a

Dispozitia primarului privind închiderea circulației cu ocazia desfășurării unor evenimente, în perioada 23 — 26 septembrie 2021

24.09.2021


DISPOZIȚIA Nr. 1560

privind restricționarea circulației rutiere în Municipiul Alba Iulia cu ocazia desfășurării FESTIVALULUI NAȚIONAL DE MUZICĂ POP,

în perioada 23 — 26 septembrie 2021

Primarul municipiului Alba Iulia

Analizând referatul nr. 109532 / 22.09.2021 al Direcției Poliția Locală a Municipiului Alba Iulia, din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, cu privire la necesitatea restricționării circulației rutiere pentru toți conducătorii auto, în zilele de 23 si 24.09.2021 în intervalul orar 18,00 — 22,00 și în zilele de 25 - 26.09.2021 între orele 17,00-22,00 pe strada Nicolae Iorga de la intersecția cu str.Muzeului, cu ocazia desfășurării Festivalului național de muzică pop.

Văzând avizul nr. 237492 / 23.09.2021 al Poliției Municipiului Alba Iulia-Biroul Rutier, privind restricționarea circulației rutiere în municipiul Alba Iulia, în perioada 23 - 26.09.2021;

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (7) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 155, alin. (l), lit. e) și ale art. 196, alin. (l), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

DISPUNE:

Art. 1 - Se restricționează circulația rutieră pentru autovehicule pe str. Nicolae Iorga, de la intersecția cu str.Muzeului în zilele de 23 si 24.09.2021 în intervalul orar 18,00 — 22,00 și în zilele de 25 - 26.09.2021 între orele 17,00-22,00 pe durata desfășurării Festivalului național de muzică pop.

Art.2. În perioada menționată la art. l , prin excepție se vor permite accesul autospecializatelor aparținând Poliției Române, Jandarmeriei Române, Inspectoratului Situații de Urgență, Ambulanță, organizatori, colaboratori și riverani.

Art.3. Prezenta dispoziție poate fi atacată la instanța de contencios administrativ conform prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Măsurile specifice de restricționare a traficului rutier vor fi duse la îndeplinire de către Poliția Municipiului Alba Iulia — Biroul Rutier și Poliția Locală Alba Iulia — Biroul Circulația pe drumurile publice.

Art. 5. Prezenta dispoziție se comunică către:

 Instituția Prefectului - Județul Alba;

 Inspectoratul de Poliție al Județului Alba;

 Direcția Poliția Locală a municipiului Alba Iulia;

 Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba;

 Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” Alba;

Serviciul de Ambulanță Județean Alba;Presă.

Alba Iulia, 23.09.2021


tiparire, pdf si email