a

Consultare publică

27.11.2023
Primăria municipiului Alba Iulia - Informare cu privire la intenția și propunerile de ELABORARE PUZ “PENTRU LOTIZARE IN VEDEREA CONSTRUIRII LOCUINTE INDIVIDUALE SI REGLEMENTARE TRAMA STRADALA, JUDEȚUL ALBA, LOC. ALBA IULIA, STRADA IZVORULUI FN
Deschide Închide
27.11.2023
Primăria municipiului Alba Iulia - Informare cu privire la intenția și propunerile de ELABORARE PUZ “SCHIMBARE REGLEMENTARI IN ZONA L6B IN SCOPUL: CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE”, JUDETUL ALBA, LOC. ALBA IULIA, STRADA CARPENULUI NR. 165B, NR. 167
Deschide Închide
27.11.2023
Primăria municipiului Alba Iulia - Informare cu privire la intenția și propunerile de ELABORARE PUD “EXTINDERE SPATIU PRODUCTIE PRIN CONSTRUIREA UNEI HALE, A DOUA PE PARCELA SI DOTARE CU ECHIPAMENTE", Alba Iulia, Str. Livezii , Nr. 35K , Jud. Alba
Deschide Închide
20.11.2023
Primăria municipiului Alba Iulia, prezintă spre consultare publică proiectul de hotărâre privind APROBAREA documentației de urbanism: P.U.Z. pentru “CONSTRUIRE LOCUINȚE ÎN L3A, REALIZARE PARCELE ȘI TRAMĂ STRADALĂ", Municipiul Alba Iulia, Strada IZVORULUI, Nr. 42, Jud. Alba
Deschide Închide
17.11.2023
Primăria municipiului Alba Iulia - Consultare asupra propunerilor de ELABORARE PUZ “ÎN BAZA UNUI AVIZ DE OPORTUNITATE PENTRU CONSTRUIRE HALĂ PRODUCȚIE TÂMPLĂRIE , SCOATERE DE SUB INUNDABILITATE, INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE", JUDEȚUL ALBA, LOC. ALBA IULIA, STRADA DRÂMBARULUI NR. FN
Deschide Închide
07.11.2023
Primăria municipiului Alba Iulia - Informare cu privire la intenția și propunerile de ELABORARE PUZ “ÎN BAZA UNUI AVIZ DE OPORTUNITATE PENTRU CONSTRUIRE HALĂ PRODUCȚIE TÂMPLĂRIE , SCOATERE DE SUB INUNDABILITATE, INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE, JUDEȚUL ALBA, LOC. ALBA IULIA, STRADA DRÂMBARULUI NR. FN
Deschide Închide
06.11.2023
Primăria municipiului Alba Iulia, prezintă spre consultare publică proiectul de hotărâre privind STABILIREA CRITERIILOR DE ZONARE ȘI ÎNCADRARE A STRĂZILOR ȘI A UNOR IMOBILE SITUATE ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI ALBA IULIA ÎN ZONELE DE IMPOZITARE DELIMITATE
Deschide Închide
06.11.2023
Primăria municipiului Alba Iulia, prezintă spre consultare publică proiectul de hotărâre privind APROBAREA documentației de urbanism: P.U.Z. pentru “INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI REGLEMENTARE ZONĂ INDUSTRIALĂ ÎN BAZA AVIZULUI DE OPORTUNITATE", Jud. Alba, Mun. Alba Iulia, Str. Pietrar
Deschide Închide
06.11.2023
Primăria municipiului Alba Iulia, prezintă spre consultare publică proiectul de hotărâre privind APROBAREA documentației de urbanism: P.U.Z. “ÎN VEDEREA PARCELĂRII PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI CREARE DRUM ACCES", Municipiul Alba Iulia, Str. HAȚEG, Jud. Alba
Deschide Închide