a

Anunt - Consultare publică

21.04.2021


ANUNŢ

 

 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a activității de voluntariat din cadrul Primăriei municipiului Alba Iulia și al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, conform Legii 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat

 

                       

                        Compartimentul proceduri administrative și învățământ, aflat în subordinea Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, în conformitate cu prevederile art. 7 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, informează publicul interesat cu privire la elaborarea  proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a activității de voluntariat din cadrul Primăriei municipiului Alba Iulia și al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, conform Legii nr.  78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat.

                        Etapa de consultare a populației se desfăşoară în perioada: 21.04.2021-07.06.2021.

                        Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare cu privire la acest proiectul de hotărâre,  se pot  depune în scris specificându-se articolul sau articolele din prroiect sau regulament la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului., la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, de pe str.: Calea Moților, nr. 5 A, Camera 8 – Registratură sau în format electronic pe adresa de e-mail:  office@apulum.ro  în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț, respectiv până la data de 04.05.2021, ora.16.00.

                        Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia sau pe site-ul instituției www.apulum.ro, secțiunea Consultare publică.


tiparire, pdf si email