a

ANUNŢ PUBLIC privind publicarea unor documentelor tehnice cadastrale

11.07.2019


ANUNŢ PUBLIC

    Unitatea administrativ-teritoriala UAT Alba Iulia, județul ALBA anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 87, 110 și 112 din zona Pâclișa, pe perioada 19.07.2019-18.09.2019, la sediul primăriei Alba Iulia, Calea Motilor, nr. 5A, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicitații imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
    Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.


Print Friendly and PDF