a

Consultare publică

28.10.2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2021
Deschide Închide
26.10.2020
Primăria municipiului Alba Iulia prezintă, spre informare și consultare publică, planul urbanistic zonal “ELABORARE PUD PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL CU DESTINAȚIA PREPONDERENTĂ DE LOCUIRE (APARTAMENTE DE TIP "STUDIO") CU BISTRO LA PARTER
Deschide Închide
20.10.2020
Primăria municipiului Alba Iulia prezintă, spre informare și consultare publică, planul urbanistic zonal “ELABORARE PUD PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL CU DESTINAȚIA PREPONDERENTĂ DE LOCUIRE (APARTAMENTE DE TIP "STUDIO") CU BISTRO LA PARTER
Deschide Închide
08.10.2020
Primăria municipiului Alba Iulia prezintă, spre informare și consultare publică, planul urbanistic zonal “CONSTRUIRE CENTURĂ OCOLITOARE PE LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA, JUD. ALBA”
Deschide Închide
02.09.2020
Primăria municipiului Alba Iulia prezintă, spre informare și consultare publică, planul urbanistic zonal “CONSTRUIRE CENTURĂ OCOLITOARE PE LATURA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA, JUD. ALBA”
Deschide Închide
02.09.2020
Primăria municipiului Alba Iulia prezintă, spre informare și consultare publică, planul urbanistic zonal “Modificare reglementari urbanistice aferente PUZ aprobat cu HCL 108/2008” Alba Iulia, Aleea Ba
Deschide Închide
17.08.2020
Primăria municipiului Alba Iulia prezintă, spre informare și consultare publică, planul urbanistic detaliu, “SCHIMB DE DESTINAȚIE DIN LOCUINTA FAMILIALA IN PENSIUNE, CU MANSARDARE IN VOLUMUL PODULUI C
Deschide Închide
07.08.2020
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA PREZINTĂ, SPRE INFORMARE ȘI CONSULTARE PUBLICĂ, INTENȚIA DE ADERARE A MUNICIPULUI ALBA IULIA LA CARTA EUROPEANĂ PENTRU EGALITATE ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI ÎN VIAȚĂ LOCALĂ
Deschide Închide
05.08.2020
Primăria municipiului Alba Iulia prezintă, spre informare și consultare publică, planul urbanistic detaliu, “SCHIMB DE DESTINAȚIE DIN LOCUINTA FAMILIALA IN PENSIUNE, CU MANSARDARE IN VOLUMUL PODULUI C
Deschide Închide