a

Anunț: Se primesc cererile de adeziune și documentele aferente pentru Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret Alba Iulia (CCPT)

09.05.2018


 

În atenția structurilor de tineret din Municipiul Alba Iulia: vă anunțăm că se primesc cererile de adeziune și documentele aferente pentru Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret Alba Iulia (CCPT).

Prin Hotărârea Consiliului Local Alba Iulia nr. 3/2018 a fost aprobată înființarea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Municipiului Alba Iulia, precum și Regulamentul de Organizare și Funcționare al acestei structuri, care se pot vizualiza pe site-ul Primăriei Municipiului Alba Iulia, la adresa https://extranet.apulum.ro/Registratura/Hotarari/Detaliu.aspx?registru=HOT-HCL&nr=3&an=2018

Toate structurile de tineret care îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare al CCPT sunt invitate să completeze cererea de adeziune disponibilă aici,  însoțită de documentele doveditoare îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 4. Cererile se vor depune la registratura primăriei, camera 8, Str. Calea Moților, nr. 5A.

 

Data limită pentru depunerea documentelor în vederea constituirii primei componenţe a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Municipiului Alba Iulia este joi, 31 mai 2018, ora 16ºº. Cererile de adeziune și documentele ce le însoțesc, depuse ulterior acestei date, vor fi supuse aprobării CCPT Alba Iulia după constituirea acestuia, conform art. 5 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al acestei structuri.


Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la email andreea.giurgiu@apulum.ro

 

 


Print Friendly and PDF