a

ANUNŢ - Consultare publică privind  aprobarea  regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentațiilor de Urbanism și Amenajarea teritoriului

13.09.2021


Nr. 104620/2021

ANUNŢ

privind  aprobarea:

 REGULAMENTULUI LOCAL

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentațiilor de

Urbanism și Amenajarea teritoriului

  

                      Serviciul Administraţie publică locală, juridic contencios - Direcția juridică, administrație publică locală din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, în conformitate cu prevederile art. 7 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, informează publicul interesat cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentațiilor de Urbanism și Amenajarea teritoriului.

                     Etapa de consultare a populației se desfăşoară în perioada 13.09.2021-22.10.2021.

                     Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare cu privire la acest proiect de hotărâre,  se pot  depune în scris specificându-se articolul sau articolele din proiect sau regulament la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, de pe str. : Calea Moților, nr. 5 A, Camera 8 – Registratură  sau în format electronic pe adresa de e-mail:  office@apulum.ro  în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării prezentului Panunț, respectiv până la data de 27.09.2021, ora.16.00.

                     Proiectul de hotărâre  și documentația referitoare la acest proiect  pot  fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, camera 1 (Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului) sau pe site-ul instituției AICI.


tiparire, pdf si email