a

Finanţări nerambursabile

27.07
2021

Municipiul Alba Iulia implementează proiectul 5G-VICTORI, finanțat prin programul Comisiei Europene Orizont 2020


Site-ul oficial al proiectului poate fi consultat următorul link:  https://www.5g-victori-project.eu/

Prin acest proiect proiect se testează tehnologii 5G prin instalarea unor echipamente de management energetic în vederea optimizării consumurilor de energie la nivelul a 3 clădiri publice: Sediul Primăriei, Muzeul Principia și Colegiul Tehnic Dorin Pavel. De asemenea, prin intermediul acestui proiect de proiect tehnologic vor fi testate în cadrul unor aplicații dezvoltate la nivelul parteneriatului către Urban Hawk, care va contribui la creșterea calității în transportul public de persoane în Alba Iulia. 

Proiectul este listat și pe site-ul Ministerului Investiții și Proiectelor europene, secțiunea de exemplu de bune practici în cadrul proiectului gestionat direct de către Comisia Europeană:  https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/03 / 75d1f8a4e8b2b9eb2806c9bd33636fff.pdf

DETALII

22.12
2020

INFORMAȚII REFERITOARE LA PROIECTUL REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA – LOCALITĂȚI COMPONENTE: OARDA DE SUS, OARDA DE JOS, PÂCLIȘA, MICEȘTI ȘI BĂRĂBANȚ, cod SMIS 126923


Informații referitoare la proiectul: REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA – LOCALITĂȚI COMPONENTE: OARDA DE SUS, OARDA DE JOS, PÂCLIȘA, MICEȘTI ȘI BĂRĂBANȚ, cod SMIS  126923, finanţat prin Programul Operațional Regional, 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor Operațiunea C – Iluminat public

Detalii aici !

Anunţ informare proiect, în format PDF, aici !

DETALII

16.11
2020

INFORMAȚII despre lansarea concursului de planuri de afaceri în cadrul proiectului Alba Iulia 360


UAT Municipiul Alba Iulia, solicitant în cadrul proiectului Alba Iulia 360, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, anunță lansarea Concursului de planuri de afaceri, în data de
18.11.2020.
Prin Proiectul Alba Iulia 360 vor fi selectate pentru a fi premiate, un număr total de 27 planuri de afaceri. Valoarea premiului acordat pentru fiecare plan de afaceri selectat este de 2.000,00 lei, impozabil.
Perioada de depunere a dosarelor la Concursul de planuri de afaceri este 16.11.2020-17.11.2020 (ora 12:00) .

Detalii aici !

Regulament concurs

Model formular de înscriere

Model privind comunicare rezultat concurs

DETALII

08.10
2020

INFORMAȚII REFERITOARE LA PROIECTUL „Conectarea rutelor romane istorice din regiunea Dunării” (“ConnectIng hiSTorical Danube rEgions Roman routes”), (ISTER)


Informații referitoare la proiectul: Conectarea rutelor romane istorice din regiunea Dunării” (“ConnectIng hiSTorical Danube rEgions Roman routes”‏), acronim „ISTER”
Rezultatul central al proiectului ISTER pentruAlba Iulia se va concretiza în realizarea și punerea în funcțiune,  în interiorul Muzeului Principia, a unuiansamblu interactiv smart. Soluția va permite vizitatorilor să descopere,într-un mod interactiv, zestrea romană de excepție a orașului Alba Iulia, darși să intre în atmosfera anticului Apulum (denumirea latină a orașului Alba Iulia).

Detalii aici !

DETALII

22.07
2020

INFORMAȚII REFERITOARE LA PROIECTUL „PERSONAJE ANTICE ÎN DIALOGURI VIRTUALE CU VIZITATORII MUZEULUI PRINCIPIA“, cofinantat de Administrația Fondului Cultural Național(AFCN)


PE CINE AJUTĂM PRIN PROIECT?
Localnici și turiști care ajung la Muzeul Principia din Piața Cetății

Informații suplimentare, regăsiți aici !

DETALII