a

Dispozitia primarului privind închiderea circulației cu ocazia desfășurării unor evenimente, în data de 25 septembrie 2021

24.09.2021


DISPOZIȚIA Nr. 1559

privind restricționarea circulației rutiere în Municipiul Alba Iulia cu ocazia desfășurării evenimentului Alba Iulia City Race,

în data de 25 septembrie 2021

 

Primarul municipiului Alba Iulia

 

Analizând referatul nr. 109531 / 23.09.2021 al Direcției Poliția Locală a Municipiului Alba Iulia, din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, cu privire la necesitatea restricționării circulației rutiere pentru toți conducătorii auto, în data de 25.09.2021 între orele 9,00 -17,00 pentru desfășurarea evenimentului Alba Iulia City Race pe următorul traseu:

Piața Cetății — str.Mihai Viteazu — Podul Unirii — Parcul Unirii — Pasajul pietonal B-dul I Decembrie 1918 — B-dul Revoluției 1989 și strada Ana Aslan și retur.

Văzând avizul nr.237493 / 23.09.2021 al Poliției Municipiului Alba Iulia-Biroul Rutier, privind restricționarea circulației rutiere în municipiul Alba Iulia, în data de 26.09.2021.

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (7) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor alt. 155, alin. (l), lit. e) și ale art. 196, alin. (l), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

DISPUN E:

Art. 1 - Se restricționează circulația rutieră pentru autovehicule pe traseul Piața Cetății — str.Mihai Viteazu — Podul Unirii — Parcul Unirii — Pasajul pietonal B-dul I Decembrie 1918 — B-dul Revoluției 1989, strada Ana Aslan și retur, în data de 25.09.2021 între orele 9,00 — 17,00 pe durata desfășurării evenimentului Alba Iulia City Race.

Art.2. În data menționată la art. l, prin excepție se vor permite accesul autospecializatelor aparținând Poliției Române, Jandarmeriei Române, Inspectoratului Situații de Urgență, Ambulanță, organizatori, colaboratori și riverani.

Art.3. Prezenta dispoziție poate fi atacată la instanța de contencios administrativ conform prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Măsurile specifice de restricționare a traficului rutier vor fi duse la îndeplinire de către Poliția Municipiului Alba Iulia — Biroul Rutier și Poliția Locală Alba Iulia — Biroul Circulația pe drumurile publice.

Art. 5. Prezenta dispoziție se comunică către:

 Instituția Prefectului - Județul Alba;

 Inspectoratul de Poliție al Județului Alba;

 Direcția Poliția Locală a municipiului Alba Iulia;

 Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba;

 Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” Alba;

Serviciul de Ambulanță Județean Alba;  Presă.


tiparire, pdf si email