a

Anunt dezbatere publica - Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al municipiului Alba Iulia

13.02.2020


ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ 

    Având în vedere prevederile art. 8 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, art. 7, lit. 1 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria municipiului Alba Iulia aduce la cunoștința publică:

    În data de 14.02.2020, ora 13:00 va avea loc, în sala de ședințe de pe str. Bucovinei, nr. 6 (Direcția programe), ședința publică de dezbatere a proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al municipiului Alba Iulia.


Raport buget

Anexe proiect buget.

Print Friendly and PDF