a

COMUNICARE REZULTAT SELECŢIE PARTENER PENTRU PROIECT CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ

18.03.2021


COMUNICARE REZULTAT SELECŢIE PARTENER PENTRU PROIECT CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ

Municipiul Alba Iulia a organizat o procedură de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu o entitate de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Schemei de Granturi Mici (SGS-1) ”Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități” lansată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Operator de Program pentru Granturile SEE 2014-2021.


Până la termenul limită, fixat prin anunțul nr. 24272/03.03.2021, postat pe site-ul oficial al instituției, [url=https://www.apulum.ro/index.php/primaria/detail/5702]https://www.apulum.ro/index.php/primaria/detail/5702[/url], a fost depusă o singură ofertă, din partea Agenției Locale a Energiei Alba - ALEA. În urma analizei ofertei, s-a constatat că Agenția Locale a Energiei Alba - ALEA a transmis toate documentele, informațiile solicitate și s-a încadrat în termenul limită fixat prin anunțul de selecție. În urma evaluării, punctajul acordat ofertantului este de 95 de puncte, dintr-un total de 100.


Documentația transmisă de Agenția Locale a Energiei Alba - ALEA a fost declarată conformă și câștigătoare.


Eventualele contestații se pot depune în ziua comunicării rezultatelor pe site-ul Primăriei, [url=http://www.apulum.ro]http://www.apulum.ro[/url], și vor fi soluționate în termen de maximum 2 zile lucrătoare.


Persoana de contact: Maria Elena SEEMANN, e-mail: marilena_seemann@apulum.ro.

 

 

Acest document în format PDF aici !!!


tiparire, pdf si email