a

Consultare publică

16.04.2019
INFORMARE privind stabilirea taxelor speciale pentru emiterea certificatelor de urbanism și autorizatiilor de construire, în regim de urgență
Deschide Închide
15.04.2019
Primăria Municipiului Alba Iulia, prezintă spre informare și consultare publică, proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului de funcţionare şi utilizare a Bazinului Olimpic din municipiul Alba Iulia
Deschide Închide
22.03.2019
Primăria municipiului Alba Iulia – Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat, în spiritul transparenței decizionale, informează persoanele interesate cu privire la elaborarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice cu plată din municipiul Alba Iulia
Deschide Închide
20.03.2019
Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiului Alba Iulia
Deschide Închide
18.01.2019
Primăria Municipiului Alba Iulia - PROIECT HOTARARE cu privire la aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează creșele din municipiul Alba Iulia în anul 2019
Deschide Închide
17.12.2018
Primăria Municipiului Alba Iulia - INFORMARE cu privire la elaborarea PLAN URBANISTIC ZONAL ”AMENAJARE PARCARE AUTO”  ALBA IULIA, PARC I.C. BRATIANU
Deschide Închide
10.12.2018
INFORMARE privind lista serviciilor sociale existente, precum și a celor propuse spre înființare/contractare în anul 2019
Deschide Închide
23.11.2018
Primăria Municipiului Alba Iulia, prezintă spre informare și consultare publică, proiectul de hotărâre privind introducerea în intravilan, reglementare zona de agrement și debarcare pe râul Mureș în municipiul Alba Iulia
Deschide Închide
16.11.2018
Primăria Municipiului Alba Iulia, prezintă spre informare și consultare publică, proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului de funcţionare şi utilizare a Bazinului Olimpic din municipiul Alba Iulia și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a cursului de inițiere înot
Deschide Închide