a

Consultare publică

14.07.2021
Primăria municipiului Alba Iulia anunță publicul interesat cu privire la elaborarea PUZ – extindere cimitirul municipal, Mun. Alba Iulia, Str. B-dul Incoronarii, jud. Alba
Deschide Închide
09.07.2021
Primăria municipiului Alba Iulia anunță publicul interesat cu privire la elaborarea „CONSTRUIRE CABINET MEDICAL OFTALMOLOGC LA PARTER CU LOCUINȚĂ FAMILIALĂ (ETAJ) Șl ÎMPREJMUIRE”, str. Calea Moților, nr. 182, Alba Iulia, jud. Alba
Deschide Închide
08.07.2021
INFORMARE cu privire la: “Elaborare puz pentru construire hipermarket Kaufland si constructii anexe, amenajari exterioare incinta, amenajari accese rutiere si pietonale din drumuri publice, Mun. Alba Iulia, Str. Tudor Vladimirescu sp. Nr. 2/2, Județul ALBA
Deschide Închide
22.06.2021
Primăria municipiului Alba Iulia prezintă, spre consultare publică, informare privind “elaborare pud pentru construire imobile cu funcțiuni mixte (locuințe colective, birouri, dotări publice) si împrejmuire, demolare construcții existente"
Deschide Închide
16.06.2021
Primăria municipiului Alba Iulia anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, de catre CRH RMX & AGREGATE S.R.L Mun. Alba Iulia, Str. Tudor Vladimirescu sp. Nr. 2/2, Județul ALBA
Deschide Închide
27.05.2021
proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de către operatorul economic delegat, asocierea sc rer vest s.a./sc retim ecologic service s.a. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor municipale desfășurată în zona 1 – lot 1 alba iulia, județul alba, în baza contractului nr. 61/18.04.2019
Deschide Închide
25.05.2021
Primăria municipiului Alba Iulia prezintă, spre consultare publică, informare privind elaborarea unui plan urbanistic zonal “CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL”, ALBA IULIA, STR. DOINEI, NR. 1D, STR. MARCUS AURELIUS, JUDETUL ALBA
Deschide Închide
06.05.2021
Proiect de hotărâre privind privind modificarea HCL nr. 341/2020 privind aprobarea nivelurilor impozabile, impozitelor și taxelor locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2021
Deschide Închide
05.05.2021
Primăria municipiului Alba Iulia prezintă, spre consultare publică, informare privind elaborarea unui plan urbanistic “ELABORARE PUZ – COMPLETARE SI MODIFICARE PARTIALA REGLEMENTARI URBANISTICE ISb APROBAT CU HCL 195/2013 REGLEMENTARE DETALIATA ANSAMBLU REZIDENTIAL CU FUNCTIUNI MIXTE", Alba Iulia, str. Tinereții, FN, jud. Alba
Deschide Închide