a

Investiții în modernizarea intrării dinspre Nord în municipiul Alba Iulia la 05.12.2012

13.12.2012


Proiectul „Modernizare DN1 – E81 de la km 382+400 până la km 385+160 – strada Alexandru Ioan Cuza, inclusiv Podul peste râul Ampoi şi Pasajul peste CF Alba Iulia”, un proiect care face parte din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al municipiului Alba Iulia este implementat de Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Alba Iulia în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub domeniul: Centre urbane având ca Organism Intermediar Agenţia pentru Dezvolatre Regională Centru şi Autoritate de Management Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Mai multe informații regăsiți anexat.


Print Friendly and PDF