a

Cupa “ACAS” - sâmbătă 29.09.2012

28.09.2012


Din anul 2004, Primaria Alba Iulia în colaborare cu Asociaţia pentru Consiliere şi Asistenţă Specializată „ACAS”, organizează anual competiţia pentru copii şi tineri cu dizabilităţi „Cupa ACAS”. Prin aceste competiţii se promovează incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități prin exercitiu fizic, în funcţie de posibilităţi și se urmăreşte îmbunătăţirea aptitudinilor sportive, dezvoltarea abilităţilor sociale şi de comunicare. La primele ediţii au fost în medie 50 de participanţi, în anii următori numărul acestora s-a dublat, fapt ce denotă impactul deosebit pe care-l au aceste activităţi asupra copiilor cu dizabilităţi și a părinţiilor acestora. Competiţia nu urmăreşte performanţa şi este necesar ca toţi copiii să fie premiaţi.

Competiţia va avea loc în data de 29.09.2012, în incinta Bazei de Agrement și Locuri de Joacă – Ampoi II .
Programul va incepe la ora 9:30 și va cuprinde următoarele probe sportive:
- circuit „Mici, talente mari” (mers pe bandă, săritura iepuraşului, alergare printre jaloane, lovirea cu băţul a mingii de oină, săritură peste obstacol, mersul prin tunel, aruncarea mingii la coş) – pentru copiii cu vârsta între 3-8 ani
- alergare de viteză
- alergare de rezistenţă
- alergare pe scaune cu roţi
- aruncarea mingii de oină
- aruncarea mingii medicinale
- săritură în lungime de pe loc.

Condiţii de participare:
- domiciliul sau rezidenţa în Alba Iulia, ori să deruleze activităţi din Planul de Intervenţie Personalizat în această localitate;
- vârsta să fie mai mare de 3 ani;
- să fie însoţiţi de părinţi sau reprezentanţi legali;
- să prezinte copie după actul de identitate, după certificatul de încadrare într un grad de handicap şi adeverinţă medicală originală în care medicul va specifica „apt pentru competiţii sportive”

Vă invităm pe toţi să fim alături de aceşti tineri sportivi, să-i susţinem şi să-i felicităm pentru efortul, ambiţia şi curajul lor, să apreciem frumuseţea şi bogăţia ce izvoresc din sufletul acestor copii!


Print Friendly and PDF