a

Dispozitia primarului privind închiderea circulației cu ocazia desfășurării unor evenimente, în perioada 02.07 – 04.07.2021

01.07.2021


DISPOZIȚIA Nr.

privind închiderea circulației cu ocazia desfășurării unor evenimente, în perioada

02.07 – 04.07.2021

 

Primarul municipiului Alba Iulia:

Analizând referatul nr. 74948 /30.06.2021 al Direcției Poliția locală a Municipiului Alba Iulia, din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, cu privire la necesitatea închiderii circulației rutiere cu ocazia desfășurării unor evenimente, în perioada 02.07 – 04.07.2021.

Văzând avizul nr. 233378 / 30.06.2021 al Poliției Municipiului Alba Iulia privind închiderea circulației rutiere în perioada de 02.07 – 04.07.2021 în intervalul orar 20.00 – 24.00 pe Str. Unirii pe sectorul cuprins între Str. Aurel Vlaicu și Str. Mitropolit Sterca Șuluțiu, respectiv pe Str. Gemina până la intersecția cu Str. Sf. Capistrano din Municipiul Alba Iulia și în data de 02.07.2021 în intervalul orar 18.30 – 21.30 pe B-dul 1 Decembrie 1918 pe tronsonul cuprins între Str. Cloșca și Str. Vasile Goldiș din Municipiul Alba Iulia în perimetrul trecerii de pietoni situată vis-a-vis de sediul BRD Cetate – Farmacia Catena.

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (7) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 155. alin. (l), lit. e) și ale art.196. alin. lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

DISPUNE:

 

Art. 1 - Se închide circulația rutieră în perioada 02.07 - 04.07.2021, în intervalul orar 20.00 – 24.00 pe str. Unirii pe sectorul cuprins între Str. Aurel Vlaicu și Str. Mitropolit Sterca Șuluțiu, respectiv pe Str. Gemina până la intersecția cu Str. Sf. Capistrano din Municipiul Alba Iulia, cu excepția organizatorilor, riveranilor, mașinile Poliției, Inspectoratului Județean de Jandarmi, ISU, SJA.

Art.2. - Se închide circulația rutieră în data de 02.07.2021 în intervalul orar 18.30 – 21.30 B-dul 1 Decembrie 1918 pe tronsonul cuprins între Str. Cloșca și Str. Vasile Goldiș din Municipiul Alba Iulia.

Art.3. Prezenta dispoziție poate fi atacată la instanța de contencios administrativ conform prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Măsurile specifice de restricționare a traficului rutier vor fi duse la îndeplinire de către Poliția Română în colaborare cu Poliția Locală Alba Iulia.

Art. 5. Prezenta dispoziție se comunică către:

 - Instituția Prefectului - Județul Alba;

 - Inspectoratul de Poliție al Județului Alba;

 - Direcția poliția Locală a municipiului Alba Iulia;

 - Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba:

 - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” Alba;

 - Serviciul de Ambulanță Județean Alba;

 - Presă.

Alba Iulia, 30.06.2021


tiparire, pdf si email