a

Finanţări nerambursabile

29.10
2021

Informații privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul activităților adiționale aferente proiectului „Regional Policies Towards Greening the Social Housing Sector – Acronim SOCIAL GREEN” - („Politici regionale spre ecologizarea sectorului locuințelor sociale”)


Municipiul Alba Iulia participă în calitate de partener în cadrul proiectului „Regional Policies Towards Greening the Social Housing Sector – Acronim SOCIAL GREEN”- „Politici regionale spre ecologizarea sectorului locuințelor sociale”, împreună cu organizațiile: Centrul Nordic pentru Dezvoltare Spațială – NORDREGIO, Suedia; Agenţia pentru Energie Extremadura – AGENEX, Spania; Agenţia Regională Nordică pentru Energie – REAN, Croația şi Agenţia de Dezvoltare Regională Sud Muntenia – ADR SM, ROMÂNIA.

 

Mai multe informații despre proiect se regăsesc atașat aici!!!

DETALII

28.10
2021

Informații referitoare la proiectul ”Novel roles of regional and LOcal authorities in supporting energy consumers’ behaviour change towards a low CARBOn economy” – Acronim LOCARBO”


Ce este LOCARBO?

LOCARBO este un proiect de cooperare interregională care are ca obiectiv general îmbunătățirea instrumentelor de politici publice și a inițiativelor care vizează eficiența energetică a mediului construit prin intermediul autorităților regionale și locale, care susțin schimbarea comportamentului consumatorilor finali de energie.

 

Mai multe informații despre proiect se regăsesc atașat aici!!!

DETALII

06.10
2021

Informații referitoare la proiectul “Ansamblu Urban cu Spații Socio-Culturale, Educative și de Locuit, Cartier Gheorghe Șincai, Alba Iulia” , COD SMIS 139939


Începând cu data de 03.09.2021, Municipiul Alba Iulia a demarat implementarea proiectului “Ansamblu Urban cu Spații Socio-Culturale, Educative și de Locuit, Cartier Gheorghe Șincai, Alba Iulia” , COD SMIS 139939. Mai multe informații despre proiect se regăsesc atașat aici!!!

DETALII

27.07
2021

Municipiul Alba Iulia implementează proiectul 5G-VICTORI, finanțat prin programul Comisiei Europene Orizont 2020


Site-ul oficial al proiectului poate fi consultat următorul link:  https://www.5g-victori-project.eu/

Prin acest proiect proiect se testează tehnologii 5G prin instalarea unor echipamente de management energetic în vederea optimizării consumurilor de energie la nivelul a 3 clădiri publice: Sediul Primăriei, Muzeul Principia și Colegiul Tehnic Dorin Pavel. De asemenea, prin intermediul acestui proiect de proiect tehnologic vor fi testate în cadrul unor aplicații dezvoltate la nivelul parteneriatului către Urban Hawk, care va contribui la creșterea calității în transportul public de persoane în Alba Iulia. 

Proiectul este listat și pe site-ul Ministerului Investiții și Proiectelor europene, secțiunea de exemplu de bune practici în cadrul proiectului gestionat direct de către Comisia Europeană:  https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/03 / 75d1f8a4e8b2b9eb2806c9bd33636fff.pdf

DETALII

22.12
2020

INFORMAȚII REFERITOARE LA PROIECTUL REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA – LOCALITĂȚI COMPONENTE: OARDA DE SUS, OARDA DE JOS, PÂCLIȘA, MICEȘTI ȘI BĂRĂBANȚ, cod SMIS 126923


Informații referitoare la proiectul: REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA – LOCALITĂȚI COMPONENTE: OARDA DE SUS, OARDA DE JOS, PÂCLIȘA, MICEȘTI ȘI BĂRĂBANȚ, cod SMIS  126923, finanţat prin Programul Operațional Regional, 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor Operațiunea C – Iluminat public

Detalii aici !

Anunţ informare proiect, în format PDF, aici !

DETALII