a

Finanţări nerambursabile

11.04
2022

Comunicat de presă - Finalizarea proiectului – „MUNICIPIUL ALBA IULIA – ADMINISTRAȚIE INTELIGENTĂ”


Comunicat de presă

 

 

Finalizarea proiectului  – „MUNICIPIUL ALBA IULIA – ADMINISTRAȚIE INTELIGENTĂ”

 

 

Municipiul Alba Iulia finalizează proiectul intitulat „MUNICIPIUL ALBA IULIA – ADMINISTRAȚIE INTELIGENTĂ” (Cod SIPOCA 637 MySMIS 128599), cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020. CP 12/2018 Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

 

Conferința de final a proiectului va avea loc luni, 11 aprilie 2022, începând cu ora 12:00, în format hibrid. Locația fizică a evenimentului este: Hotel Transilvania: Piața Iuliu Maniu, nr.11, Alba Iulia, sala de conferințe Apulum (mezanin) și prin intermediul platformei ZOOM, prin accesarea link-ului:

https://us02web.zoom.us/j/81869888591?pwd=ZTJpdTlvVmx3eUpBcG5JS0dEL0daQT09

 

Proiectul în valoare de  998.432,80 lei (din care contribuția Municipiului Alba Iulia, reprezentând 2%, a fost de 19.968,66 lei) a avut ca obiectiv general susținerea implementării unui management performant la nivelul Municipiului Alba Iulia, în corespondență cu Strategia de Consolidare a Administrației Publice, în termen de 34 de luni.

 

Obiectivele specifice au vizat:

 • Elaborarea și implementarea a  2 strategii de planificare pe termen lung la nivelul Municipiului Alba Iulia;
 • Dezvoltarea și implementarea la nivelul Municipiului Alba Iulia a 2 mecanisme de colaborare și consultare cu actori relevanți pentru susținerea dezvoltării locale.

 

Rezultatele proiectului s-au concretizat în:

 • Elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Municipiului Alba Iulia pentru

perioada 2021-2030:

https://www.apulum.ro/ro/pdf7/Referat%2C_PH%2C_Anexa_SIDU_25022022.pdf

La momentul prezentului comunicat, tocmai a fost finalizat procesul de consultare publică, documentul urmând a fi actualizat cu recomandările primite.

 • Elaborarea Strategiei de Smart City a Municipiului Alba Iulia pentru perioada 2021-2030: https://www.apulum.ro/ro/pdf7/Referat_de_aprobare%2C_PH%2C_Anexa_08022022.pdf/ La momentul prezentului comunicat, documentul a parcurs procesul de consultare publică și a fost avizat de către Consiliul Local.
 • Dezvoltarea unei platforme online de Barometru Comunitar, ca instrument de abordare, monitorizare și evaluare a temelor prioritare ale comunității locale, bazat pe principiile consultării cetățenilor și de guvernanță transparentă, deschisă și participativă: https://barometrucomunitar.apulum.ro/. Platforma este funcțională.
 • Dezvoltarea unei platforme online de bugetare participativă, ca formă de implicare directă a cetățenilor în procesul de decizie a modului în care sunt cheltuiți banii publici în raport cu nevoile locale: https://bugetareparticipativa.apulum.ro/. Platforma este funcțională.

 

Pentru mai multe informații privind proiectul „MUNICIPIUL ALBA IULIA – ADMINISTRAȚIE INTELIGENTĂ” puteţi contacta echipa proiectului folosind adresa de e-mail: sidu@apulum.ro.

DETALII

07.04
2022

ANUNŢ DE PARTICIPARE pentru acordarea de finanţare nerambursabilă asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi persoanelor fizice fără scop patrimonial, care iniţiaza şi organizează proiecte de educaţie, cultura, sport, social, agrement si mediu în Municipiul Alba Iulia


ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru acordarea de finanţare nerambursabilă asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi persoanelor fizice fără scop patrimonial, care iniţiaza şi organizează proiecte de educaţie,cultura,sport,social,agrement si mediu în Municipiul Alba Iulia

1. Autoritatea contractantă Municipiul Alba Iulia, cu sediul în localitatea Alba Iulia, Calea Moţilor, Nr.5A, 510134, judeţul Alba, cod fiscal 4562923, telefon 0258/819462, fax 0258/812545, e-mail: programe@apulum.ro;

2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă

Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

3. Domenii pentru care se acordă finanţare nerambursabilă:

 • Educatie
 • Cultura
 • Sport
 • Social
 • Agrement si mediu

4. Obiectivul general al programului: Sprijinirea sectorului non profit în a desfăşura activităţi cu impact semnificativ asupra cetăţenilor şi vieţii comunitare din municipiul Alba Iulia.

