a

Comunicat de presă - 15 afaceri finanţate cu câte 25.000 de euro, prin proiectul MICESA

09.04.2019


Afacerile au fost selectate în urma unui concurs de planuri de afaceri organizat prin proiectul Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia – MICESA“.

Concursul a fost organizat şi derulat de către Fundația Națională a Tinerilor Manageri – FNTM, partener în proiectul derulat de Municipiul Alba Iulia.

Cei selectaţi şi-au deschis firme din mai multe domenii de activitate clasice, dar au câştigat încrederea evaluatorilor şi planuri de afaceri mai îndrăzneţe.

 

25.000 euro pentru fiecare afacere înfiinţată

Măsura implică şi  înfiinţarea de noi locuri de muncă, dar şi asigurarea unor venituri stabile pentru familiile noilor antreprenori.

Cei 15 beneficiari cu planuri de afaceri selectate spre finanțare au fost alocați către trei administratori de grant, FNTM, DAD și PAEM, parteneri ai Municipiului Alba Iulia în proiect, în vederea sprijinirii înființării afacerilor și monitorizării în etapa de implementare.

Fiecare afacere selectată este finanţată cu maximum 25.000 euro, din bugetul proiectului MICESA.

 

 

Informatii suplimentare găsiți aici


Print Friendly and PDF