a

Primăria Alba Iulia organizează selecție de oferte în vederea susținerii și promovării culturii scrise

10.12.2019


Primăria Alba Iulia organizează selecție de oferte în vederea susținerii și promovării culturii scrise conform HCL 252/2018. 

Cuantumul total este de 20.000,00 lei pentru reviste având caracter cultural, istoric și/sau literar-artistic editate pe orice fel de suport. 

Termenul limită pentru înregistrarea solicitărilor privind acordarea finanțării este: 19.12.2019. 

Condițiile de participare sunt reglementate de Legea 186/2003, republicată privind susţinerea şi promovarea culturii scrise, cu modificările și completările ulterioare, HCL 252/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei pentru susținerea și promovarea culturii scrise și HCL 374/10.12.2019 privind alocarea unor sume de bani pentru susținerea și promovarea culturii scrise. 

Conținutul dosarului pentru solicitarea de finanțare nerambursabilă este stabilit la art. 7 din HCL 252/2019:

a). Certificatul de înscriere sau alte acte doveditoare ale dobândirii personalității juridice;

b). Certificat de înregistrare fiscală;

c). Documente privind eventualele parteneriate, sponsorizări, alte forme de sprijin financiar din partea unor terți, în vederea realizării proiectului editorial pentru care se solicită finanțarea;

d). Formularul-tip de solicitare a finanțării nerambursabile, prevăzut în Anexa nr. 1, semnat și ștampilat;

e). Formularul fișă de calcul economic-antecalcul, prevăzut în Anexa nr. 2, semnat și ștampilat;

f). Declarația pe proprie răspundere, prevăzută în Anexa nr. 3, semnată și ștampilată;

g). Declarația de parteneriat, conținând elementele prevăzute în Anexa nr. 4, semnată și ștampilată, după caz;

h). Manuscrisul în cazul editării de carte, revistă sau publicație culturală propusă spre finanțare, însoțit de un sumar în format fizic sau în format electronic;

i). CV-uri sau biografii, în format narativ, ale autorilor, contributorilor, traducătorilor, după caz; materiale informative cu privire la personalitățile care contribuie la realizarea proiectelor editoriale; alte informații relevante, după caz;

j). Editurile, respectiv redacțiile revistelor și publicațiilor vor anexa un catalog editorial cuprinzând ultimele apariții editoriale.


Print Friendly and PDF