a

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate somații și titluri executorii

13.02.2020


Municipiul Alba Iulia, Direcția Venituri

Nr. 16650/13.02.2020

 

În temeiul art. 47 alin.(5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că în perioada 01.08.2019 - 31.12.2019, au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

- Persoane fizice

- Persoane juridice

Actele administrative fiscale emise, pot fi consultate de titularii acestora la sediu Direcției Venituri, Str. Ardealului, nr. 1-3, Alba Iulia, și se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data publicării prezentului anunț.

- Proces verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate.


Print Friendly and PDF