a

Proiectul „Violența - problemă importantă“

31.08.2018


„Violența - problemă importantă“ proiect - KA2 și parteneriat strategic - coordonat de partenerul transnațional din Polonia, Fundația Be Active (Fundația „Fii activ“ ) este un proiect finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus + KA2 - Parteneriate strategice în domeniul educație, formare și tineret, în care Municipiul Alba Iulia este partener, alături de alte organizații din Belgia și Italia. Mai multe tipuri de violență sunt vizate și discutate pe tot parcursul proiectului - violența domestică, violența împotriva femeilor, persoanele în vârstă, violența sportivă pe stadioane, violența virtuală, verbale, violența fizică, rasismul, xenofobia, violența religioasă și spirituală munca și căile de prevenire și combatere a acestora.

Scopul proiectului 'Violența - o problemă importantă' este dezvoltarea și implementarea de noi soluții în domeniul educației adulților, în special a celor care se confruntă cu riscul excluziunii sociale; să extindă și să dezvolte competența educatorilor, în special în ceea ce privește predarea eficientă către adulții cu abilități interpersonale scăzute; să aprofundeze cunoștințele despre diferite tipuri de violență: violența domestică, violența împotriva femeilor, violența pe internet, stadioanele, rasiale, xenofobe, violența împotriva bătrânilor, violența psihologică, abuzurile financiare, violența culturală, precum și eliminarea și prevenirea acestor tipuri de violență; să sprijine dezvoltarea competenței sociale, civice și interculturale, alfabetizarea mediatică și gândirea critică în rândul adulților, precum și combaterea discriminării, segregării, rasismului, agresiunii și violenței; să facă schimb de experiențe și bune practici privind prevenirea și modalitățile de recunoaștere a victimelor violenței în mediul local.

Rezultatele așteptate sunt: ​​creșterea competenței participanților (educatori și studenți); creșterea stimei de sine și a încrederii în sine în rândul participanților la proiect; învățarea modului de a trata stresul; sporirea implicării participanților la nivel local; sporirea competențelor și competențelor în acordarea de asistență victimelor violenței; creșterea interesului pentru problemele de violență din rândul comunităților locale (autorități, organizații, asociații etc.) pentru a lărgi cunoștințele despre diferite tipuri de violență în rândul participanților la proiect și a partenerilor locali și, în consecință, identificarea formelor și modalităților cele mai grave de combaterea acestora folosind mecanismele și instrumentele aplicate în alte țări participante. Beneficiile pe termen lung preconizate sunt: ​​punerea în aplicare a noilor metode și forme de lucru cu adulții în planurile de acțiune ale diferitelor organizații; schimbarea atitudinilor față de potențialele victime ale violenței în mediul local; continuarea cooperării internaționale între parteneri după finalizarea proiectului; participarea la acțiuni similare în viitor.


ENGLISH

 

The ‘Przemoc – ważny problem’ project – KA2, a strategic partnership – coordinated by Poland’s transnational partner, Fundacja Badz Aktywny (Foundation “Be active” is a project declared to be funded by the European Union through the ERASMUS +, KA2 – Strategic Partnerships in the field of education, training and youth ‘. Alba Iulia is a partner in the project with organizations from Belgium and Italy, as well as with the coordinator from Poland. Several types of violence are targeted and discussed throughout the project – family (domestic) violence, violence against women, against elderly people, sport violence on stadiums, virtual violence, verbal, physical violence, racism, xenophobia, religious and spiritual violence, violence at work and ways of preventing and combating them.

The aim of the project “Violence- An Important Problem” is to develop and implement new solutions in the sector of  educating adults, especially those facing the risk of social exclusion; to broaden and develop the competence of educators, especially in terms of effective teaching adults with low interpersonal skills; to deepen the knowledge about  different types of violence: domestic violence, violence against women, violence on the Internet, in the stadiums, racial, xenophobic , violence against old people, psychological violence, financial abuses, cultural violence as well as eliminate and prevent this phenomenon; to support the development of social, civic and intercultural competence, media literacy and critical thinking among adults, as well as combating discrimination, segregation, racism, aggression and violence; to exchange experiences and good practices concerning prevention and the ways of recognizing the victims of violence in the local environment.

Countries participating in the project represent different regions of Europe (Poland, Romania, Italy, Belgium). In some of them the biggest problem is violence against immigrants, in the others domestic violence dominates. In all the countries there is a new problem-hate speech. The project participants will be the educators of adult staff and learners.

Print Friendly and PDF