5. Obiective specifice ale programului:

 1. Dezvoltarea formelor alternative de educație la nivelul copiilor si tinerilor
 2. Promovarea valorilor culturale si artistice locale
 3. Dezvoltarea activitatii sportive pe plan local
 4. Cresterea accesului la servicii sociale
 5. Sustinerea activitatiilor de agrement si mediu

6. Suma disponibilă pentru finanţarea nerambursabilă a programului: 1.550.000 lei, din care pentru :

· Educatie - 700.00 lei

· Cultura - 200.000 lei

· Sport - 500.000 lei.

· Social - 50.000 lei

· Agrement si Mediu – 100.000 lei

7. Durata finanţării: până la 31 decembrie 2022

8. Solicitantii – persoane fizice sau persoane juridice făra scop patrimonial – asociaţii sau fundaţii constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii;

9. Criterii pe baza cărora se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă: în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru acordarea de finanţări nerambursabile activităţilor non profit de interes local pe anul 2016, aprobat prin HCL nr 77 din 22 martie 2016.

10. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se poate procura de pe site-ul instituţiei www.apulum.ro.

11. Informaţii suplimentare despre programul de finanţare, preocedura de completare şi depunere a documentelor pot fi solicitate în scris pe adresa de e-mail: programe@apulum.ro şi fax: 0258/ 813736, cu cel tarziu 7 zile înainte de termenul de depunere al proiectelor.

12. Solicitanţii vor putea depune documentaţia, prevazută in regulament, la registratura Municipiului Alba Iulia, Calea Moţilor, Nr.5A, 510134, judeţul Alba.Data-limita pentru depunerea propunerilor de proiect este 09 mai 2022, ora 16.00.

13. Evaluarea și selecția proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare și selecționare a proiectelor finanțate din bugetul local, constituită prin dispoziția primarului Municipiului Alba Iulia, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Perioada de evaluare și selecționare a proiectelor va fi în intervalul 12.05.2022 – 23.05.2022.

14. Comisia de evaluare și selecție a proiectelor va comunica, la încheierea procedurii de evaluare, rezultatele evaluării în vederea încheierii contractelor de finanțare nerambursabilă.

15. Anunţul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 66/05.04.2022.”

DETALII

26.01
2022

Informații referitoare la proiectul “ O nouă viață în ”Lumea Nouă” – Alba Iulia” , COD SMIS 136915


Obiectivul general al proiectului:

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din ZUM (Zona Urbană Marginalizată) Alba Iulia, în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate în contextul mecanismului DLRC, în conformitate cu politicile de creștere a calității vieții, coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creștere economică în întreg teritoriul SDL Alba Iulia

 

Mai multe informații despre proiect se regăsesc atașat aici!!!

DETALII

29.10
2021

Informații privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul activităților adiționale aferente proiectului „Regional Policies Towards Greening the Social Housing Sector – Acronim SOCIAL GREEN”- („Politici regionale spre ecologizarea sectorului locuințelor sociale”)


Municipiul Alba Iulia participă în calitate de partener în cadrul proiectului „Regional Policies Towards Greening the Social Housing Sector – Acronim SOCIAL GREEN”- „Politici regionale spre ecologizarea sectorului locuințelor sociale”, împreună cu organizațiile: Centrul Nordic pentru Dezvoltare Spațială – NORDREGIO, Suedia; Agenţia pentru Energie Extremadura – AGENEX, Spania; Agenţia Regională Nordică pentru Energie – REAN, Croația şi Agenţia de Dezvoltare Regională Sud Muntenia – ADR SM, ROMÂNIA.

 

Mai multe informații despre proiect se regăsesc atașat aici!!!

DETALII

28.10
2021

Informații referitoare la proiectul ”Novel roles of regional and LOcal authorities in supporting energy consumers’ behaviour change towards a low CARBOn economy” – Acronim LOCARBO”


Ce este LOCARBO?

LOCARBO este un proiect de cooperare interregională care are ca obiectiv general îmbunătățirea instrumentelor de politici publice și a inițiativelor care vizează eficiența energetică a mediului construit prin intermediul autorităților regionale și locale, care susțin schimbarea comportamentului consumatorilor finali de energie.

 

Mai multe informații despre proiect se regăsesc atașat aici!!!

DETALII