a

Notă internă - Modificare valabilitate documente

23.03.2020


Având în vedere măsurile dispuse prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pe perioada stării de urgență:

       - se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență;


       - termenele legale stabilite pentru soluționarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informații de interes public, precum și a petițiilor se dublează;


       - Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul COVID-19 certificate de situație de urgență în baza documentelor justificative.

Viceprimar cu atribuții de primar

  Voicu Paul

 

Documentul în format PDF se găsește aici !

 


Print Friendly and PDF