a

Comunicat de presă - Cetatea Alba Carolina

13.12.2012


Proiectul ”RECONSTITUIRE ȘI PUNERE ÎN VALOARE ACCES LATURA DE VEST CETATEA ALBA CAROLINA, FORTIFICAȚIA DE TIP VAUBAN, MUNICIPIUL ALBA IULIA” este implementat de Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Alba Iulia în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub domeniul: Centre urbane având ca Organism Intermediar Agenţia pentru Dezvolatre Regională Centru şi Autoritate de Management Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Mai multe informații regăsiți anexat.


Print Friendly and PDF