a

Finanţări nerambursabile

24.06
2019

Pionierat instituțional în promovarea egalității de gen și șanse în România: Alba Iulia - reprezentată la întâlnirea de lucru de la Valencia a partenerilor din Proiectul TinnGO


Proiectul TInnGO - promotor al schimbării în transportul european
Comunicat de presă
____________________________________________________________________________________________________________


Paterna, Comunitat Valenciana, ES, 21.06 2019


Pionierat instituțional în promovarea egalității de gen și șanse în România:
Alba Iulia - reprezentată la întâlnirea de lucru de la Valencia a partenerilor din Proiectul TinnGO


Astăzi s-a încheiat întâlnirea de la Paterna (Valencia) a partenerilor implicati în cadrul unuia dintre cele mai inovative proiecte europene, Transport Innovation Gender Observatory. Participanții au avut parte de trei zile pline de informație, studii de caz, work-shop-uri și soluții concrete, care să genereze un plus de valoare proiectului aflat în derulare încă de la sfârșitul anului trecut.

DETALII

06.07
2018

Alba Iulia ISO Smart


Alba Iulia ISO Smart

 

Solicitant: Municipiul Alba Iulia

 

COD SIPOCA 116/ COD MYSMIS 109854

 

Program de finanțare: Programul Operațional Capacitate Administrativă, Cod apel POCA/118/2/1/ Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, Componenta 1/CP4/2017-Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate să introducă managementul calității în concordanță cu Planul de Acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității, Axa prioritară  Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

DETALII

19.07
2017

Anunturi


Anunturi fonduri structurale

DETALII

05.10
2016

Consolidarea capacității administrative prin mobilitate urbană durabilă: parteneriat Alba Iulia – Trondheim


Proiectul este finanțat prin Fondul pentru Relațiile Bilaterale la nivelul Programului RO18 - Întărirea capacității și cooperare instituțională între instituțiile publice, autoritățile locale și regionale române și norvegiene, din cadrul Mecanismului Financiar SEE și Norvegian 2009-2014.

Partener: Municipiul Trondheim

DETALII

17.06
2016

Finanţari nerambursabile - Legea nr.350/2005 - aferente anului 2016


17.06.2016

Rezultatul procesului de evaluare a proiectelor depuse în cadrul Programului de acordare de finanţări nerambursabile activităţilor non profit de interes general pe anul 2016

Mai multe detalii anexat.

 

20.04.2016

ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru acordarea de finanţare nerambursabilă asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi persoanelor fizice fără scop patrimonial, care iniţiaza şi organizează proiecte de educaţie și de promovare turistică în Municipiul Alba Iulia

DETALII