a

Finanţări nerambursabile

30.04
2024

Comunicat de presă - Promovarea inițiativelor CSR prin proiectul ACROSS


Promovarea inițiativelor CSR prin proiectul ACROSS

                                                                                                                                           

Municipiul Alba Iulia, în calitate de lider de proiect, a organizat evenimentul oficial de lansare a proiectului ACROSS în data de 18 aprilie 2024. Proiectul „Aligning public and CoRpOrate Sustainability goalS” – ACROSS, este finanțat prin Programul Interreg Europe 2021-2027, în cadrul Obiectivului de Program 5 – O Europă mai aproape de cetățeni, Obiectivul specific – Dezvoltare Urbană Integrată.

 

Evenimentul online a reunit, alături de liderul de proiect, reprezentanții celor șapte parteneri ai proiectului: EDC Debrecen - Centrul de Dezvoltare Urbană și Economică - (Autoritate asociată - Municipalitatea Debrecen)  (Ungaria); Municipiul Kekava (Letonia); Agenția de Dezvoltare Nord DAN S.R.L (Autoritate asociată - Municipiul Varaždin) (Croația); Municipalitatea Milano (Italia); Orașul Hannut (Belgia); Universitatea din Liège (Belgia) și BURST Nonprofit Limited Liability Company - Partener consultativ.

 

În cadrul întâlnirii, participanții au analizat și discutat direcțiile strategice și obiectivele pentru următorii trei ani, fiind abordate ca subiecte: managementul proiectului, managementul financiar și de comunicare. Totodată, s-a subliniat rolul esențial al echipei de experți tematici (Thematic Expert Team - TET) în promovarea parteneriatelor public-privat și a inițiativelor de CSR.

DETALII

07.03
2024

Anunț de participare pentru acordarea de finanţare nerambursabilă asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi persoanelor fizice fără scop patrimonial, care iniţiază şi organizează proiecte de educaţie, cultură și sport în Municipiul Alba Iulia


ANUNŢ DE PARTICIPARE

 

pentru acordarea de finanţare nerambursabilă asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi persoanelor fizice fără scop patrimonial, care inițiază şi organizează proiecte de educaţie,cultura si sport în Municipiul Alba Iulia

 

 

1. Autoritatea contractantă Municipiul Alba Iulia, cu sediul în localitatea Alba Iulia, Calea Moţilor, Nr.5A, 510134, judeţul Alba, cod fiscal 4562923, telefon 0258/819462, fax 0258/812545, e-mail: programe@apulum.ro;

 

2. Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă

 

Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

 

3. Domenii pentru care se acordă finanțare nerambursabilă:

  • Educație
  • Cultura
  • Sport
  •  

4. Obiectivul general al programului: Sprijinirea sectorului non profit în a desfăşura activităţi cu impact semnificativ asupra cetăţenilor şi vieţii comunitare din municipiul Alba Iulia.

 

5. Obiective specifice ale programului:

 

  • Dezvoltarea formelor alternative de educație la nivelul copiilor si tinerilor
  • Promovarea  valorilor culturale si artistice locale
  • Dezvoltarea activității sportive pe plan local

 

6. Suma disponibilă pentru finanțarea nerambursabilă a programului: 785.000 lei, din care pentru :

 

  • Educație                  -  515.000 lei
  • Cultura                     - 185.000 lei
  • Sport                        -   85.000 lei.

 

7. Durata finanțării: până la 31 decembrie 2024

 

8. Solicitantii – persoane fizice sau persoane juridice făra scop patrimonial – asociaţii sau fundaţii constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii;

 

9. Criterii pe baza cărora se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă: în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru acordarea de finanţări nerambursabile activităţilor non profit de interes local pe anul 2016, aprobat prin HCL nr 77 din 22 martie 2016.

 

10. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se poate procura de pe site-ul instituţiei www.apulum.ro.

 

11. Informaţii suplimentare despre programul de finanţare, preocedura de completare şi depunere a documentelor pot fi solicitate în scris pe adresa de e-mail: programe@apulum.ro şi fax: 0258/ 813736, cu cel tarziu 7 zile înainte de termenul de depunere al proiectelor.

 

12. Solicitanţii vor putea depune documentaţia, prevazută in regulament, la registratura Municipiului Alba Iulia, Calea Moţilor, Nr.5A, 510134, judeţul Alba.Data-limita pentru depunerea propunerilor de proiect este 08 aprilie 2024, ora 16.00.

 

13. Evaluarea și selecția proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare și selecționare a proiectelor finanțate din bugetul local, constituită prin dispoziția primarului Municipiului Alba Iulia, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Perioada de evaluare și selecționare a proiectelor va fi în intervalul 10.04.2024 – 17.04.2024.

 

14. Comisia de evaluare și selecție a proiectelor va comunica, la încheierea procedurii de evaluare, rezultatele evaluării în vederea încheierii contractelor de finanțare nerambursabilă.

 

15. Anunţul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 44/06.03.2024.

 

 

DETALII

29.02
2024

Comunicat de presă - PNRR


Comunicat de presă


privind achiziția de autobuze electrice, microbuze electrice și stații de încărcare aferente, din cadrul proiectelor „Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de vehicule nepoluante și stații de încărcare” și „Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de vehicule nepoluante și stații de încărcare în parteneriat cu comuna Ciugud”.

