a

Comunicat de presă  - Reparaţii capitale străzi

27.07.2012


Stadiul lucrărilor la începutul verii în cadrul proiectului “REPARAŢII CAPITALE STRĂZI CU DOTARE TEHNICO-EDILITARĂ ÎN MUNICIPIUL ALBA IULIA”

Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Alba Iulia cuprinde proiectul “Reparaţii capitale străzi cu dotare tehnicoedilitară în municipiul Alba Iulia” în cadrul căruia sunt prevăzute reparaţii şi reabilitări ale reţelei de străzi din cartierele “Lipoveni” şi “Maieri”. Complementar acestor lucrări, este prevăzută reconversia străzilor care fac legătura între aceste cartiere şi alte zone din municipiu.
Proiectul este implementat de Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Alba Iulia în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub domeniul: Centre urbane având ca Organism Intermediar Agenţia pentru Dezvolatre Regională Centru şi Autoritate de Management Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Mai multe informaţii regăsiţi anexat


Print Friendly and PDF