a

Consultare publică

15.01.2020
INFORMARE cu privire la intenția de elaborare a unui PLAN URBANISTIC DE DETALIU ”CONSTRUIRE CENTRU DE ZI SERVICII MEDICALE ȘI ÎMPREJMUIRE, ALBA IULIA”
Deschide Închide
13.11.2019
INFORMARE privind elaborarea unei documentatii de urbanism faza PLAN URBANISTIC ZONAL ”MODERNIZARE STRAZI IN ZONA DE DEZVOLTARE ALBA IULIA-MICESTI-BARABANT – REGLEMENTARE URBANISTICA TRAMA STRADALA:  LOT 1, LOT 2, LOT 3” ALBA IULIA, ZONA DE DEZVOLTARE
Deschide Închide
11.11.2019
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Alba Iulia
Deschide Închide
11.11.2019
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Pieței volante Transilvania
Deschide Închide
08.11.2019
Proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor de zonare și încadrarea străzilor și a unor imobile situate în intravilanul municipiului Alba Iulia în zonele de impozitare delimitate
Deschide Închide
31.10.2019
Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2020
Deschide Închide
04.10.2019
INFORMARE cu privire la intenția de elaborare a unui Proiect de Hotărâre privind întocmirea PLAN URBANISTIC DETALIU ”CONSTRUIRE IMOBIL PARCAJ COLECTIV ȘI AMENAJARE ACCESE” ALBA IULIA, ALEEA DIN CALEA MOȚILOR, ZONA MAGAZIN ”UNIREA”
Deschide Închide
18.07.2019
INFORMARE cu privire la intenția de elaborare a unei documentații de urbanism faza PLAN URBANISTIC ZONAL ”CONSTRUIRE IMOBIL PARCAJ COLECTIV (D+P+M sau P+3)” ALBA IULIA, STR. ARNSBERG
Deschide Închide
18.07.2019
INFORMARE privind INFORMARE în legatură cu intenția de elaborare a unui Proiect de Hotarare privind stabilirea Obligativității ca la avizarea/aprobarea anumitor Documentații de Urbanism faza PUZ,  să se prevadă o Suprafață cuprinsă între 5%, din suprafața totală supusă reglementării urbanistice, pentru asigurarea unor funcțiuni conexe cu caracter public
Deschide Închide