permanente etapa I - Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei Alba Iulia.    

Obiectul achiziției: servicii de expoziții în muzee în cadrul proiectului Conservarea, Restaurarea și Valorificarea durabilă a ansamblului Palatului Principilor din Alba Iulia – Centru Expozițional Corp Principal „E” – cod SMIS 11870.

Cerințe tehnice minime conform caiet de sarcini.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică: achiziție directă în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare pentru servicii încadrate pe Anexa 2, respectiv procedura proprie PO-SOEP-02.

Sursa de finanțare a contractului de achiziție publică ce urmează să fie atribuit: bugetul proiectului – obiectiv aprobat la finanțare prin HCL 304/2023.

Perioada de valabilitate a ofertelor: 30/11/2023.

Prețul va fi exprimat în lei, fără TVA. Prețul ofertei este ferm, în lei. NU se accepta actualizarea prețului. Garanția de bună execuție: 5% din preţul contractului fără TVA.

Data limită pentru depunerea ofertei: 16.11.2023, ora 12.00.

Dată limită pentru obținerea de clarificări: 10.11.2023, ora 12:00. Informaţii suplimentare se pot obține în scris prin email: palat@apulum.ro.

Atașat documentatia:

1. Invitatie de participare - Invitatie_ExpoMuzeu.pdf

2. Caiet de sarcini - CS_ExpoMuzeu.pdf

3. Anexa 1 - A1_CS_Expozitie.pdf

4. Anexa 2 - Plan_Vizitare.pdf

5. Formulare participare - Formulare_Etapa I.doc