a

Consultare publică

24.02.2021
Direcția Venituri, informeaza publicul cu privire la elaborarea proiectului de hotărâre privind suspendarea plății taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiului Alba Iulia-an fiscal 2021
Deschide Închide
18.02.2021
Primăria municipiului Alba Iulia prezintă, spre consultare publică, informare privind elaborarea unui plan urbanistic zonal “Reglementare strada, construire locuinte colective (P+3E+4R) modificare reglementari aprobat cu HCL 108/2008
Deschide Închide
18.02.2021
Primăria municipiului Alba Iulia prezintă, spre informare și consultare publică, Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea Municipiului Alba Iulia precum și constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții
Deschide Închide
08.02.2021
Primăria municipiului Alba Iulia prezintă, spre informare și consultare publică, Regulamentul de organizare a transportului de mărfuri și a circulației utilajelor în municipiul Alba Iulia
Deschide Închide
29.01.2021
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 235/2019 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice cu plată din municipiul Alba-Iulia
Deschide Închide
19.01.2021
Primăria municipiului Alba Iulia prezintă, spre informare și consultare publică, intenția de elaborare a unui Plan Urbanistic Zonal pentru “MODERNIZARE STRAZI IN ZONA DE NORD A MUNICIPIULUI ALBA IULIA (MICESTI - BARABANT) – REGLEMENTARE URBANISTICA TRAMA STRADALA: LOT I, LOT II, LOT III”, MUNICIPIUL ALBA IULIA, JUD. ALBA
Deschide Închide
15.01.2021
Primăria municipiului Alba Iulia prezintă, spre informare și consultare publică, informare privind elaborarea unui PLAN URBANISTIC DE DETALIU “Extindere spațiu comercial” Mun. Alba Iulia, Str. Tudor Vladimirescu sp. Nr. 2/2, Județul ALBA
Deschide Închide
15.01.2021
Primăria municipiului Alba Iulia prezintă, spre informare și consultare publică, proiectul de hotarâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Pieței Agroalimentare Centru aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 230/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Pieței Agroalimentare Centru - Alba Iulia
Deschide Închide
07.01.2021
Primăria municipiului Alba Iulia prezintă, spre informare și consultare publică, informare privind elaborarea unui PLAN URBANISTIC DE DETALIU “Extindere spațiu comercial” Mun. Alba Iulia, Str. Tudor Vladimirescu sp. Nr. 2/2, Județul ALBA
Deschide Închide