a

Finanţări nerambursabile

05.10
2022

Comunicat de presă - Finalizarea proiectului – „Politici regionale spre ecologizarea sectorului locuințelor sociale – acronim SOCIAL GREEN”


Finalizarea proiectului  – „Politici regionale spre ecologizarea sectorului locuințelor sociale

– acronim SOCIAL GREEN"

 

Municipiul Alba Iulia a finalizat proiectul intitulat „Politici regionale spre ecologizarea sectorului locuințelor sociale – acronim SOCIAL GREEN", implementat în parteneriat cu organizațiile: Centrul Nordic pentru Dezvoltare Spațială – NORDREGIO, Suedia; Agenţia pentru Energie Extremadura – AGENEX, Spania;  Agenţia Regională Nordică pentru Energie – REAN, Croația şi Agenţia de Dezvoltare Regională Sud Muntenia – ADR SM, ROMÂNIA.

Proiectul a fost finanțat de Uniunea Europeană prin programul INTERREG EUROPE                 

2014-2020, în cadrul apelului de finanţare nr.5, lansat în februarie 2021 şi dedicat unor activităţi adiţionale, în vederea acoperirii eventualelor decalaje de implementare, determinate de contextul global Covid-19. 

Proiectul în valoare de de 310.111,00 Euro, din care bugetul alocat partenerului Municipiul Alba Iulia a  reprezentat 95.369,00 Euro, din care 81.063,65 Euro finanţare nerambursabilă, a avut ca obiectiv general îmbunătățirea politicilor de dezvoltare regională orientate spre promovarea ecologizării sectorului de locuințe sociale prin întărirea eficienței energetice și a utilizării energiilor regenerabile.

 

Documentul complet în format PDF se găsește aici!

DETALII

19.09
2022

Sinteza proiectului „Creșterea capacității de atenuare și adaptare la schimbările climatice a municipiului Alba Iulia” – CRESC Alba Iulia, finanțat în cadrul Programului „Mediu, Adaptare la Schimbările Climatice și Ecosisteme” (RO-Mediu), domeniul „Implementarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități”


- Ce ne-am propus prin proiect: Rezultatul central al proiectului CRESC Alba Iulia va fi „Planul de atenuare și adaptare la schimbările climatice-PAASC”, pentru perioada 2022-2030; 

- Cum ajutăm: Documentul strategic - Planul de atenuare și adaptare la schimbările climatice-PAASC” - va permite Municipiului Alba Iulia să-și planifice riguros acțiuni concrete pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, în acord cu strategiile naționale și internaționale în vigoare;

- Suma nerambursabilă atrasă de Primăria Alba Iulia prin acest proiect: 607.938,00 lei, 100% nerambursabilă.

 

Documentul complet în format PDF se găsește aici!

DETALII

03.08
2022

Sinteza proiectului „Eficiență energetică și confort sporit în cadrul Căminului rezidențial pentru persoane vârstnice din Alba Iulia“ (Energy efficiency and increased comfort in the building of the Home for the elderly in Alba Iulia), finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021


Soluția tehnică de eficiență energetică dezvoltată prin proiect la Căminul pentru persoane vârstnice va asigura conectivitatea între pompele de căldură instalate prin proiect și panourile fotovoltaice cu care este deja dotată clădirea.

Beneficiile investiției, în cifre: aproape 30.000 euro/an-reducere costuri la facturile de gaz și energia electrică ale clădirii; 69% reducerea consumului cu energie finală; 175 tone CO2/an-reducerea emisiilor de CO2/an; 85%-100% din cantitatea de energie termică produsă de sistemul geotermal- valorificată în regim de autoconsum.

Suma nerambursabilă atrasă de Primărie prin acest proiect: 1.100.000 EURO (finanțarea nerambursabilă).

Documentul complet în format PDF se găsește aici!

DETALII

11.04
2022

Comunicat de presă - Finalizarea proiectului – „MUNICIPIUL ALBA IULIA – ADMINISTRAȚIE INTELIGENTĂ”


Comunicat de presă

 

 

Finalizarea proiectului  – „MUNICIPIUL ALBA IULIA – ADMINISTRAȚIE INTELIGENTĂ”

 

 

Municipiul Alba Iulia finalizează proiectul intitulat „MUNICIPIUL ALBA IULIA – ADMINISTRAȚIE INTELIGENTĂ” (Cod SIPOCA 637 MySMIS 128599), cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020. CP 12/2018 Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

 

Conferința de final a proiectului va avea loc luni, 11 aprilie 2022, începând cu ora 12:00, în format hibrid. Locația fizică a evenimentului este: Hotel Transilvania: Piața Iuliu Maniu, nr.11, Alba Iulia, sala de conferințe Apulum (mezanin) și prin intermediul platformei ZOOM, prin accesarea link-ului:

https://us02web.zoom.us/j/81869888591?pwd=ZTJpdTlvVmx3eUpBcG5JS0dEL0daQT09

 

Proiectul în valoare de  998.432,80 lei (din care contribuția Municipiului Alba Iulia, reprezentând 2%, a fost de 19.968,66 lei) a avut ca obiectiv general susținerea implementării unui management performant la nivelul Municipiului Alba Iulia, în corespondență cu Strategia de Consolidare a Administrației Publice, în termen de 34 de luni.

