a

Anunț selecție partener pentru proiect transnațional

02.09.2021


În conformitate cu prevederile OUG nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020 şi ale HG 93/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, 
Municipiul Alba Iulia anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu o entitate de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finanțare în parteneriat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014‐2021, Programul pentru Energie în România, Apel Propuneri Proiecte: Apel 3.1 ‘Capacitate sporită de furnizare a energiei regenerabile’ – Alte Surse Regenerabile de Energie (SRE), Domeniu de interes: Energie regenerabilă.

Anunț selecție partener, format PDF

Declaratie evitare conflict de interese

Fisa-descriere-parteneri

Scrisoare intentie

Rezultat selecție partener privat


tiparire, pdf si email