a

Documente de dezvoltare

Planul de Actiune al Egalitatii

Strategia integrată de dezvoltare urbană a municipiului Alba Iulia 2021-2030

Strategia Smart City a Municipiului Alba Iulia 2021-2030

Smart City Strategy for Alba Iulia Municipality 2021-2030

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Alba Iulia - actualizat 27 ian. 2022

Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă al Municipiului Alba Iulia - PAEDC 2030

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Alba Iulia, 2014-2023

Alba Iulia - The other capital of Romania

The Business case for Smart Cities - Alba Iulia - Siemens Study

Alba Iulia towards a city for people - Gehl Architects Study

Alba Iulia, oraș pentru oameni - Studiu realizat de Gehl Architects

MAGNET CITIES Migration and Commuting in Romania, World Bank Group Study

ORAȘE-MAGNET Migrație și navetism în România, Studiu World Bank Group

Orașe magnet - Prezentare World Bank Group - Alba Iulia, 3 octombrie 2017

Studiu de caz privind Consolidarea capacităţii de planificare spaţială, precondiţie pentru dezvoltare urbană sustenabilă - planificarea spațială, Alba Iulia, realizat de către experții Băncii Mondiale

Rapoarte de Rating Moody’s

PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENȚEI ENERGETICE AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA​

Planul de acțiune pentru energie durabilă al municipiului Alba Iulia

Barometrul comunității locale

Studiu calitativ și constituirea planului de marketing al cetății istorice 2007-2008

Alba Iulia Prioritizarea Proiectelor pentru perioada 2014-2020

Alba Iulia MRA

Actualizare Plan urbanistic zonal - zona protejata Cetatea Alba Iulia

Plan urbanistic general al municipiului Alba Iulia, aprobat prin HCL nr. 158/2014

Diagnoza Urbana privind Cartierele Municipiului Alba Iulia

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Alba Iulia