a

Documente de dezvoltare

DOCUMENTE STRATEGICE PRECEDENTE

Programul de îmbunătățire a eficienței energetice a municipiului Alba Iulia

STUDIU PRIVIND IMPACTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ASUPRA PRODUCĂTORILOR LOCALI DIN BĂRĂBANȚ, LOCALITATE COMPONENTĂ A MUNICIPIULUI ALBA IULIA

Bold City Vision 2050 - Alba Iulia - document în limba engleză

Studiu privind identificarea zonelor vulnerabile la debite ridicate de ape pluviale de la nivelul municipiului Alba Iulia și propunerea unui set de soluții pentru gestionarea eficientă și durabilă a colectării apelor pluviale

Planul de atenuare și adaptare la schimbările climatice al Municipiului Alba Iulia 2022-2030

Planul de Actiune al Egalitatii

Strategia integrată de dezvoltare urbană a municipiului Alba Iulia 2021-2030

Strategia Smart City a Municipiului Alba Iulia 2021-2030

Smart City Strategy for Alba Iulia Municipality 2021-2030

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Alba Iulia - actualizat 27 ian. 2022

Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă al Municipiului Alba Iulia - PAEDC 2030

The Business case for Smart Cities - Alba Iulia - Siemens Study

Alba Iulia towards a city for people - Gehl Architects Study

Alba Iulia, oraș pentru oameni - Studiu realizat de Gehl Architects

MAGNET CITIES Migration and Commuting in Romania, World Bank Group Study

ORAȘE-MAGNET Migrație și navetism în România, Studiu World Bank Group

Orașe magnet - Prezentare World Bank Group - Alba Iulia, 3 octombrie 2017

Actualizare Plan urbanistic zonal - zona protejata Cetatea Alba Iulia (in curs de avizare - mai 2015)

Plan urbanistic general al municipiului Alba Iulia, aprobat prin HCL nr. 158/2014

Primăria municipiului Alba Iulia, prezintă spre consultare publică proiectul privind aprobarea reactualizării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Alba Iulia