a

Primăria Municipiului Alba Iulia anunță preluarea de cereri în vederea atestării administratorilor de condominii

01.10.2019


Primăria Municipiului Alba Iulia, prin Compartimentul Relații cu Asociațiile de Proprietari, anunță preluarea de cereri în vederea atestării administratorilor de condominii, conform Legii nr. 196/2018 si a HCL nr. 262/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea administratorilor de condominii din Municipiul Alba Iulia.

 

Cererile se depun în perioada 01.10.2019 15.10.2019, între orele 8:00-16:00, la Primaria municipiului Alba Iulia, camera 12, împreună cu următoarele documente:

 

1. curriculum vitae;

2. actul de identitate (CI/BI), în copie însoţită de original, pentru conformitate;

3.ultimele acte de studii, în copie însoţită de original, pentru conformitate;

4.copie certificat casătorie în copie însoţită de original, pentru conformitate (acolo unde este cazul);

5.certificatul de cazier judiciar, în original şi în termenul de valabilitate;

6.certificatul de cazier fiscal, în original şi în termenul de valabilitate;

7.copia certificatului de pregătire profesională pentru funcţia de administrator de condominii, organizat în condiţiile legii de firme autorizate, în copie însoţită de original, pentru conformitate;

8.recomandare scrisă din partea preşedintelui asociaţiei de proprietari (în cazul persoanelor care sunt deja angajate pe funcţia de adminstrator).

Dosar cu şină.

 

Dosarul cuprinzând actele necesare se verifică, înainte de depunere, de către reprezentanții Compartimentului Relații cu Asociațiile de Proprietari.

 

Administratorii în funcție, neastestați, au obligatția de a solicita atestarea. Menținerea în funcție a unui administrator neastestat sau angajarea de către președintele asociației de proprietari a unui administrator neatestat atrage după sine aplicarea sancțiunii contravenționale prevăzute de Legea nr. 196/2018.

 

HCL nr. 262/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea administratorilor de condominii din Municipiul Alba Iulia se găsește pe pagina web a instituţiei www.apulum.ro, secțiunea CONSILIUL LOCAL \ HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL.

Cerere


Print Friendly and PDF