Proiectele „Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de vehicule nepoluante și stații de încărcare” și „Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de vehicule nepoluante și stații de încărcare în parteneriat cu comuna Ciugud” sunt finanțate în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Pilonul IV. Coeziune socială și teritorială, Componenta C10 – Fondul local, Subinvestiția I.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) și Subinvestiția l.1.3 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice.

Proiectele vizează dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de vehicule nepoluante și stații de încărcare.

 

DETALII

12.02
2024

Comunicat de presă - Întâlnire de lucru organizată în cadrul proiectelor ShareRES și EXPRESS


Întâlnire de lucru organizată în cadrul proiectelor ShareRES și EXPRESS


În data de 7 februarie 2024 a avut loc întâlnirea cu Grupul de Suport Local organizată în cadrul proiectelor ShareRES și EXPRESS.


Municipiul Alba Iulia, implementează proiectul ShareRES - SHAring REnewable eneRgy through Energy communitieS, în calitate de Partener de proiect, alături de un Consorțiu format din: Agenția pentru Energie Extremadura – SPANIA (lider de proiect), Regiunea de planificare Riga - LETONIA, Consiliul Județean Donegal - IRLANDA, Agenția de Dezvoltare Nicosia - CIPRU, Centrul de sprijin pentru afaceri L.t.d. Kranj -SLOVENIA.


Proiectul este finanțat prin Programul Interreg Europe 2021-2027, în cadrul Obiectivului 2 - o Europă mai Verde, Obiectivul specific - Energie regenerabilă, care urmărește să sprijine creșterea conștientizării, formarea și dezvoltarea competențelor în domeniul energiei regenerabile, eficienței energetice și securității energetice.

 

DETALII

25.01
2024

Comunicat de presă final proiect „supportinG incReased knowlEdge oN rEnewable eneRgy and energy efficiency in Alba Iulia”, acronim GREENER


Comunicat de presă privind implementarea proiectului

“supportinG incReased knowlEdge oN rEnewable eneRgy and energy efficiency in Alba Iulia”, acronim GREENER


26 ianuarie 2024


Municipiul Alba Iulia anunță încheierea proiectului “supportinG incReasEd knowlEdge oN rEnewable eneRgy and energy efficiency in Alba Iulia”, acronim GREENER, implementat în perioada februarie 2023 - ianuarie 2024, alături de partenerii Agenția Locală a Energiei Alba, Norsk Energi din Norvegia și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.


Proiectul a fost finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, prin Programul pentru energie în România, în baza grantului nr. 2022/346649 din 27.01.2023, și și-a propus să contribuie la dezvoltarea durabilă a municipiului Alba Iulia prin implementarea unor serii de acțiuni axate pe creșterea cunoștințelor despre energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică pentru comunitatea locală din Alba Iulia și proximitate, pe parcursul celor 12 luni. Bugetul total al proiectului a fost 210.196 euro, din care 178.667 euro grant nerambursabil.


Beneficiarii direcți ai proiectului au fost membri ai comunității locale, reprezentați ai insituțiilor publice din municipiu, elevi și studenți din școlile și universitățile din județ, reprezentanți ai mediului privat din municipiu, interesate de domeniul eficienței energetice.


Rezultatele proiectului sunt:
● 3 sesiuni de instruire pentru sectorul public, sectorul privat și comunitatea locală, organizate la Alba Iulia, pentru 70 de persoane, în perioada iunie-septembrie 2023.
● 1 campanie de informare și conștientizare - Caravana APULUM, derulată în perioada 17-18 octombrie 2023. Speakerii Marius Șoflete și Vlad Ciobanu au derulat sesiuni interactive de informare în școli din județul Alba, precum Colegiul Național "Titu Maiorescu" din Aiud, Colegiul Național "Lucian Blaga" din Sebeș, Colegiul Național "David Prodan" din Cugir și Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, unde au participat peste 300 persoane.
● 1 studiu privind comunitățile energetice locale, elaborat de către Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și 1 studiu privind sărăcia energetică subcontractat de către Municipiul Alba Iulia.
● Evenimentul Green Demo Day, organizat în data de 7 decembrie 2023. Green Demo Day a fost o competiție publică de idei inovatoare în domeniul eficienței energetice, destinată întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) cu sediul sau care își desfășoară activitatea în Alba Iulia, care proiectează, implementează sau doresc să implementeze proiecte și/sau soluții de eficiență energetică.
● 1 vizită de studiu în Oslo, Norvegia, desfășurată în perioada 8-11 ianuarie 2024 unde au participat câștigătorii concursului de idei, precum și reprezentanți ai partenerilor;
● 1 eveniment final, organizat în data de 22 ianuarie 2024, la care au participat peste 50 persoane interesate să cunoască rezultatele proiectului și să schimbe păreri și idei cu partenerii din cadrul proiectului.
● Materiale de promovare distribuite în cadrul evenimentelor proiectului: 300 pliante informaționale, 200 prize smart, 200 kituri auto cu încărcare solară distribuite în școli, 50 stickuri de memorie, 1 rollup. Diseminarea activităților a fost asigurată prin articole publicate în lucrări și reviste de specialitate din România și Norvegia, comunicate de presă și anunțuri în social media.
Persoane de contact: Ioana BABA – Manager de proiect, Maria Alexandra HĂRĂGUȘ – Responsabil comunicare și PR, e-mail: greener@apulum.ro.

DETALII