a

Primăria Alba Iulia anunță începerea înscrierilor pentru atribuirea locurilor de parcare

04.06.2019


ANUNȚ

           

           

            Primăria Alba Iulia anunță începerea înscrierilor între orele 08- 16, pentru atribuirea  locurilor de parcare pe bază de abonament, la sediul Primăriei, situat în Alba Iulia, str. Calea Moților, nr.5A, camera nr. 8, pentru parcările de reședință situate pe zonele delimitate astfel:

            -în perioada 20 IUNIE – 28 IUNIE 2019, P30: str. Ardealului, str. Bucovinei, str. Nicolae Bălcescu având următoarele blocuri arondate: Bl.Columna ABC, Bl.A2, Bl.S1 E, Bl. A3, Bl.S1 F,G,H, Bl.Columna D, Bl.280A, Bl.280B, Bl.280F, Bl.280G, Bl.280C, Bl.280E, Bl.280D, Bl.32 Scările A,B,C, Bl.31E, Bl.31D, Bl.31C, Bl.31B, Bl.G9.

            -în perioada 8 IULIE16 IULIE 2019, P25: str. Tudor Vladimirescu, str. Henry Coandă, Calea Moților având următoarele blocuri arondate:-Bl.V4A, Bl.V4B, Bl.V2ABC, Bl.M2 ABC, Bl.S2 ABC.

            -în perioada 22 IULIE30 IULIE 2019, P_I Maniu: str. Ardealului, str.Teilor, P-ța Iuliu Maniu, având următoarele blocuri arondate: Bl.16B ABCD, Bl.A1 AB, Bl.A2, Bl.16 AB, BL.A2 AB, Bl.A1A Sc.B.

            Cererile tip  pot fi procurate de la asociațiile de proprietari sau de la cam. nr.8 – registratura primăriei.

            Harta cu locurile de parcare, poate fi consultată la asociațiile de proprietari.

Regulamentul de organizare și funcționare a parcărilor publice de reședință aflate pe raza municipiului poate fi consultat la asociațiile  de proprietari sau pe site-ul Primăriei Alba Iulia la adresele:

https://extranet.apulum.ro/Registratura/Hotarari/Detaliu.aspx?registru=HOT-HCL&nr=309&an=2017

https://extranet.apulum.ro/Registratura/Hotarari/Detaliu.aspx?registru=HOT-HCL&nr=123&an=2018     

            Atribuirea se face numai în limita unui loc de parcare /apartament sau spațiu cu altă destinație în blocurile arondate. O persoană poate depune un singur dosar .

            Persoanele cu handicap vor depune acte care pot proba handicapul.

PENTRU PERSOANE FIZICE- dosarul cuprinde următoarele acte:

1. cerere tip;

2. copie buletin identitate ;

3. copie legalizată pentru act de proprietate, contract de închiriere;  

4.copie certificat înmatriculare autoturism sau alt drept de folosință (dacă este cazul) ;

5. declaraţia din care să rezulte că nu deține un alt loc care permite parcarea mașinii (garaj ,curte, etc.).

PENTRU PERSOANE JURIDICE (spații cu altă destinație în blocurile arondate)-dosarul cuprinde următoarele acte:

1. cerere tip;

2.copie certificat de înmatriculare societate ;

3. copie legalizată pentru act de proprietate, contract de închiriere , contract de concesionare , contract de comodat ;

4.copie certificat de înmatriculare autoturism sau alt drept de folosință (dacă este cazul) ;

5.declaraţia din care să rezulte că nu deține un alt loc care permite parcarea mașinii (garaj ,curte, etc.);

6.copie carte de identitate reprezentant legal societate.

 

Documentul în format PDF, AICI !!!


Print Friendly and PDF