a

Proces Verbal de Evaluare a Planurilor de Afaceri în cadrul proiectului „Alba Iulia 360”

06.09.2019


În perioada 26-30 august septembrie 2019 Municipiul Alba Iulia a lansat selecția de planuri de afaceri în cadrul proiectului Alba Iulia 360, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 4, Prioritatea de investiții 9ii, apel de proiecte POCU/POCU/18/4/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunități în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate.

 

Atașat regăsiți  Procesul Verbal de Evaluare a planurilor de Afaceri în cadrul proiectului „Alba Iulia 360”.

 


Print Friendly and PDF