a

Proiectul „Alba Iulia 360”

06.06.2018


Sărăcia nu este o fatalitate. Antreprenoriatul este o soluție.
„Alba Iulia 360” nu oferă doar ajutor, ci și soluții de antreprenoriat și noi afaceri în comunitățile cele mai marginalizate din municipiu. După cum îi sugerează numele, proiectul „Alba Iulia 360” încearcă o abordare cât mai completă a problemelor comunităților marginalizate, cu populație preponderent de etnie romă din municipiu. 

 Așa cum un cerc are 360 de grade, fiecare grad reprezentând o părticică a întregului, proiectul „Alba Iulia 360” urmărește să atingă cât mai complet cu putință problemele acestor comunități cu risc major de sărăcie: 

- sprijin pentru creșterea copiilor și educarea adolescenților, 
- servicii medicale, 
- formare profesională și sprijin pentru aflarea unui loc de muncă, 
- îmbunătăţirea condiţiilor de locuit, 

- sprijin juridic pentru punerea la punct a actelor de identitate și proprietate.Dar dacă ajutorul este o alinare în astfel de comunități, antreprenoriatul este soluția.

 

 

 

 

Informații suplimentare găsiți aici !!!


Print Friendly and PDF