a

Concluziile conferinței „Cultura antreprenoriatului contra culturii resemnării” - proiectul MICESA, 7 iunie 2018

12.06.2018


Antreprenoriatul învinge resemnarea

Este una dintre concluziile principale ale Conferinței „Cultura antreprenoriatului contra culturii resemnării”, ce a avut loc la Alba Iulia, joi, 7 iunie. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „MICESA - Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia“, derulat de Municipiul Alba Iulia, în parteneriat cu șase organizații.Toți vorbitorii au insistat pe importanța lansării de mici afaceri ca soluții pentru dezvoltarea comunităților defavorizate din municipiu vizate de proiect.

 

 

Informații suplimentare găsiți aici !!!


Print Friendly and PDF