 

Obiectivele specifice au vizat:

 • Elaborarea și implementarea a  2 strategii de planificare pe termen lung la nivelul Municipiului Alba Iulia;
 • Dezvoltarea și implementarea la nivelul Municipiului Alba Iulia a 2 mecanisme de colaborare și consultare cu actori relevanți pentru susținerea dezvoltării locale.

 

Rezultatele proiectului s-au concretizat în:

 • Elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Municipiului Alba Iulia pentru

perioada 2021-2030:

https://www.apulum.ro/ro/pdf7/Referat%2C_PH%2C_Anexa_SIDU_25022022.pdf

La momentul prezentului comunicat, tocmai a fost finalizat procesul de consultare publică, documentul urmând a fi actualizat cu recomandările primite.

 • Elaborarea Strategiei de Smart City a Municipiului Alba Iulia pentru perioada 2021-2030: https://www.apulum.ro/ro/pdf7/Referat_de_aprobare%2C_PH%2C_Anexa_08022022.pdf/ La momentul prezentului comunicat, documentul a parcurs procesul de consultare publică și a fost avizat de către Consiliul Local.
 • Dezvoltarea unei platforme online de Barometru Comunitar, ca instrument de abordare, monitorizare și evaluare a temelor prioritare ale comunității locale, bazat pe principiile consultării cetățenilor și de guvernanță transparentă, deschisă și participativă: https://barometrucomunitar.apulum.ro/. Platforma este funcțională.
 • Dezvoltarea unei platforme online de bugetare participativă, ca formă de implicare directă a cetățenilor în procesul de decizie a modului în care sunt cheltuiți banii publici în raport cu nevoile locale: https://bugetareparticipativa.apulum.ro/. Platforma este funcțională.

 

Pentru mai multe informații privind proiectul „MUNICIPIUL ALBA IULIA – ADMINISTRAȚIE INTELIGENTĂ” puteţi contacta echipa proiectului folosind adresa de e-mail: sidu@apulum.ro.

DETALII

07.04
2022

ANUNŢ DE PARTICIPARE pentru acordarea de finanţare nerambursabilă asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi persoanelor fizice fără scop patrimonial, care iniţiaza şi organizează proiecte de educaţie, cultura, sport, social, agrement si mediu în Municipiul Alba Iulia


ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru acordarea de finanţare nerambursabilă asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi persoanelor fizice fără scop patrimonial, care iniţiaza şi organizează proiecte de educaţie,cultura,sport,social,agrement si mediu în Municipiul Alba Iulia

1. Autoritatea contractantă Municipiul Alba Iulia, cu sediul în localitatea Alba Iulia, Calea Moţilor, Nr.5A, 510134, judeţul Alba, cod fiscal 4562923, telefon 0258/819462, fax 0258/812545, e-mail: programe@apulum.ro;

2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă

Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

3. Domenii pentru care se acordă finanţare nerambursabilă:

 • Educatie
 • Cultura
 • Sport
 • Social
 • Agrement si mediu

4. Obiectivul general al programului: Sprijinirea sectorului non profit în a desfăşura activităţi cu impact semnificativ asupra cetăţenilor şi vieţii comunitare din municipiul Alba Iulia.

5. Obiective specifice ale programului:

 1. Dezvoltarea formelor alternative de educație la nivelul copiilor si tinerilor
 2. Promovarea valorilor culturale si artistice locale
 3. Dezvoltarea activitatii sportive pe plan local
 4. Cresterea accesului la servicii sociale
 5. Sustinerea activitatiilor de agrement si mediu

6. Suma disponibilă pentru finanţarea nerambursabilă a programului: 1.550.000 lei, din care pentru :

· Educatie - 700.00 lei

· Cultura - 200.000 lei

· Sport - 500.000 lei.

· Social - 50.000 lei

· Agrement si Mediu – 100.000 lei

7. Durata finanţării: până la 31 decembrie 2022

8. Solicitantii – persoane fizice sau persoane juridice făra scop patrimonial – asociaţii sau fundaţii constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii;

9. Criterii pe baza cărora se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă: în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru acordarea de finanţări nerambursabile activităţilor non profit de interes local pe anul 2016, aprobat prin HCL nr 77 din 22 martie 2016.

10. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se poate procura de pe site-ul instituţiei www.apulum.ro.

11. Informaţii suplimentare despre programul de finanţare, preocedura de completare şi depunere a documentelor pot fi solicitate în scris pe adresa de e-mail: programe@apulum.ro şi fax: 0258/ 813736, cu cel tarziu 7 zile înainte de termenul de depunere al proiectelor.

12. Solicitanţii vor putea depune documentaţia, prevazută in regulament, la registratura Municipiului Alba Iulia, Calea Moţilor, Nr.5A, 510134, judeţul Alba.Data-limita pentru depunerea propunerilor de proiect este 09 mai 2022, ora 16.00.

13. Evaluarea și selecția proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare și selecționare a proiectelor finanțate din bugetul local, constituită prin dispoziția primarului Municipiului Alba Iulia, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Perioada de evaluare și selecționare a proiectelor va fi în intervalul 12.05.2022 – 23.05.2022.

14. Comisia de evaluare și selecție a proiectelor va comunica, la încheierea procedurii de evaluare, rezultatele evaluării în vederea încheierii contractelor de finanțare nerambursabilă.

15. Anunţul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 66/05.04.2022.”

DETALII