a

ANUNȚ - Dezbatere publică

05.07.2021


         Vă reamintim că, în data de 13.07.2021, ora 12:00, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, în sala de ședințe de la etajul 2, va avea loc dezbaterea publică privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către operatorul economic delegat, Asocierea SC RER VEST S.A./SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și similare desfășurată în Zona 1 – Lot 1 Alba Iulia a județului Alba, în baza Contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 61/18.04.2019.

          A se vedea  anuntul cu nr.  60483/28.05.2021 -    https://www.apulum.ro/index.php/primaria/detail/4898


tiparire, pdf si email