a

Consultare publică

07.06.2019
Primăria Municipiului Alba Iulia, prezintă spre informare și consultare publică, proiectul de hotărâre privind proiect de hotarare modificarea tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare, respectiv, de colectare, transport si depozitat a deseurilor municipale nesortate
Deschide Închide
04.06.2019
Primăria municipiului Alba Iulia prezintă spre informare și consultare publică, proiectul de hotărâre privind apobarea regulamentului de organizare a transportului de mărfuri și a circulației utilajelor în municipiul Alba Iulia
Deschide Închide
23.05.2019
Primăria Municipiului Alba Iulia, prezintă spre informare și consultare publică, proiectul de hotărâre privind Regulamentul de organizare și funcționare a Pieței Agroalimentare Centru din Municipiul Alba Iulia
Deschide Închide
23.05.2019
Primăria Municipiului Alba Iulia, prezintă spre informare și consultare publică, proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare în municipiul Alba Iulia
Deschide Închide
16.04.2019
INFORMARE privind stabilirea taxelor speciale pentru emiterea certificatelor de urbanism și autorizatiilor de construire, în regim de urgență
Deschide Închide
15.04.2019
Primăria Municipiului Alba Iulia, prezintă spre informare și consultare publică, proiectul de hotărâre privind Regulament de funcţionare şi utilizare a Bazinului Olimpic din municipiul Alba Iulia
Deschide Închide
22.03.2019
Primăria municipiului Alba Iulia – Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat, în spiritul transparenței decizionale, informează persoanele interesate cu privire la elaborarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice cu plată din municipiul Alba Iulia
Deschide Închide
20.03.2019
Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiului Alba Iulia
Deschide Închide
18.01.2019
Primăria Municipiului Alba Iulia - PROIECT HOTARARE cu privire la aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează creșele din municipiul Alba Iulia în anul 2019
Deschide Închide